Sven Monader får sin medalj.

Medaljutdelning

Sven Monander medaljeras av Kungen på Veterandagen 2015.
Bättre sent än aldrig! Grattis Sven!
Sven Monander sårades i strid i Kongo 1961. På Veterandagen 2015 fick han mottaga medaljen.
Dagen innan var det middag med ÖB och Sven var mycket nöjd och stolt över hela arrangemanget.
Stolt skall du vara Sven. Du har förtjänat din medalj!
Jan-Eric Edström
Uppdaterad: 2016-02-04, av Jan Rosén
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå