Föreningar och träffplatser

Det finns 27 st föreningar med träffplatser utsprida över landet, från Boden till Skåne. I den vänstra menyn hitta ni alla våra föreningar och träffplatser. Har ni några frågor om föreningar eller träffplatser är ni välkomna att kontakta kansliet eller respektive förening. Det gäller också om intresse finns för bildande av förening eller träffplats.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå