Välkommen till Veteranerna Uppland

Veteranerna Uppland är en förening för dig som ska åka, är på, eller har avslutat en internationell insats och är hemmahörande i Uppland.
Veteranerna Uppland är en förening som engagerar oss, före, under och efter insats, för alla veteraner, som
brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. Veteranerna Uppland tillvaratar veteranernas och
deras anhörigas intressen, samt bevarar och utvecklar den kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid
internationella insatser.
Johan Mattsson
Uppdaterad: 2018-11-26, av Johan Mattsson

Inbjudan till Minneshållande av FN-dagen

Du är härmed inbjuden i att delta i Veteranerna Upplands Minneshållande av personal som stupat i fredens tjänst.

Cermonin kommer att ske på tre olika platser i Uppsala; dels kransnedläggning vid Greve Folke Bernadottes byst i Carolinaparken, kransnedläggning vid Generalsekreterare Hammarskjölds grav, samt i Veteranparken där vi tänder ljus för att minnas de som inte kom hem.

Transporten mellan Hammarskjölds grav och Veteranparken kommer ske med fackeltåg genom centrala Uppsala.

Tid: 1800, 24 Oktober 2019
Plats: Folke Bernadotte skulptur, Kåbo, 753 10 Uppsala
Klädsel: Kavaj med basker och utmärkelser.

Om du har FN-halsduk uppmuntras det att den bärs. Önskar Du lägga blommor vid ceremoni i Veteranparken uppmuntras det också.
Uppdaterad: 2019-09-30
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå