Veteranparken

Veteranparken invigdes den 28/5 2018 efter förslag av Veteranerna Uppland
Precis bredvid Akademiska Sjukhuset, ett stenkast ifrån Veteranmottagningen. Ligger Sveriges enda park tillägnat de uppoffringar som Svenska veteraner har gjort för fred och säkerhet i Världen.

Parken är till för att skapa ett utrymme där Veteraner ska kunna berätta sin historia, och minnas de som aldrig kom hem.


Uppdaterad: 2018-06-16, av Johan Mattsson
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå