Välkommen till Veteranerna Uppland

Veteranerna Uppland är en förening för dig som ska åka, är på, eller har avslutat en internationell insats och är hemmahörande i Uppland.
Veteranerna Uppland är en förening som engagerar oss, före, under och efter insats, för alla veteraner, som
brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. Veteranerna Uppland tillvaratar veteranernas och
deras anhörigas intressen, samt bevarar och utvecklar den kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid
internationella insatser.
Johan Mattsson
Uppdaterad: 2018-11-26, av Johan Mattsson
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå