Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

120,00 SEK

60,00 SEK
120,00 SEK

524,00 SEK
1 049,00 SEK

120,00 SEK

149,00 SEK
299,00 SEK

149,00 SEK
299,00 SEK

95,00 SEK
190,00 SEK

95,00 SEK
190,00 SEK

25,00 SEK
150,00 SEK

150,00 SEK
300,00 SEK

25,00 SEK
50,00 SEK

355,00 SEK
710,00 SEK
1
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå