Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Veteranerna Värmland
För verksamhetsåret 2016 har styrelsen för veteranerna Värmland bestått av:
Steve Fogderud Ordförande
Jan-Erik Edström Sekreterare
Jan Rosén Ledamot
Marita Stavgren Ledamot
Per Högman Ledamot
Mikael Haglert Ledamot

Övriga uppdrag för veteranerna:
Revisor, Sven Monander
Björn Dahlström valberedning

Under året har styrelsen haft 7 antal möten.

Sista torsdagen har veteranerna Värmland haft träffplats på Pitcher, och under året har vi haft uppskattade föredrag med Sven Monander som berättat om sin tid i Kongo, samt Fredric Rysjö om MA01.

På biblioteket i Sunne har Veteranerna haft en fotoutställning där veteraner lånat ut bilder från olika missioner, som besökts av många civila och där många fått svar om vår verksamhet.
Styrelsen framför sitt tack till alla veteraner som lånat ut sina bilder för att kunna genomföra utställningen.
Sista utställningsdagen avslutades med en åter igen uppskattad veteranmarsch i Sunne där ca 50 personer deltog med start vid fredsmonumentet.
Veteranerna Värmland hade fredsbaskrarnas tält uppsatt vid torget i Sunne där försäljning av märken skedde och svarat på frågor om vår verksamhet från många lördagsbesökare.
Kvällen avslutades med en gemensam middag.
Styrelsen tackar Ingemar Robertsson, Mats Kåreskog och Marita Stavgren som arrangerat marschen och fotoutställningen.

Steve Fogderud representerade Värmland vid förbundsrådet inför förbundsmötet som sker i mars,
tillsammans med Ingemar Robertson

Året avslutades med avtäckning av vår nya minnessten den 21 oktober som är placerad vid brigadmuseet och som invigdes av vår höge beskyddare HKH prins Carl Philip.
Det hölls anförande av ett flera representanter kopplade till fredsbaskrarnas verksamhet.
Veteranerna Värmland har genom initiativet av minnessten fått stor spridning i pressen.
Invigningen avslutades med ett samkväm på Pitcher.

Under året har vi ökat antal medlemmar i veteranerna Värmland till 104 stycken mot 87 stycken 2016, vilket är mycket positivt. Förbundet måste få fler medlemmar så mycket arbete kvarstår.Steve Fogderud Jan-Erik Edström


Jan Rosén Marita Stavgren
Uppdaterad: 2018-04-10, av Jan Rosén
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå