UNEF-kamrater, tack för allt!

Den 27 oktober 2018 träffades 22 UNEF-kamrater för att fira föreningens 60-årsdag. Nu upphör föreningens verksamhet.
Den 27 oktober 2018 träffades 22 UNEF-kamrater för att fira föreningens 60-årsdag. Bildtexten hittar ni nedan på jubileumsgäster.
Vår förening, som under många år var den enda veteranföreningen i landet, försökte att på bästa sätt hjälpa de kamrater som inte mådde bra efter sin utlandstjänst. När de kom hem lät det ungefär så här: "Lägg grejerna här, varsågod här är biljetten hem".

Vår förening har varit aktiv på många sätt. Förutom de interna aktiviteterna så var vi med och bildade The Nordic Blue Berets. De fyra nordiska länderna turades om att anordna stora sommarmöten. Detta pågick under många år och var mycket välbesökt och uppskattat.

Vår dåvarande ordförande Georg Kaspersson ägnade all sin fritid åt föreningen. Tack vare hans personliga kontakter med flera i den norska föreningen (FN-befälets landsförening) fick vi mycket hjälp och stöd från dem till vår verksamhet. Något som inte förekom från svensk sida. Under många år hade föreningen lokal i Kungälv. Fullt utrustad med pentry, musikanläggning, telefon samt möjlighet att se på film och diabilder. En regelbunden träffpunkt som tyvärr fick läggas ner av ekonomiska skäl.

Efter det att vi på födelsedagsfesten intagit en god buffé, följde en stunds nostalgi med ljud och bild. Därefter kaffe och specialgjorda FN-tårtor. I samband med detta delades minnesmedaljer och blommor ut. De som inte kunde närvara får medaljen per post. Vi avslutade kvällen med att förkunna att föreningens verksamhet upphört. Jag föreslog då att vi som vill fortsätta att träffas skall kalla oss UNEF-Classic och hålla kontakten via våra e-post adresser.

Tack för gott kamratskap och alla trevliga möten.

Erik Westerberg
ordförande


Bildtext gruppbilden: Övre raden från vänster: Jan Melin, Erik Höglund, Sören Edlund, Lars Boox, Erik Karlsson, Hans-Olof Thorin, Leif Monell, Kurt Persson, Jack Ragnarsson, Lennart Olsson, Nils-Göran Axfjord. Sittande från vänster: Jörgen Bodholm, Nils Oskarsson, Leif Knutsson,
Per-Olof Wikström, Bo Hellqvist, Erik Westerberg, Rolf Larsén, Rune Adielsson, Alf Gustafsson, Anders Gabrielsson, Sture Pettersson.
Uppdaterad: 2019-04-03
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå