Gamla burkar ger stöd till Gula Bandet

Om man jobbar på Försvarsmaktens Högkvarter och lägger sin urdruckna cola-burk i en kartong, då vet man att panten kommer att göra nytta.
Henrik Thornberg som är brandskyddsansvarig på Högkvarteret ställde sig frågan vid kartongerna på en av miljöstationerna: vart tar panten vägen? Sen tänkte han, den borde gå dit där den gör nytta. Efter klartecken från sin närmsta chef och även från ställföreträdande chefen för Högkvarteret, omsatte han planen i verket. Panten går nu till Gula Bandet och veteraner som behöver stöd.
– Vi samlar in från Lidingövägen 24, Tre Vapen, Tegeluddsvägen 64 och 100, säger Henrik Thornberg.
Det har i år blivit 17 000 kr. Hanteringen går till så att när man kommit upp i fem säckar, ringer Henrik Thornberg till Pantamera som kommer med en bil.
– Ni går inte till Coop?
– Nej. Säckarna får vår streckkod, de vägs och panten går sedan till Gula Bandet.
Kommentarerna på Högkvarteret har varit positiva.
– Jag tog en verksamhet där vi gör nytta till något bra, säger Henrik Thornberg.

Text: Per Lunqe
Uppdaterad: 2019-10-28

Folk och Försvar 2018

Anders Emanuelsson (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksorganisation, Malin Widö (Invidzonen), Victoria Lundgren (Soldathemsförbundet) och Sverker
Veteran och anhörig organisationerna representerades av Anders Emanuelsson (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksorganisation, Malin Widö (Invidzonen), Victoria Lundgren (Soldathemsförbundet) och Sverker Göranson (förbundsordförande SVF) på Folk och Försvar Rikskonferensen i Sälen 14-16 januari 2018. De diskuterade bl.a veteranfrågor med politiker och myndighetsföreträdare och andra organisationer.

Uppdaterad: 2019-10-28
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå