Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

85,00 SEK
170,00 SEK

120,00 SEK

60,00 SEK
120,00 SEK

120,00 SEK

15,00 SEK
30,00 SEK

20,00 SEK
40,00 SEK

149,00 SEK
299,00 SEK

149,00 SEK
299,00 SEK

20,00 SEK
40,00 SEK

40,00 SEK
80,00 SEK

40,00 SEK
80,00 SEK

95,00 SEK
190,00 SEK

95,00 SEK
190,00 SEK
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå