SVERIGES REGERING TAR FRAM EN NATIONELL VETERANSTRATEGI.

Regeringen har beslutat att ta fram en nationell strategi för veteraner; svenskar som deltagit i internationella insatser för fred och säkerhet.
Det rör sig om cirka 70 000 svenska kvinnor och män som har tjänstgjort i militära insatser i ett 60-tal länder. Därtill berörs över en halv miljon nära anhöriga.
Försvarsminister Peter Hultqvist och SVFs ordförande Sverker Göranson.
Läs mer -->

Prinsen invigde utställning om utlandsveteraner.

BASKER BLÅ – PÅ MODIGT ALLVAR
En personlig utställning om mod, rädsla och risktagande.
Veteraner från de fyra FN-missionerna Suez, Kongo, Bosnien och Mali berättar om tankar och upplevelser innan-, under- och efter mission.
Om att göra skillnad och om att komma tillbaka från något omvälvande.
Prins Carl-Philip är Sveriges Veteranförbunds höge beskyddare. Foto: H.K.H. Prinsessan Sofia.
Läs mer -->

FN-dagen firas i hela Sverige.

FN-dagen 24 oktober firas i hela Sverige
Sveriges Veteranförbunds föreningar arrangerar lokala ceremonier på FN-dagen söndagen den 24 oktober.
Läs mer -->

GULA BANDET + REKYL

I samarbete med designbyrån Rekyl.org har Gula Bandet en kollektion med t-shirts och kepsar.
Journalisten Magda Gad stöttar Gula Bandet.
Läs mer -->

EN VETERANPOLITIK FÖR SVERIGE

SVF:s mål och prioriteringar för Sveriges veteranpolitik idag och in i framtiden.
Läs mer -->

REKYL är ÅRETS VETERAN!

I samband med firandet av Veterandagen utsågs företaget Rekyl från Västerås till Årets Veteran, av Sveriges Veteranförbund.
Årets Veteran är Sveriges Veteranförbunds finaste utmärkelse och delas ut årligen till någon som gjort en särskild insats för att uppmärksamma Sveriges civila och militära veteraner och ge dem den erkänsla och respekt som de förtjänar.
Läs mer -->
Häng med oss på INSTAGRAM.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå