Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

EN VETERANPOLITIK FÖR SVERIGE

SVF:s mål och prioriteringar för Sveriges veteranpolitik idag och in i framtiden.
Sveriges Veteranförbund presenterar stolt:

VETERANPOLITIK FÖR SVERIGE.
Ett politiskt idéprogram.


Detta är en sammanfattning av Sveriges Veteranförbunds (SVF) syn på vilka politiska frågor och mål som bör prioriteras inom den svenska veteranpolitiken och andra berörda politikområden från år 2020 och framåt. Idéprogrammet är framtaget av SVFs föreningar och förbundsstyrelsen under 2020.

Sveriges veteraner utgör idag lite av en folkrörelse eftersom cirka 100 000 svenskar har genomfört internationell tjänstgöring i olika former, och då dessa lågt räknat har uppemot 500 000 nära anhöriga som i hög grad har berörts av de ofta riskfyllda och påfrestande uppdragen.
De mål och prioriteringar som presenteras är välavvägda och realistiska och syftar till att förbättra situationen för landets veteraner och effektivisera en för Sverige viktig verksamhet.

SVF:s utgångspunkt är att en ansvarsfull veteranpolitik, med individen i centrum, är bra för Sverige!

Beslut om insatser med svensk personal fattas av Sveriges riksdag.
Det innebär att samtliga politiska partier är direkt delaktiga i och ansvariga för utformningen av vår veteranpolitik.

SVF politiska frågor har delats upp på 25 punkter.
Här är fem av dem:


Utveckla veteranpolitiken:
Alla politiska partier bör
ha en grundläggande veteranpolitik med tydliga mål,
prioriteringar och finansiering.

Utse politiska företrädare:
Alla politiska partier bör
ha veteranpolitiska företrädare och kontaktpersoner.
Detta är särskilt viktigt på nationell och
kommunal nivå.

Håll samman politiken:
Veteranpolitik bör utgöra
en sammanhållen politik som omfattar samtliga tre
politiska nivåer, det vill säga nationell, regional och
kommunal nivå.

Förankra politiken:
Veteranpolitik bör drivas,
utvecklas, finansieras och kommuniceras precis på
samma sätt som all annan politik.

Stöd våra veteraner:
Gula bandet, som säljs till
förmån för Sveriges veteraner och deras anhöriga,
kan med fördel och på lämpligt sätt lyftas fram av
politiska företrädare på samtliga nivåer och allra
helst i samband med Veterandagen den 29 maj.

Läs vårt politiska idéprogram i sin helhet här:

Sveriges Veteranförbunds öppna brev till SVT

Margaret tar med sig värderingar från Sverige

Mission: Monusco Kongo 2014-2016.
Margaret Katoo Katheka är en svensk kriminalvårdare som nu jobbar på klass 1-anstalten Hall.
Där är hon anstaltens ansikte utåt, hon tar emot de intagnas besökare.

Mats Fogelmark ny chef för Veterancentrum.

Kommendör Mats Fogelmark är ny chef för Försvarsmaktens Veterancentrum efter överste Torbjörn
Larsson. Veterancentrum är Försvarsmaktens kompetenscentrum för utlandsveteran- och
anhörigverksamhet beläget på Militärhögskolan Karlberg.

GULA BANDET + REKYL

I samarbete med designbyrån Rekyl.org har Gula Bandet en kollektion med t-shirts och kepsar.
Journalisten Magda Gad stöttar Gula Bandet.
Gör som journalisten Magda Gad, stöd våra utlandsveteraner genom att köpa en t-shirt eller keps i högsta kvalité.

Vill du beställa Nobelmedaljen eller övriga GULA BANDET produkter som reflex, väska, bildekal, klistermärke ring oss på 08- 25 50 30 då vår webshop är tillfälligt nedstängd.

Gör din beställning hos REKYL av GULA BANDET t-shirt eller keps här:Rekyl

  Januari 2021  
MånTisOnsTorFreLörSön
       
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå