REKYL är ÅRETS VETERAN!

I samband med firandet av Veterandagen utsågs företaget Rekyl från Västerås till Årets Veteran, av Sveriges Veteranförbund.
Årets Veteran är Sveriges Veteranförbunds finaste utmärkelse och delas ut årligen till någon som gjort en särskild insats för att uppmärksamma Sveriges civila och militära veteraner och ge dem den erkänsla och respekt som de förtjänar.
Utmärkelsen delades ut i samband med en coronasäker prisutdelning vid veteranmonumentet Restare i Stockholm under lördagens Veterandag.
Rekyl är ett e-handelsföretag som specialiserat sig på att producera profilkläder och produkter med veterantema.

Genom att skänka delar av överskottet till veteranstöd har de fått många lojala kunder genom åren, inte minst bland veteraner, anställda i Försvarsmakten och blåljuspersonal.

Sedan starten 2016 har Rekyl skänkt mer än en miljon kronor till bland annat Gula Bandets veteranstöd.
Bakom företaget Rekyl står Daniel Ingdahl, Jon Svärdhagen och Christian Wallenius.

De lärde känna varandra genom lumpen i början av 90-talet på Lapplands jägarregemente I 22.
Jon Svärdhagen är också själv veteran genom sin utlandstjänstgöring i den svenska Bosnienbataljonen 1994.
Drygt 20 år senare startade de Rekyl, med målsättningen att bygga ett starkare samhälle med kraften av entreprenörskap. Den första kollektionen gjordes åt Kamratföreningen Lapplands jägare, och företaget har efter det även gjort kollektioner åt Hemvärnet, VRR och Gula Bandet.

– Den här utmärkelsen är verkligen ett erkännande för det vi alla känner, samhörighet och stolthet.
Vår företagsfilosofi är att hylla veteraner för alla förtjänstfulla insatser utomlands, säger Daniel Ingdahl, en av grundarna av Rekyl.

– Rekyl har valt att bygga ett starkare samhälle genom att stötta våra utlandsveteraner och våra kvinnor och män som skyddar det viktigaste vi har; vår fred, frihet och demokrati.

Som företag är de en förebild i att verka för samhällsbygget som något vi gör alla tillsammans, säger Sverker Göranson, förbundsordförande för Sveriges veteranförbund.

EN VETERANPOLITIK FÖR SVERIGE

SVF:s mål och prioriteringar för Sveriges veteranpolitik idag och in i framtiden.
Sveriges Veteranförbund presenterar stolt:

VETERANPOLITIK FÖR SVERIGE.
Ett politiskt idéprogram.


Detta är en sammanfattning av Sveriges Veteranförbunds (SVF) syn på vilka politiska frågor och mål som bör prioriteras inom den svenska veteranpolitiken och andra berörda politikområden från år 2020 och framåt. Idéprogrammet är framtaget av SVFs föreningar och förbundsstyrelsen under 2020.

Sveriges veteraner utgör idag lite av en folkrörelse eftersom cirka 100 000 svenskar har genomfört internationell tjänstgöring i olika former, och då dessa lågt räknat har uppemot 500 000 nära anhöriga som i hög grad har berörts av de ofta riskfyllda och påfrestande uppdragen.
De mål och prioriteringar som presenteras är välavvägda och realistiska och syftar till att förbättra situationen för landets veteraner och effektivisera en för Sverige viktig verksamhet.

SVF:s utgångspunkt är att en ansvarsfull veteranpolitik, med individen i centrum, är bra för Sverige!

Beslut om insatser med svensk personal fattas av Sveriges riksdag.
Det innebär att samtliga politiska partier är direkt delaktiga i och ansvariga för utformningen av vår veteranpolitik.

SVF politiska frågor har delats upp på 25 punkter.
Här är fem av dem:


Utveckla veteranpolitiken:
Alla politiska partier bör
ha en grundläggande veteranpolitik med tydliga mål,
prioriteringar och finansiering.

Utse politiska företrädare:
Alla politiska partier bör
ha veteranpolitiska företrädare och kontaktpersoner.
Detta är särskilt viktigt på nationell och
kommunal nivå.

Håll samman politiken:
Veteranpolitik bör utgöra
en sammanhållen politik som omfattar samtliga tre
politiska nivåer, det vill säga nationell, regional och
kommunal nivå.

Förankra politiken:
Veteranpolitik bör drivas,
utvecklas, finansieras och kommuniceras precis på
samma sätt som all annan politik.

Stöd våra veteraner:
Gula bandet, som säljs till
förmån för Sveriges veteraner och deras anhöriga,
kan med fördel och på lämpligt sätt lyftas fram av
politiska företrädare på samtliga nivåer och allra
helst i samband med Veterandagen den 29 maj.

Läs vårt politiska idéprogram i sin helhet här:

GULA BANDET + REKYL

I samarbete med designbyrån Rekyl.org har Gula Bandet en kollektion med t-shirts och kepsar.
Journalisten Magda Gad stöttar Gula Bandet.
Gör som journalisten Magda Gad, stöd våra utlandsveteraner genom att köpa en t-shirt eller keps i högsta kvalité.

Vill du beställa Nobelmedaljen eller övriga GULA BANDET produkter som reflex, väska, bildekal, klistermärke ring oss på 08- 25 50 30 då vår webshop är tillfälligt nedstängd.

Gör din beställning hos REKYL av GULA BANDET t-shirt eller keps här:Rekyl

Sveriges Veteranförbunds öppna brev till SVT

Prinsen invigde utställning om utlandsveteraner.

BASKER BLÅ – PÅ MODIGT ALLVAR
En personlig utställning om mod, rädsla och risktagande.
Veteraner från de fyra FN-missionerna Suez, Kongo, Bosnien och Mali berättar om tankar och upplevelser innan-, under- och efter mission.
Om att göra skillnad och om att komma tillbaka från något omvälvande.
Prins Carl-Philip är Sveriges Veteranförbunds höge beskyddare. Foto: H.K.H. Prinsessan Sofia.
Sexton veteraner och anhöriga berättar om tankar inför och under respektive mission och om begreppet ”mod”.
Samtliga berättelser avlutas också med livet efter, vem var det som kom hem egentligen?
Många blev kvar i sina minnen och många vittnar om hur svårt det är att få utomstående att förstå.

Många har sett nöd och förtvivlan som inte går att sätta ord på och några berättar om de som inte orkade leva med minnena.
Just nu finns fler konflikthärdar än på länge så frågor om mod och livsval är högst aktuella.
Utställningen ger en inblick i svenska fredsbevarande insatser i FN:s regi.

I invigningstalet sade Prins Carl Philip bland annat:

"Fram till i dag har drygt 100 000 svenska män och kvinnor, både militära och civila, deltagit i Sveriges internationella insatser.
De har bidragit till att fler människor kunnat leva i trygghet. Att fler länder utvecklats i fredlig och demokratisk riktning.
Så, det finns verkligen all anledning att hylla dessa veteraner. Och att lyssna till vad de har att berätta."

Utställningen är skapad av Armémuseum i samarbete med bland annat Sveriges Veteranförbund, som Prins Carl Philip är höge beskyddare av.
Se den digitala utställningen här: https://www.baskerbla.se/sv/
PL
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå