Verksamhetsplanen för 2023

Årsmöte den 18 mars 16.00

Förbundsråd 21-23 april i Stockholm.

Gulabandet vecka från den 24 april.

Veterandagen firas i Badhusparken vid minnesstenen.

Resa till ÖS planeras.

Höstträff den 19 augusti.

Försvarets dag på Opefältet 23 september

FN dagen den 24 oktober.

Trekamp i Gövikshallen den 19 november.

Julbord.

Tisdagsträffar varje månad.
Uppdaterad: 2023-03-29, av Z- Bataljonen
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå