Träffplats LionBar Karlstad

Andra måndagen varje månad 18:00
Östra Torggatan 8
65224 Karlstad
Steve Fogderud 070-5158249
FB-grupp Veteranerna Värmland
Jan-Eric Edström
Uppdaterad: 2019-09-19
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå