Veterankalendern tar form

Veterankalendern vill synliggöra alla de kvinnor och män som genom olika typer av insatser utomlands har bidragit till en tryggare värld. Veteranförbundet har tidigare uppmärksammat projektet som nu är i full gång och till hösten ska kalendern lanseras.
I en gymnastiksal på Garnisonen i Göteborg ligger sladdar tejpade över golvet. Framför en pappersfond står garnisonspastor Helge Stålnacke med en silverkalk och ett tygband över axlarna, en så kallad stola. Bakom kameran står Mikael Jakobsson och ger instruktioner. Det knäpper i blixtarna och varje bild kommer upp i datorn som är kopplad till kameran. Produktionen av Veterankalendern är i full gång och mer än hälften av de veteraner som ställer upp är fotograferade. – Vi lanserar kalendern i oktober och så här långt har det gått väldigt bra, säger Mikael Jakobsson, som själv är veteran och har tagit initiativ till projektet.

Som vi tidigare skrivit om är tanken med projektet att veteranerna ska få berätta sin historia och varför de valde att tjänstgöra utomlands. Veteranbegreppet är samtidigt inte helt entydigt. Det associeras ofta till militära insatser. Men det finns en rad andra aktörer och myndigheter som skickar personal utomlands för olika typer av insatser. Det kan handla om poliser, sjukvårdspersonal, Kustbevakningen eller personal från andra myndigheter.

Fattas perspektiv
Den främsta målgruppen för projektet är de som idag har en vag eller kanske obefintlig uppfattning om vad en veteran är. Ambitionen är också att bildmaterialet och berättelserna senare ska kunna bli en utställning, som kan vandra runt på olika platser. Allt för att få en stor spridning och nå så många som möjligt. Att vara veteran innebär att man kanske bär på erfarenheter och en historia som är lite av en kontrast till vardagens fredagsmys i tv-soffan. Kvinnor och män som utanför landets gränser har varit på patrull, tagit hand om skadade eller på annat sätt gjort en insats för en tryggare tillvaro. – Jag känner att det fattas perspektiv i den offentliga bilden av veteraner. Den behöver nyanseras och genom projektet vill vi sprida information om vad det innebär att vara veteran, säger Mikael Jakobsson vidare. Ökande intresse Veterankalendern var först tänkt som ett bildprojekt i form av en kalender, där tolv veteraner skulle porträtteras i ett mer konstnärligt bildspråk, bortom den schabloniserade och kanske mer actionbetonade bilden av en veteran. – Vi producerar även filmade intervjuer och små ”bakom-scenen”-klipp, som vi publicerar på vår webb och Facebooksida. Sammantaget har det blivit en helhet som vi tror kommer bidra till fler perspektiv och en ökad förståelse för veteraner, fortsätter Mikael Jakobsson. Sedan starten har också intresset för projektet gradvis ökat. I dagsläget har Veterankalenderns Facebooksida över 700 gillare och får ständigt fler.

Skänka pengar
En del veteraner bär på erfarenheter som gör att de mår dåligt och tex lider av posttraumatiskt stresssyndrom, PTSD. Själva kalendern ska finnas till försäljning och pengarna ska skänkas till organisationer som arbetar med veteranstöd och mot veteraners psykiska ohälsa – De flesta veteraner klarar sig utan större fysiska eller psykiska men för livet, trots deras upplevelser under sin tid utomlands. Men jag tycker det är viktig att vi också synliggör att det även finns personer som återvänder med upplevelser som sätter djupa spår. Där tycker jag att hela det svenska samhället har en skyldighet att ge dessa människor det stöd och den hjälp de behöver och förtjänar. Detta är vårt bidrag, säger Mikael Jakobsson.

>>> SLUTSÅLD! Gör din beställning av kalender här (släpps den 1/10) <<<
Uppdaterad: 2017-11-07
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå