Träffplats Östersund

Captain Cook
Den första helgfria tisdagen varje månad, kl. 18:30 träffas vi på Captain Cook i Östersund.
Där finns det god mat och dryck och ofta många yxor att snacka minnen med.

Captain Cook hittar du på Hamngatan 9 i Östersund

www.captaincook.se
Uppdaterad: 2016-01-31, av Z- Bataljonen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå