Styrelse 2023

Ordförande Steve Fogderud
fogderud@hotmail.com
070-5158249

Sekreterare Jan Rosén
jr1953@telia.com
073-0296932

Kassör Björn Dahlström
bjorn.dahlstrom@gmail.com
070-3697720

Ledamot Marita Stavgren
m.stavgren@hotmail.com
073-360 83 60

Ledamot Monica Andersson
monkanfors53@gmail.com
070-6330100

Ledamot Per Kindberg
kimbo@telia.com
070-6756360

Ledamot Wolfgang Michel
woffemichel53@gmail.com
073-3685332

Webmaster Charlie Nyström

Webmaster Anders Westlund

Valberedning Raimon Strömberg
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå