Välkommen till Z-Bataljonen

Du kan även besöka oss på Facebook www.facebook.com/zbataljonen
Vår Facebook-sida kan du besöka även om du inte har ett Facebook-konto.

Kallelse till årsmöte 2018

Medlemmar i Kamratföreningen Z-bataljonen kalls härmed till ordinarie årsmöte.
Lördagen 10/3 klockan 13.00.

Årsmötet genomförs i Frivillighuset på f.d. F4.


Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2018-02-28.

Adress: Z-bataljonen c/o Lave Lavesson Kronojägarvägen 1 831 73 ÖSTERSUND.

Z-bataljonen bjuder på enkel fika efter årsmötet.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet samt protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5. Fastställande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse 2017
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av motioner
11. Fastställande av budget
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Val av styrelse
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Ärende anmälda vid dagordningens fastställande
17. Mötet avslutas

Vi vill också påminna om inbetalning av 2018 års medlemsavgift ( 50:- )

Plusgiro 54 03 37 - 3

Anmälan om deltagande till Lave Lavesson 070-298 04 93 senast 28/2.

Styrelsen Z-bataljonen

Uppdaterad: 2018-02-10, av Z- Bataljonen

På gång i Z-Bataljonen

Träffplats Östersund

2018-03-06 18:30   -   Z-Bataljonen
Missa inte att besöka våran månadsträff på Captain Cook. Där träffas vi första tisdagen varje månad. Captain Cook hittar du på Hamngatan 9 i Östersund. Välkommen!

Läs mer...

Träffplats Östersund

2018-04-03 18:30   -   Z-Bataljonen
Missa inte att besöka våran månadsträff på Captain Cook. Där träffas vi första tisdagen varje månad. Captain Cook hittar du på Hamngatan 9 i Östersund. Välkommen!

Läs mer...
cypern 24C

Z-Bataljonens bildarkiv

Vårat bildarkiv hittar du på:

https://www.flickr.com/photos/z-bat/albums/with/72157646820061295


Har du några bilder du vill visa här?

Kontakta styrelsen.
Uppdaterad: 2017-11-18, av Z- Bataljonen

Invigning Veteranmonument

veteranmonument

Bilder från invigningen hittar du här:

https://www.flickr.com/photos/z-bat/sets/72157651379744754
Uppdaterad: 2016-01-30, av Z- Bataljonen
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
      

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå