Styrelsen

Ordförande: Anders Spånglund 070-6319317

Sekreterare: Monica Sellin

Kassör / Web: Michael Oremo 073-8310102
E-post michael.oremo@telia.com

Ledamot: Lars Hjälm

Ledamot: Annelie Von Wachenfeld

Suppleant: Pia StrindlundMichael Oremo
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå