Styrelsen 2020

Ordförande: Anders Spånglund 070-6319317

Sekreterare: Monica Sellin

Kassör / Web: Michael Oremo 073-8310102
E-post michael.oremo@telia.com

Ledamot: Lars Hjälm

Ledamot: Erik Sjödin

Suppleant: Pia Strindlund

angermanland@sverigesveteranforbund.se
Michael Oremo
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå