Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

FN-dagen 2020

Året är inte som det brukar vara och därmed är inte heller årets firande av FN-dagen i Växjö Domkyrka.
P.g.a. pandemin så kommer vi högtidlighålla dagen med en ceremoni vid minnesstenen kl. 13.00.
Samling 12.45 i anslutning till stenen.
Bär gärna basker.
Tommy
0 kommentarer
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå