Ordförande Kennet Nordstrand 070-5315652

Kassör Anders Arvidsson 073-9672197

Sekreterare Bill Ström 070-5879354

Facebooksida Ybataljonen
Bill Ström 24-02 2014
Medlemsmöte

Välkommen till Y bataljonens hemsida

Här kan ni få lite upplysningar om aktiviteter i Y bataljonen regi och kontaktadresser.
Bill Ström 09-09 2013

Y bataljonens deltagande vid nationaldagsfirandet i Sundsvall 2014

Y bataljonens deltagande vid nationaldagsfirandet i Sundsvall 2014
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå