Veteranerna Värmland är en förening med målsättning att bevara och utveckla den kamratskap som grundats under utlandstjänstgöring.

Svensk Veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten, militärt som civilt.

SVF och Veteranerna Värmland är därför öppet för var och en som fullgjort/fullgör tjänstgöring enligt ovan, samt för den som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning.

Sunne Veteranmarsch

Veteranmarschen Sunne 2016

2016-07-30 13:45

Inbjudan till veteraner och anhöriga
Seminarium och VETERANMARSCH
den 30 juli 2016 i Sunne, VärmlandProgram:
Kl 1000-1130, seminarium, Övlt C-M Svensson berättar om insatsen i MALI.
Plats: Sunne bibliotek
Kl 1345: Samling Startplats: Stamfrändemonumentet ca 500 N Rottneros Park
Kl 1400: Avmarsch till Sunne Kyrka, marschsträcka ca 5,5 km
Kl 1515 : Välkomstanförande, Tal, sång och musik
Ca 1615: Förbrödring
Anmälan till efterträffen (förbrödringen) på Hotell Gästis görs senast 23 juli, till
ingemar_robertson@hotmail.com 070-55 27382
mats.kareskog@gmail.com 072 577 0714

OBS: Fotoutställning 23-30 juli, Sunne Bibliotek

Sunne teatertorg
Försäljning av veteranartiklar
FM rekrytering

Information:
Ingen föranmälan.
Fana kan medföras.
Klädsel: Valfritt, gärna basker, skarf/halsduk
Boende. Hotell Gästis, Länsmansgården,
Hotell Selma SPA , vandrarhem m fl
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå