Veteranerna Värmland är en förening med målsättning att bevara och utveckla den kamratskap som grundats under utlandstjänstgöring.

Svensk Veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten, militärt som civilt.

SVF och Veteranerna Värmland är därför öppet för var och en som fullgjort/fullgör tjänstgöring enligt ovan, samt för den som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning.

Veterandagen 29/5 2022

2022-05-29 12:00
Vi högtidlighåller Veterandagen!
Den 29 maj varje år högtidlighålls veterandagen.
Då hyllas Sveriges utlandsveteraner och deras anhöriga.
Denna dag är tillägnad all svensk myndighetspersonal som har varit utsänd till internationell tjänst.


Detta kommer att uppmärksammas genom en ceremoni vid minnesmonumentet intill Brigadmuseum i Karlstad.
Alla, både veteraner och icke veteraner, är välkomna att närvara vid ceremonin.
För de som anmält sig bjuds det på kaffe och tårta.

Program:
11:30 Polisens Musikkår spelar underhållningsmusik vid Brigadmuseet.
12:00 Veteranerna Värmlands Ordförande, Steve Fogderud, hälsar välkommen.
12:05 Polisens Musikkår spelar nationalsången.
12:10 Kransnedläggning vid minnesstenen av Polisen och Veteranerna Värmland.
12:15 Tal av Christian Holm Barenfeld.
12:25 Tal av f.d. polisregionchef Dan Persson.
12:35 Polisens Musikkår spelar 'Polisregion Bergslagens march' följt av 'Ack Värmeland Du Sköna' och avslutar med 'Tapto'.
12:40 Veteranerna Värmlands Ordförande, Steve Fogderud, avslutar ceremonin och bjuder in deltagarna för kaffe och tårta.

Anmälan:
Amälan görs via Veteranerna Värmlands facebookgrupp. (Länk till facebook/)
eller via E-post. varmland@sverigesveteranforbund.se
Senaste anmälningsdag är 18 maj.

VÄLKOMNA FÖR ATT HEDRA VETERANDAGEN!

Adress: Brigadmuseum, Sandbäcksgatan 31, 653 40 Karlstad


De utsändande myndigheter som Sverige har när det gäller ”internationell fredsfrämjande verksamhet” är:

Domstolsverket
Folke Bernadotteakademin
Försvarsmakten
Kriminalvården
Kustbevakningen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Polismyndigheten
Tullverket
Åklagarmyndigheten
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå