Styrelsen 2020

Ordförande: Anders Spånglund 070-6319317

Sekreterare: Monica Sellin

Kassör / Web: Michael Oremo 073-8310102
E-post michael.oremo@telia.com

Ledamot: Lars Hjälm

Ledamot: Erik Sjödin

Suppleant: Pia Strindlund

angermanland@sverigesveteranforbund.se
Michael Oremo
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå