Sveriges Civila Veteraner

Foto: Johannes Tolf/ Försvarsmakten
Sveriges Civila Veteraner är en intresseorganisation med tillhörighet i Sveriges Veteranförbund som samlar och verkar för civila veteraner från internationella insatser och dess anhöriga. Föreningens målsättning är att tillvarata de civila veteranernas och deras anhörigas intressen, samt bevara och utvecklar det kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid internationella insatser.

Föreningen vill lyfta fram de civila veteranerna, som hitintills varit ganska osynliga för allmänheten, och bidra till att ge dem en röst, gemensam identitet och känsla av samhörighet. Det är också en möjlighet för oss civila veteraner att behålla och utveckla det kontaktnät vi etablerat under insats med likasinnade.

Sveriges Civila Veteraner bildades i Stockholm den 26 maj 2014 av en grupp civila veteraner som jobbar på Folke Bernadotteakademin och Polisen. Tanken på att bilda en förening med fokus på civila veteraner har växt fram under de senaste åren allteftersom de civila veteranerna har lyfts fram av bland annat Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Veteranutredningen.

Vår ambition är att arrangera medlemsträffar där vi samlar alla medlemmar för lite social samvaro och informationsutbyte. Är du intresserad av att delta så håll utkik vår kalender eller kontakta oss. Vi brukar även medverka på olika veteranevenemang runt om i landet.Mika Sörensen, ordförande i Sveriges Civila Veteraner
Uppdaterad: 2020-03-16, av Anna Wiktorsson

Händer hos Sveriges Civila Veteraner

NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå