Träffplats Karlstad 8/5 18:00

Lion Bar, Karlstad
Nästa Träffplats 8/5 2023 18:00
Träffplats Karlstad genomförs andra måndagen varje månad klockan 18:00.

Närvaron är frivillig och ingen föranmälan.
Även veteraner på genomresa är välkomna!


Adress:
Lion Bar, Karlstad
Östra Torggatan 8, 65224 Karlstad
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå