storsjöodjur
Vi i Z-Bataljonen verkar inom Jämtlands län (och även lite utanför ).
Motsvarande organisationer finns representerade inom samtliga av Sveriges län.

För att kunna bli medlem i Z-Bataljonen krävs att man gjort FN-tjänst eller motsvarande och att man är medlem i Sveriges Vetranförbund Fredsbaskrarna.

För att bli medlem i Z-Bataljonen så betala in 50kr/år till Plusgiro: 54 03 37 - 3

Välkommen!
Uppdaterad: 2016-01-31, av Z- Bataljonen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå