Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

85,00 SEK
170,00 SEK

120,00 SEK

347,00 SEK
695,00 SEK

72,00 SEK
145,00 SEK

72,00 SEK
145,00 SEK

272,00 SEK
545,00 SEK

60,00 SEK
120,00 SEK

120,00 SEK

115,00 SEK
230,00 SEK

115,00 SEK
230,00 SEK

15,00 SEK
30,00 SEK
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå