Välkommen till Veteranerna Uppland

Veteranerna Uppland är en förening för dig som ska åka, är på, eller har avslutat en internationell insats och är hemmahörande i Uppland.
Veteranerna Uppland är en förening som engagerar oss, före, under och efter insats, för alla veteraner, som
brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. Veteranerna Uppland tillvaratar veteranernas och
deras anhörigas intressen, samt bevarar och utvecklar den kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid
internationella insatser.
Johan Mattsson
Uppdaterad: 2018-11-26, av Johan Mattsson

Årsmöte 2020

Digitalt alt SVF Kansli
Hej,
Du är hjärtligt välkommen att delta vid Veteranerna Upplands årsmöte.

Tid: 1000, 5 September 2020
Plats: Digitalt alt Riddargatan 29, Stockholm

Anmälan sker via: utlandsveteran.ua@gmail.com, vid anmälan kommer information kring hur man ansluter till mötet.


Årsmöteshandlingar
Revisions- samt ekomomisk berättelse
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå