Veteranerna Värmland är en förening med målsättning att bevara och utveckla den kamratskap som grundats under utlandstjänstgöring.

Svensk Veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten, militärt som civilt.

SVF och Veteranerna Värmland är därför öppet för var och en som fullgjort/fullgör tjänstgöring enligt ovan, samt för den som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning.

Inbjudan till Besök hos MSB

2022-05-25 17:30
Inbjudan till Besök hos MSB och information om MSB:s insatser om minhantering.
Vi har nöjet att bjuda in Dig som är medlem i Veteranerna Värmland, samt Du som har tjänstgjort som utsänd för en statlig myndighet, till ett besök hos MSB i Karlstad.

När: Onsdagen den 25e Maj 2022

Var: Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap - MSB, Packhusallén 2, 652 12 KARLSTAD

Tid: 17:30 - 21:00 (OBS! inget insläpp efter 18:00)

Max Antal: 50 personer.

Anmälan: Anmäl Dig senast söndagen den 22 maj till Björn Dahlström via e-post: bjorn.dahlstrom@msb.se.
MSB:s lokaler är skyddsobjekt vilket innebär att i anmälan ska namn och personnummer anges. (gäller inte om Du är MSB-anställd.)

Program:
17:30 Samling i Entrén, passage i samlad tropp till extern zon. Pär och Björn guidar.

~17:45 Kaffe och information om MSB.

~18:30 Conny Åkerblom berättar om MSB:s insatser inom minhantering samt egna erfarenheter. Conny arbetar som projektledare på Operativa avdelningen - enheten för fredsfrämjande insatser. Connys projekt finns bland annat i Ukraina, Georgien, och Columbia för UNMAS, EU, OSSE.
Conny har under sin tid arbetat i bland annat Afghanistan, Vietnam, Kambodja och på UNMAS i Genève.

~19:30 Paus.

~20:00 fortsättning och frågestund.

21:00 Avslut.
De utsändande myndigheter som Sverige har när det gäller ”internationell fredsfrämjande verksamhet” är:

Domstolsverket - Folke Bernadotteakademin - Försvarsmakten - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) - Kriminalvården - Kustbevakningen - Polismyndigheten - Tullverket - Åklagarmyndigheten
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå