Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Viktig information mot bakgrund av Covid-19 situationen till dig som har för avsikt att delta i Veteranerna Kronobergs Årsmöte 31 mars

Uppdaterad information 30 mars 2020
Under rådande situation, med all media information om vad Covid-19 viruset
innebär och vad detta medför för enskild person och samhället i synnerhet, är det
viktigt att bara gå på konfirmerade fakta och inget annat. Media drevet är just nu
enormt i alla dess former. Till detta har kommit att desinformation sprids om
situationen i Sverige.
Veteranerna Kronobergs styrelse följer noga rådande situation och går enbart
på konfirmerad information.
Vi kan meddela dig att som läget ser ut nu, planerar vi att genomföra vårt
årsmöte.
Kronobergs län har idag 30 mars enligt rapport från Smittskyddsläkaren i Växjö
33 rapporterade fall, varav 5 är inlagda på Växjö lasarett, inga på intensivvård.
Förmodligen finns det enskilda fall, men dessa är hemma enligt de
rekommendationer som finns.
Ny information är att smittan inte är aerosol buren, dvs luftburen.
Du som person har ett egenansvar, vilket innebär att om du känner dig sjuk med
symtom som snuva, hosta eller feber, så skall du stanna hemma.
Har du planerat att delta i Veteranerna Kronoberg årsmötet på tisdag kväll, så
vill jag som ordförande att du noga tar del av utskickad information.
Allt detta för att du skall få se fram emot nöjet att träffa gamla utlandskollegor
samt lyssna på ett mycket intressant fördrag.

Du kan själv hålla dig informerad genom att gå in på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19

Christer Alldén
Ordförande Veteranerna Kronoberg
Tommy Karlsson (sekreterare Veteranerna Kronoberg), 2020-03-30

Veteranerna Kronoberg

Hej Veteran,
Välkommen till Din förening i Kronoberg!
Vi träffas klockan 18.00, sista tisdagen i månaden på Restaurang Fyra krogar, Vattentorget 5, VÄXJÖ.
Undantag är juni - augusti samt december och januari.

Det finns inget krav på att man äter eller dricker på restaurangen, alla veteraner är välkomna att bara träffas och umgås.
Givetvis går det bra att äta och dricka på restaurangen för de som önskar.

Kolla om Du har någon kamrat att ta med, ny eller gammal kollega.
Du skall alltid känna Dig välkommen.

Tanken är att träffas, få prata och umgås med andra, som på något sätt gjort utlandstjänst.
Vi må komma från olika organisationer men vi har alla samma motto,
kamratskap, omtanke och medmänsklighet.


Hjärtligt välkomna!
Christer Alldén
Uppdaterad: 2019-12-14, av Veteranerna Kronoberg

Kontakter

Kontaktinformation för Veteranerna Kronoberg
Ordförande Christer Alldén tel 0707-316913
...

Sekreterare Tommy Karlsson tel 0733-202001
...

Hälsning från UNFICYP

Vi har fått en hälsning från Staffan Käll och de första svenskarna i UNFICYP sedan vi lämnade Cypern 1993.

Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå