Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

EN VETERANPOLITIK FÖR SVERIGE

SVF:s mål och prioriteringar för Sveriges veteranpolitik idag och in i framtiden.
Sveriges Veteranförbund presenterar stolt:

VETERANPOLITIK FÖR SVERIGE.
Ett politiskt idéprogram.


Detta är en sammanfattning av Sveriges Veteranförbunds (SVF) syn på vilka politiska frågor och mål som bör prioriteras inom den svenska veteranpolitiken och andra berörda politikområden från år 2020 och framåt. Idéprogrammet är framtaget av SVFs föreningar och förbundsstyrelsen under 2020.

Sveriges veteraner utgör idag lite av en folkrörelse eftersom cirka 100 000 svenskar har genomfört internationell tjänstgöring i olika former, och då dessa lågt räknat har uppemot 500 000 nära anhöriga som i hög grad har berörts av de ofta riskfyllda och påfrestande uppdragen.
De mål och prioriteringar som presenteras är välavvägda och realistiska och syftar till att förbättra situationen för landets veteraner och effektivisera en för Sverige viktig verksamhet.

SVF:s utgångspunkt är att en ansvarsfull veteranpolitik, med individen i centrum, är bra för Sverige!

Beslut om insatser med svensk personal fattas av Sveriges riksdag.
Det innebär att samtliga politiska partier är direkt delaktiga i och ansvariga för utformningen av vår veteranpolitik.

SVF politiska frågor har delats upp på 25 punkter.
Här är fem av dem:


Utveckla veteranpolitiken:
Alla politiska partier bör
ha en grundläggande veteranpolitik med tydliga mål,
prioriteringar och finansiering.

Utse politiska företrädare:
Alla politiska partier bör
ha veteranpolitiska företrädare och kontaktpersoner.
Detta är särskilt viktigt på nationell och
kommunal nivå.

Håll samman politiken:
Veteranpolitik bör utgöra
en sammanhållen politik som omfattar samtliga tre
politiska nivåer, det vill säga nationell, regional och
kommunal nivå.

Förankra politiken:
Veteranpolitik bör drivas,
utvecklas, finansieras och kommuniceras precis på
samma sätt som all annan politik.

Stöd våra veteraner:
Gula bandet, som säljs till
förmån för Sveriges veteraner och deras anhöriga,
kan med fördel och på lämpligt sätt lyftas fram av
politiska företrädare på samtliga nivåer och allra
helst i samband med Veterandagen den 29 maj.

Läs vårt politiska idéprogram i sin helhet här:

Kongress 2021.

Kallelse till föreningarnas ombud.

SVFs kongressen 2021 kommer att genomföras digitalt lördagen den 24 april med start kl. 9.00.

Vi planerar att sända kongressen via YouTube/FaceBook så alla medlemmar kan följa kongressen i realtid.
Viktiga datum:

24JAN (senast 3 månader före)
kallelse till ombud.

24FEB (senast 2 månader före)
motioner sänds till styrelsen både skriftligt och digitalt:
Riddargatan 29, 114 57 Stockholm respektive kansliet@sverigesveteranforbund.se

24FEB (senast 2 månader före)
föreningarna sänder nomineringar till uppdrag inom styrelse, valberedning, medaljkommitté samt revisorer till valberedningen.

24MAR (senast 1 månad före)
föreningarna anmäler sina ombud.

24MAR (senast 1 månad före)
möteshandlingar sänds till föreningar och anmälda ombud.

Stig Pettersson från Gränna är ÅRETS VETERAN

Stig tilldelas utmärkelsen Årets Veteran efter 22 utlandsmissioner i fredens tjänst.
Läs artikeln: Årets Veteran 2020

Sveriges Veteranförbunds öppna brev till SVT

Margaret tar med sig värderingar från Sverige

Mission: Monusco Kongo 2014-2016.
Margaret Katoo Katheka är en svensk kriminalvårdare som nu jobbar på klass 1-anstalten Hall.
Där är hon anstaltens ansikte utåt, hon tar emot de intagnas besökare.

Prinsen invigde utställning om utlandsveteraner.

BASKER BLÅ – PÅ MODIGT ALLVAR
En personlig utställning om mod, rädsla och risktagande.
Veteraner från de fyra FN-missionerna Suez, Kongo, Bosnien och Mali berättar om tankar och upplevelser innan-, under- och efter mission.
Om att göra skillnad och om att komma tillbaka från något omvälvande.
Prins Carl-Philip är Sveriges Veteranförbunds höge beskyddare. Foto: H.K.H. Prinsessan Sofia.
Sexton veteraner och anhöriga berättar om tankar inför och under respektive mission och om begreppet ”mod”.
Samtliga berättelser avlutas också med livet efter, vem var det som kom hem egentligen?
Många blev kvar i sina minnen och många vittnar om hur svårt det är att få utomstående att förstå.

Många har sett nöd och förtvivlan som inte går att sätta ord på och några berättar om de som inte orkade leva med minnena.
Just nu finns fler konflikthärdar än på länge så frågor om mod och livsval är högst aktuella.
Utställningen ger en inblick i svenska fredsbevarande insatser i FN:s regi.

I invigningstalet sade Prins Carl Philip bland annat:

"Fram till i dag har drygt 100 000 svenska män och kvinnor, både militära och civila, deltagit i Sveriges internationella insatser.
De har bidragit till att fler människor kunnat leva i trygghet. Att fler länder utvecklats i fredlig och demokratisk riktning.
Så, det finns verkligen all anledning att hylla dessa veteraner. Och att lyssna till vad de har att berätta."

Utställningen är skapad av Armémuseum i samarbete med bland annat Sveriges Veteranförbund, som Prins Carl Philip är höge beskyddare av.
Se den digitala utställningen här: https://www.baskerbla.se/sv/
PL

Mats Fogelmark ny chef för Veterancentrum.

Kommendör Mats Fogelmark är ny chef för Försvarsmaktens Veterancentrum efter överste Torbjörn
Larsson. Veterancentrum är Försvarsmaktens kompetenscentrum för utlandsveteran- och
anhörigverksamhet beläget på Militärhögskolan Karlberg.

GULA BANDET + REKYL

I samarbete med designbyrån Rekyl.org har Gula Bandet en kollektion med t-shirts och kepsar.
Journalisten Magda Gad stöttar Gula Bandet.
Gör som journalisten Magda Gad, stöd våra utlandsveteraner genom att köpa en t-shirt eller keps i högsta kvalité.

Vill du beställa Nobelmedaljen eller övriga GULA BANDET produkter som reflex, väska, bildekal, klistermärke ring oss på 08- 25 50 30 då vår webshop är tillfälligt nedstängd.

Gör din beställning hos REKYL av GULA BANDET t-shirt eller keps här:Rekyl

  Maj 2021  
MånTisOnsTorFreLörSön
       
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå