Sveriges Civila Veteraner - StyrelseOrdförande; Mika Sörensen (2 år omval)
Kassör; Olof Ersgård (2 år omval)
Sekreterare; Bodil Isralesson (kvarstår 1 år)
Ledamot; Martina Banér (kvarstår 1 år)
Ledamot; Anneli von Wachenfeldt (2 år nyval)

Revisor; Tommy Lomborn (1 år omval)

Årsmötet kunde inte tillsätta de 2 suppleantplatser som enligt stadgarna ska finnas varpå årsmötet beslutade att styrelsen får i uppdrag att under året utnämna två suppleanter med mandattid fram till nästa ordinarie årsmöte.

Mejl till styrelsen; scv@fredsbaskrarna.se
Uppdaterad: 2018-07-08, av Anna Wiktorsson
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå