Hundförare med sin hund i Afghanistan

Hundar och förare till insatsförbanden från Hundtjänstenheten

Hundar i Försvaret och Polisen, det är Försvarsmaktens Hundtjänstenhets, FHTE:s, område. Och nej, inga hundförare är placerade på Hundtjänstenheten. De finns vid insatsförbanden. På Hundtjänstenheten i Märsta står vanligtvis 35 hundar i dressyr. De utbildas av civilanställda dressörer för leverans till insatsförbanden.
I Försvarsmakten finns i storleksordningen 200 hundförare. Alla dessa har krav på att vid behov göra internationell tjänst. I Hemvärnet finns ungefär 700 hundförare, utan krav på att tjänstgöra utomlands.

För insatsförbanden
Hundtjänstenhetens hundavdelning driver centraliserad hundförarutbildning för Försvarsmaktens insatsförbands behov, både för patrullhundar och sökhundar.

- Utöver det finns det ett kursutbud på kurser som dressyrfördjupning för hundförare. Det finns instruktörskurser för officerare och personal i hundtjänst, säger major Thomas Goder som arbetat på Försvarsmaktens Hundtjänstenhet sedan 2004 och var enhetschef där under åren 2007 till 2018.
Inom det nordiska försvarssamarbetet, NORDEFCO, genomförs också en gemensam årlig hundförarkurs som är öppen för behörighetsprövade hundekipage.

Behörighetsprövade
Certifiering för internationell insats?
- Alla hundekipage, förare med hund, ska vara tillgängliga för internationell insats förutsatt att ekipaget är behörighetsprövat med godkänt resultat. Behörighetsproven utgör certifiering.

De länder svenska Försvarsmakten skickat hundar till för insats är lång: Gaza, Sinai, Cypern, Kongo, Libanon, Bosnien, Väst Sahara, Kuwait, Kambodja, Laos, Kosovo och Afghanistan. Senast Mali.

Internationella insatser
Vad gör hundföraren på en internationell insats?
- Att vara soldat och hundförare är den primära uppgiften, det vill säga att genomföra olika uppdrag med sin hund, vidmakthålla och utveckla dressyren, det vill säga träna med sin hund över tiden, skötsel och motion. Hundförarna kan ingå som en del i en förbandsenhet men det är heller inte ovanligt att hundekipagen är en gemensam resurs som avdelad efter behov, säger Thomas Goder.

Kyla eller värme
Hur kan miljön vara på en sådan insats?
- Med tanke på var insatsen genomförs varierar det avsevärt, från kyla till extrem värme om det är det du menar med miljö. När det gäller dessa miljöaspekter måste hunden precis som människan acklimatisera sig till rådande omständigheter.

Det är både utomlands och hemma hundens nos det hänger på. Den gör hunden till en ypperlig sensor.
- Om vi jämför med människans luktsinne, så är det som ett frimärke om hundens är som en fotbollsplan, säger Thomas Goder.


Foto: Henrik Klingberg
Per Lunqe

Ledare: De som stridit för oss.

Robert Sundberg, ledarskribent på MittMedia:
"Vårt land är trots allt ganska rikt och har en modern militär med bra utrustning.
Det kan därför vara rimligt att Sverige deltar i militära sammanhang runt om i världen, men med urskillning och förnuft."
Om man skriver "De som stridit för oss" är det inte bara i bildlig bemärkelse. För i bokstavlig bemärkelse finns sådana som stridit på riktigt.

Många svenskar har nämligen gjort det vid det här laget. Sverige har i nuläget militära enheter på flera ställen runt om i världen. Mest i centrum nu är de som är i Mali.

De senaste årtiondena har militärer från Sverige varit i bland annat Afghanistan och Kosovo. Den svenska utlandsstyrkan har de kallats. Över 100 000 svenskar, främst män, har tjänstgjort utomlands i olika sammanhang, främst för Förenta Nationerna.

Cypern, Gaza och Sinai, Libanon är bara några områden där trupp från Sverige varit. Oftast har det varit fråga om fredsbevarande verksamheter. Eller så har det gällt underrättelser. Att delta i fredsframtvingande syften har varit farligare.

Den svenska militära FN-operationen i Kongo i början av 60-talet var antagligen den farligaste, med ibland strider för de svenskar som var där.

Humorprogrammet i Sveriges television, Svenska nyheter, tog upp ämnet svenska militära insatser och veteraner 14 februari.

Där nämndes att 82 procent av de som deltagit i militära verksamheter utomlands fått negativa kommentarer när de har kommit hem.

Som det också sades i programmet är det konstigt eftersom de soldaterna, veteranerna, varit på de utländska militära operationerna på uppdrag av svenska folket via de valda företrädarna i riksdag och regering. Det är ju de som beslutat om medverkan för svensk del i de operationerna.

Det brukar sägas att Sverige stått utanför krig i 200 år, sedan kriget då Finland förlorades till Ryssland 1809.Sverige har alltså haft fred länge och varit utanför första, och särskilt andra, världskriget.

Det senare gav ett bra utgångsläge för den goda ekonomiska utveckling Sverige hade årtiondena efter det krigets slut 1945.
Sverige var både alliansfritt och neutralt under det kalla kriget, som kan sägas ha varat till 1989. Vår neutralitet var dock inte så tydlig som den Schweiz hade och har.

Men likt några andra länder i Europa, som Irland, Österrike och Finland, var Sverige utanför kalla krigets motsättning mellan de USA- och Sovjetledda grupperingarna av länder. Reellt hörde dock de alliansfria europeiska länderna, utom Jugoslavien, till de västliga demokratiska länderna och var USA närstående.

Fram till 70-talet hade Sverige ekonomiska muskler att klara alliansfriheten och neutraliteten med trovärdighet.
Senare urgröptes det allt mer. 1989 föll Berlinmuren. Men en mental mur hos svenskarna bestod om att Sverige stod militärt utanför konflikter i världen.

Det skedde trots att Sverige under kalla kriget var i krigs- och oroshärdar med trupper, vanligen i fredsbevarande uppdrag i FN-regi.

USA är ett land som är i krig ofta. I USA uttalas därmed orden "Thank You for Your Service". Det är ett tack som uttalas till de som tjänstgjort i landets militär. I Sverige sitter det långt inne att uttala något liknande.

På ett sätt kan det vara bra, eftersom det visar att närvaro i konflikt- eller krigsområden inte är vanligt eller en del av en vardag. Och i grund och botten något som inte borde vara att eftersträva om det går att undvika. Att ha fred, inte motsättningar, mellan länder är att föredra.

Förenta nationerna kan behöva hjälp av medlemsländernas militär i en värld som inte är fredlig på alla håll.
Men Sverige deltar med militär utomlands i områden med oro, konflikt, våld, strid, krig. EU bygger upp en militär dimension, som sades inte skulle finnas för 25 år sedan. Och en del av de operationer Sverige deltagit i, som i Afghanistan, har haft ett amerikanskt högsta befäl.

Så Sverige deltar militärt utomlands i olika sammanhang. "Tack för din insats" kan därmed vara bra att säga även i Sverige.

Vårt land är trots allt ganska rikt och har en modern militär med bra utrustning. Det kan därför vara rimligt att Sverige deltar i militära sammanhang runt om i världen, men med urskillning och förnuft.

Störst uppslutning kring, och legitimitet för, finns det för operationer i FN-regi och som är fredsbevarande. De som deltagit i dem förtjänar ett tack för de risker de utsatt sig för på uppdrag för Sverige.

Förenta nationerna kan behöva hjälp av medlemsländernas militär i en värld som inte är fredlig på alla håll.

Arbetarbladet.se/ MittMedia

Nätverket Kvinnliga Veteraner konferens 21 mars 2020

Inbjudan till konferens med
KVINNLIGA VETERANER
21 mars på Sjöfartshotellet i Stockholm.
Från hela Sverige inbjudes veterankvinnor till den första konferensen anordnad av Nätverket Kvinnliga Veteraner i samarbete med Fredsbaskrarna Stockholm och Soldathemsförbundet.

Vi kommer bjudas på fyra mycket intressanta föreläsningar som tar oss med på en resa till Afghanistan, Vitryssland, Somalia och Mali.

Program
12:00 Registrering
12:15 Öppningsanförande av Annicka Engblom, riksdagsledamot och Årets Veteran 2018, MariAnne Boström generalsekreterare Sveriges Veteranförbund och AnnaZara Näslund Soldathemsförbundet

Föreläsningar:
• Helena Hoffman (KS07, FS19): Att arbeta med genus och jämställdhet under insats
• Gunilla Runberg (SO03): Somalia – Sveriges uppgift och bakgrund till konflikten
• Jeanette Widén (militärhistoriker Försvarshögskolan): Vitryssland – tröstlöst demokratistöd till Europas sista diktatur eller viss oppositionell framgång
• Lisa Mobrand (Mali05, Mali07, Mali09): Präst/Civil/Kvinna/Soldat? Militärpastor med svenskt förband i Mali


17:00 Hur ska vi arbeta vidare med Nätverket?
18:30 Samling i baren på Sjöfartshotellet
19:00 Middag

Välkommen!

Anmälan: Du anmäler dig genom att maila till kvinnligaveteraner@gmail.com Uppge ditt namn och dina missioner. Uppge även ev matallergier. Sista anmälningsdag är den 28 februari. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

Betalning: Konferensen kostar 450 kr. Du betalar till SEB 5385 10 397 77 (Fredsbaskrarna Stockholm). I meddelanderutan skriver du KV samt första bokstaven i ditt förnamn och hela efternamnet utan mellanslag (t ex KVIHemström). Betala samma dag som du mailar din anmälan. När vi har fått din anmälan + betalning får du en bekräftelse via mail.

I avgiften ingår konferensen, go-fika på eftermiddagen och middag. Dryck till maten ingår ej.

Avbokning: Konferensavgiften återbetalas ej men du kan överlåta din plats till annan kvinnlig veteran. Meddela oss via mail om det blir aktuellt.

Frågor: Alla frågor om konferensen mailas till kvinnligaveteraner@gmail.com

PL

Ett intensivt år väntar enligt ÖB.

Om 2019 var hektiskt kommer 2020 att vara ännu intensivare, det konstaterade överbefälhavaren Micael Bydén när han under nyårsaftonen besökte personal i tjänst.
– Vill man jobba någonstans där det inte bara är ”lagom” med verksamhet då ska man välja Försvarsmakten, säger ÖB.
För att visa tacksamhet och respekt för de som var i tjänst under nyårshelgen gjorde ÖB på nyårsaftonen en kortare rundresa i Stockholmsområdet. Dagen inleddes på Muskö vid marinens radio, sjöbevakningscentralen och undervattenscentralen:

– Det är mitt första besök i de här centralerna och jag blev oerhört imponerad över den verksamhet som bedrivs här – dygnet runt, året om, konstaterade ÖB samtidigt som han bjöd operatören Izabell Sjödin på en bit hembakad saffranskaka.

I bilen på väg till nästa stopp – Kungliga slottet och högvakten – blickar ÖB tillbaka på året som gått:
–Vi har bedrivit omfattande övningsverksamhet parallellt med skarp verksamhet och beredskapsuppgifter. Vi har utbildat den första omgången värnpliktiga, vi har tagit stora steg i utvecklingen av försvarsgrenarna och tagit emot personal från Försvarets materielverk. Vi utvecklas helt enkelt som organisation dag för dag och det kommer vi att fortsätta med under nästa år.

På slottet har turister samlats och kameror och telefoner kommer snabbt upp när ÖB passerar förbi för att besöka några av vaktposterna från Livgardet. De ryckte in i september och förefaller vara nöjda med att fira nyår i kunglig miljö. Från slottet beger sig ÖB till Radiohuset för att medverka i programmet P 4 Extra innan han rundar av dagen med att hälsa på den personal som är i tjänst inne på Högkvarteret.

– Man blir alldeles varm i hjärtat av att få träffa alla fantastiska medarbetare. Tillsammans kommer vi nu att gå in i ett nytt intensivt år som bland annat kommer att innehålla försvarsmaktsövning Aurora 20, totalförsvarsövning, fortsatta internationella insatser och ett nytt försvarsbeslut. Det blir både utmanade och spännande.

Text & bild: Försvarsmakten
Uppdaterad: 2020-01-06, av Pia Lagergren
Ingrid Hemström Nordgren & Laila Johansson

Kvinnligt nätverk inom SVF.

På initiativ av Ingrid Hemström Nordgren och Laila Johansson bildades i december "Nätverket för kvinnliga Veteraner".
Nätverket planerar som första aktivitet en konferens i Stockholm våren 2020 för kvinnliga veteraner med föreläsningar av kvinnliga veteraner och som avslutning en trevlig middag.
Mer information kommer på SVF förbundets facebooksida och hemsida inom kort.
Vill du komma i kontakt med gruppen når du dem på: kvinnligaveteraner@gmail.com.

Varmt välkomna hälsar Ingrid Hemström Nordgren & Laila Johansson
Uppdaterad: 2020-01-06, av Pia Lagergren

Det kom ett brev från Sydkorea.


Denna flicka heter Asia. Hon är hedersmedlem i Sverige Korea Veteraner, SKV, och var speciellt inbjuden till det officiella besök som Stefan Löfven är på i Sydkorea.
I Seoul möttes de igår.

Asia har jag hjälpt till att hitta rätt uniform som sytts upp för tillfället.
Jag skickade ner märken från SKV's ordförande han burit på en av sina uniformer, nationalbeteckningen har suttit på min fars uniform och gradbeteckningen är den min mor hade.
Asia skulle både hålla tal och läsa Örjans fina dikt på svenska men nervositeten tog över, trots att vi tränat mycket tidiga morgnar och eftermiddagar, då sena kvällar i Korea, men som Asias pappa sa, jag trodde koreanska var svårt men detta är oerhört svårt.
Asia valde att hålla sitt tal och läsa på engelska men avslutade med "Tack så mycket!"
Denna flicka har de senaste åren hängivet mött veteraner från alla de länder som deltog under kriget i Korea,ibland mycket svåra möten med anhöriga till stupade, varit med vid överlämnande av nu identifierade saknade, varit med vid begravningar av de som vill vila i jorden bland sina stupade kollegor. Hon är alltid med på ”Revisit Korea” och det var vid min resa jag mötte Asia och hennes mor.
Vi har hållit kontakten sedan dess. Asia besitter en kunskap och respekt för sitt land jag avundas och känner stolthet för. Att förstå hur viktigt det är att värna om sitt land, sin demokrati och fred är mäktigt att se hos någon så ung.
Koreakriget kallas ”The forgotten war” över hela världen, de flesta förstår inte vidden av det, många var de som miste sina liv, många är de som ännu saknas.
Jag känner ett driv och får oerhört mycket inspiration av Asia, att hitta än levande veteraner från den tiden,att lyssna till och skriva ned deras historia och upplevelser. Att aldrig låta det falla i glömska. Deras anhöriga är minst lika viktiga och vi samlar dem alla i vår förening och delar våra känslor och tankar runt en lunch eller fika. Jag har funnit ett uppdämt behov att få dela historier och jag är själv en av dem.
Förra året på Veterandagen hittade jag er diktsamling och köpte den.
Har läst den från pärm till pärm och återkommer ofta till den. Alla era texter berör mig oerhört mycket.
Ni är alla veteraner och förstår när jag säger att Veteraners historier måste sättas på pränt och visas upp, låta alla ta del av och få vetskap om era uppoffringar ni gör.
Det är lätt att ha åsikter vid köksbordet eller i TV-soffan men få är det som har modet, viljan och styrkan att gå från ord till handling.
Ni är hjältar i det tysta!
Tack för era insatser så vi andra kan leva i trygghet!


Mvh Pia Blomberg/
Sverige-Korea Vännerna
Uppdaterad: 2020-01-06, av Pia Lagergren

Flytt av kansliet

Från måndag 9 september finns kansliet i Stockholm. Ny adress är Riddargatan 29, 114 57 Stockholm och telefonnummer som tidigare 08-25 50 30. Har ni vägarna förbi är ni välkomna in på en kopp kaffe.

Uppdaterad: 2019-09-10

Ny generalsekreterare

MariAnne Boström är förbundets nya generalsekreterare och hon är 59 år. Hon är gift och har ett barn och bor i Stockholm. MariAnne är veteran med två missioner bakom sig, 15L (Libanon) och BA12 (Bosnien). Hon har sin största yrkesbakgrund inom SAS men är också reservofficer inom flygvapnet. MariAnne började den 1 september och ett närmare porträtt av henne kommer i nästa nummer av Fredsbaskern.
Uppdaterad: 2019-09-06

Möte med BNVF (Board of Nordic Veterans Federations) i Karlskrona

Den 16 – 18 augusti genomfördes det årliga mötet mellan de nordiska ledningarna för respektive Veteranförbund, dvs Board of Nordic Veterans Federations (BNVF) och kamratstödjare från respektive land. I år var det Sveriges tur att stå för värdskapet och platsen var Karlskrona och där vi höll till på Marinbasens läger i Skönstavik. Från oss deltog Sverker Göranson, Jerker Westdahl, Anders Ramnerup, P-G Dolk och Peter Garpenbeck samt del av tiden vår nya Generalsekreterare MariAnne Boström. Deltagarna anlände under fredagens eftermiddag/kväll och f.d. Team Culinar, under Conny Anderssons ledning, fixade en perfekt ”Mixed Grill” för oss.

För att utnyttja tiden optimalt startade de två täterna, Ledning respektive Kamratstöd var för sig. Respektive President redovisade vad som hade genomförts sedan förra årets möte samt vad som var på gång kommande år. Vi diskuterade sedan bland annat olika möjligheter att påverka beslutsfattare inom politiken och försvarsledningarna inom respektive land. Ett mål är att kunna påverka agendorna för de regelbundna Försvarschefsmötena (CHOD-mötena) och förhoppningsvis även få möjligheten att delta med någon representant från varje nordiskt veteranförbund vid mötena.

Respektive land hade kamratstödjare på plats som under helgen diskuterade riktlinjerna för kommande samarbete över gränserna. Den stora programpunkten var en kommande veterankonferens där veteraner från de nordiska länderna ska bjudas in att delta. Allt i ”förbrödringens” tecken.

Lördagen avslutades med ett besök på Marinbasen där Stabschefen, kommendörkapten Peter Sörbring, informerade oss om verksamheten och visade bland annat upp den gamla Repslagarbanan som finns i norra Europas längsta träbyggnad, cirka 300 meter lång!

Den högtidliga middagen på lördagskvällen avnjöts på Kungsholms fort där f.d. Team Culinar återigen visade upp sina formidabla kunskaper till allas stora glädje. Som externa gäster på middagen hade vi riksdagsledamoten Annicka Engblom och Amiralitetspastorn Daniel Breimert.

Under middagen medaljerades den pågående Presidenten för Board of Nordic Veterans Federations Sverker Göranson, vår avgående Generalsekreterare Anders Ramnerup och den avgående finske Generalsekreteraren mm Tom Asplund med NVF medalj i guld.

På söndagen avslutades mötet med ett besök i Amiralitetskyrkan där Amiralitetspastorn Daniel Breimert berättade om kyrkan och Amiralitetsförsamlingen. Vi lade sedan ner blommor på minnes/veteranmonumentet ”Skeppet” utanför kyrkan till minne av våra kamrater. Avslutningsvis besökte vi det eminenta Marinmuseet i Karlskrona.Nästa års BNVF-möte genomförs i Norge i enlighet med vårt roterande schema.

Text och foto: Jerker Westdahl

Uppdaterad: 2019-09-06

Minnessten för veteraner invigd i Kalmar

Veteranförbundets ordförande Sverker Göranson avtäcker minnesstenen
Den 11 augusti invigdes en veteranminnesplats i Kalmar. Veteranförbundets egen ordförande och före detta ÖB Sverker Göransson talade vid avtäckandet av den minnessten som är placerad i Kalmarsundsparken med vacker utsikt över Kalmar slott. Vid samma tillfälle gnomfördes ett korum av Karlskronas amiralitetspastor.

Avtäckningen av stenen skedde som en del i avslutningsceremonin av Nordiskt kadettmöte som genomfördes i Kalmar den 7 – 11 augusti.
Omkring 350 kadetter från Sverige, Norge, Finland och Danmark träffas varje år för att knyta kontakter, genomföra gemensamma seminarier och grupparbeten samt tävla mot varandra i ett antal idrottsgrenar. Detta år stod Sverige och Sjöstridsskolan som värd och hade valt Kalmar som plats för genomförandet. Kadetter från Sverige, Finland och Danmark, samt ett hundratal både inbjudna veteraner, gäster och nyfikna turister fanns på plats vid avtäckningen.

Som en sista punkt efter invigningen av minnesstenen höll Amiralitetspastor Daniel Breimert ett korum i parken och avslutade sin predikan med samma ord som finns inristade i stenen, ”Minns de stupade, hedra de levande”

Text/Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Uppdaterad: 2019-09-06
Foto: Peter Glader

Invigning av Veteranminnessten i Kalmar

Den 11 augusti är det äntligen dags att inviga en minnessten för stadens veteraner. Stenen är placerad i Kalmars stadspark nära slottet.

Program:

09.30 avslutningsceremoni för det nordiska kadettmötet NOCA på Stortorget.
Efter avslutningsceremonin blir det marsch med musikkår till stadsparken där stenen är placerad.

10.30 Invigningsceremoni vid minnesstenen, pågår ca: 40 minuter.

Vid ceremonin deltar bla. Kalmars borgmästare Johan Persson, kommendör Magnus Jönsson skolchef Sjöstridskolan, Sverker Göranson förbundsordförande SVF och Daniel Breimert, amiralitetspastor.

Varmt välkommen och glöm inte att ta med dig dina anhöriga och vänner.


Läs mer om NOCA www.sssutb.se/noca/


SVFs seminarium i Almedalen 2019 - Svenska utlandsveteraner – en resurs för samhället!

Ny, spännande forskning ger viktig kunskap om utlandsveteraners hälsa och förmåga. Vilka slutsatser kan dras av studien? Vilka behov har veteraner jämfört med andra? Hur påverkas veteranpolitiken och vilka frågor bör prioriteras? Hur kan veteraner bli en ännu större tillgång för samhället? Frågorna diskuteras ur ett politiskt, praktiskt och vetenskapligt perspektiv.
Professor Martin Neovius utnämndes av SVF till Årets veteran i samband med Veterandagen den 29 maj 2019. Foto: Kim Svensson
Tid: Onsdag, 3 juli, kl. 13:15-14:00
Plats: M/S Sigrid (ombord på fartyget i hamnen)

Medverkande:
Martin Neovius, professor, Karolinska Institutet; Årets veteran 2019
Peter Hultqvist (S), försvarsminister
Beatrice Ask (M), ordförande, Riksdagens försvarsutskott
Sverker Göranson (moderator), ordförande, Sveriges Veteranförbund

Kontaktperson: Jonas Alberoth, ledamot, SVF:s styrelse, 070-337 23 02

Bakgrund
Professor Martin Neovius utnämndes av SVF till Årets veteran i samband med Veterandagen den 29 maj 2019. Han har genom sina innovativa studier inom psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och sociala konsekvenser visat att veteraner som grupp inte är mer utsatta än övriga jämförbara individer. Tvärtom utmärker sig veteranerna positivt. Studien omfattar samtliga svenskar som varit på militär utlandstjänstgöring från 1990 och framåt och väcker frågor om hur utlandsveteraners erfarenheter och förmågor kan tillvaratas och ges erkänsla i samhället.

Seminariet ingår i ett nytt samarbete som lanseras under namnet ”Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt”. Målet är att återetablera en bred plattform i Almedalen för samtal och debatt rörande viktiga frågor om säkerhet, försvar och krisberedskap och därmed få ett ökat genomslag för dessa i det stora utbudet av aktiviteter. Arenan är ett samarbete mellan Folk och Försvar, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, Försvarshögskolan, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Officersförbundet och Sveriges Veteranförbund.

I år genomförs ytterligare några profilhöjande veteranaktiviteter under Almedalsveckan. På tisdagen anländer den så kallade Veteranmarschen till Visby och flera av deltagarna kommer att vara på plats under den efterföljande seminariedagen. SVF kommer också att ha en träffpunkt och ett tält på kajen i anslutning till M/S Sigrid.
Uppdaterad: 2019-07-03

Sveriges Veteranförbund, P-G Dolk gör hembesök hos Eva Lindström.

PG Dolk överlämnar en hemlig låda till Eva Lindström som tack hennes arbete med veteraner
Eva Lindström som är en av grundarna till Veteranmottagningen på Uppsala Akademiska Sjukhus har nu välförtjänt gått i pension. Med anledning av detta så har Sveriges Veteranförbund lämnat över en hemlig låda till henne att öppna vid lämpligt tillfälle. Hon säger själv att hon inte kan förstå all denna uppmärksamhet. Hon har ju ”bara” jobbat med något som hon tyckt varit jätteroligt och intressant.

Eva vill också ta tillfället i akt att framföra ett stort tack till alla veteraner samt andra som har haft något med verksamheten att göra.

Sveriges Veteranförbund vill framföra vårt stora tack till Eva för att det nu finns en fungerande Veteranmottagning dit veteraner och deras anhöriga kan söka sig.
Uppdaterad: 2019-06-04

Alla ska med!

Till årets Veterandag i Stockholm så kan vi nu erbjuda ett begränsat antal rullstolar med ledsagare för dem som känner att det behövs för att kunna delta.
Intresseanmälan skall vara inlämnad senast söndagen den 26 maj.
Först till kvarn är det som gäller!

Anmälan: Johan Iwarsson kvällstid mellan kl.18:00-21:00.
Telefonnummer: 070-211 77 61


BIld av klimkin från Pixabay
Uppdaterad: 2019-04-25

Du är väl med och stöttar Gula Bandet?

I maj firar vi Gula Bandet–månaden för tredje året i rad. I år kommer förbundet även att arrangera en insamlingsutmaning för alla medlemmar och föreningar. Vem klarar av att skapa den största insamlingen till Gula Bandet i år? Tack vare Gula Bandet kommer vi alla bli vinnare, och de föreningar som samlar in mest kommer att få extra erkännande för sin insats. Firandet avslutas med Veterandagen och utnämnandet av Årets veteran 2019 den 29 maj. Tillsammans sprider vi kunskap om Sveriges veteraner.
Under hela maj månad pågår Gula Bandet-kampanjen till förmån för Sveriges veteraner och deras anhöriga. Gula Bandet har funnits i Sverige sedan 2009 och 2017 instiftades Gula Bandet- månaden. Under maj kommer det därför vara full aktivitet, allt med ett enda mål: att ge Sveriges alla veteraner den erkänsla och respekt som de förtjänar efter sin insats. För att få maximal effekt behöver vi även din och din förenings hjälp. Ni kan bidra på flera olika sätt.

VAR MED I INSAMLINGSUTMANINGEN
Under Gula Bandet-månaden kommer det att finnas möjlighet att ge gåvor eller starta egna insamlingar via Gula Bandets hemsida. Varför inte gå ihop i kompisgänget, föreningen eller på jobbet och starta en insamling, som ni sedan sprider i era nätverk? De insamlingar och föreningar som lyckas samla mest kommer vi lyfta upp både lokalt och nationellt, både för att ge erkännande för ert arbete och för att låta ännu fler inspireras av er.

VETERANDAGEN AVSLUTAR KAMPANJEN
Årets veteran 2019 utses 29 maj på Veterandagen, som även avslutar Gula Bandet-månaden. Förhoppningsvis kan vi då summera en riktigt framgångsrik månad av insamlingar och mycket synlighet, erkänsla och respekt för Sveriges militära och civila veteraner och anhöriga.
Uppdaterad: 2019-04-24

Nordic Veteran MC Tour 2019

Succén med Nordic Veteran (MC) Tour (NVT) som genomförts i Danmark och Norge fortsätter nu i Sverige. NVT samlar ett fyrtiotal nordiska utlandsveteraner, 10 från varje land, med gemensamt intresse att åka MC. Syftet med turen är att manifestera solidariteten mellan nordiska veteraner, men också visa upp oss för allmänheten.

Turen startar i Karlsborg den 25 maj och avslutas i Stockholm den 30 maj. Den blir ca 800km längs fina motorcykelvägar och besöker olika platser på vägen med koppling till försvaret bland annat P4, K3 och Karlsborgsfästning, markstridsskolan på Kvarn, Hemvärnets stridsskola och Livgardet. Höjdpunkten kommer att vara deltagandet i veterandagsfirandet på Gärdet i Stockholm.

En bra möjlighet att träffa oss i gruppen är under söndagen den 26 maj i Skövde vid soldathemmet runt lunchtid. En annan bra möjlighet är vid i veterandags firandet på Gärdet i Stockholm. Gruppen anländer kl.1100.och tas emot på evenemangsytan. Delar av gruppen kommer sedan att utgöra förpatrull till Veteranmarschen.
Efter firandet går turen vidare till Livgardet där NVT 2019 avslutas vid torsdag lunch.
Du kan följa turen från den 25/4 på SVFs sociala medier.
I samband med turen kommer också en insamling till Gula Bandet att starta, mer om information kommer.

Turen arrangeras av SVF är en del i Gula Bandet månaden och genomförs med stöd av Försvarsmakten.

Kontakt: Lars Svärdström epost: laran904@gmail.com
telefon: 070-677 17 39.

Uppdaterad: 2019-05-15

Riksdagspartierna om veteraner

Lars Sjölin i Fredsbaskrarna Skaraborg tog kontakt med SVFs kansli då han ville ställa frågor till riksdagspartierna om veteranpolitik. Tillsammans med förbundets generalsekreterare Anders Ramnerup arbetade de fram tre frågor som skickades till respektive parti enligt nedan.

Så här ser frågor och text ut:
Vi på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna vill gärna att ert parti svarar på några frågor gällande veteranpolitik. Därav får ni frågorna via e-post till er expedition. Sedan kommer ni att bli uppsökta under Almedalsveckan för att prata om dessa för oss viktiga frågor.

1. Hur är veteranpolitik kopplat till försvarspolitik och hur ska det bli en kontinuitet i veteranpolitiken i framtiden?

2. Vad står partiet för i veteranpolitiken, till exempel Veterancenter, omhändertagande, erkännande och anhöriga?

3. Är det rimligt att enbart Försvarsmakten ska ha en Veteranlag? Borde inte civila som åker ut ha samma lagskydd, till exempel Polisen, Folke Bernadotteakademin och Kriminalvården? Hur står partiet i den frågan?

Lars Sjölin var på plats under Almedalsveckan och skriver så här:
Almedalsveckan var intressant, särskilt då jag fick träffa och intervjua riksdagspartiernas ministrar, försvarspolitiska företrädare med flera, kopplat till de frågor de fick sig tillsända i juni månad.

En sammanfattning av det underlag som skickats till mig samt den information jag fick vid de möten i Visby, ger en ganska gemensam samsyn kopplat till de frågor som Anders gav mig.

Efter telefonsamtal med Anders blev vi överens om att vår enkät i år bör följas upp nästa år, för att då se hur partierna ser på samma frågor, eftersom regeringskonstellationen då kan ha förändrats efter höstens val.

Med förhoppning om en stimulerande läsning under flitens lampa i bifogade filer, samt en fortsatt rogivande sommar.
Lars Sjölin


Och så här blev svaren:

Miljöpartiets svar:
1. Det finns en bred uppslutning bakom veteranerna och veteranpolitiken i riksdagen. Den lagstiftning som infördes 2009 har ett brett stöd och säkerställer en kontinuitet i veteranpolitiken. Självklart finns fortsatt utrymme för utveckling och även detta ska ske i brett samförstånd.

2. Försvarsmakten har sedan 1 juli 2017 inrättat ett Veterancentrum som har till uppgift bland annat att hålla samman Försvarsmaktens veteranarbete. Inrättandet av ett Veterancentrum har stärkt veteranarbetet på ett bra sätt. Regeringens beslut i maj 2017 att inrätta veterandagen den 29 maj som en allmän flaggdag innebär på ett tydligt sätt att staten visar en erkänsla för veteranernas insats. Även de anhöriga spelar en viktig roll, inte minst för att stödja veteranerna såväl inför som under och efter genomförd insats. Deras organisationer spelar en viktig roll och ska självklart få stöd från staten på olika sätt.

3. Vi är självklart redo att utveckla veteranpolitiken på det sätt som uppfattas som bäst av veteranerna och annan personal som åter utomlands i olika typer av insatser. Om det skulle uppstå en tydlig önskan från de civila myndigheter och organisationer som skickar personal utomlands att inkludera dem i veteranbegreppet, är vi självklart öppna för det.

Liberalernas svar: Tack för din enkät till Liberalerna. Här kommer våra svar. Talesperson är Allan Widman, ordförande i försvarsutskottet.

1.Veteranpolitiken är en integrerad och omistlig del av den samlade svenska försvars- och säkerhetspolitiken. Omsorgen om våra veteransoldater och deras anhöriga bidrar till rekrytering och förankring av det militära försvaret hos det svenska folket. Den 29 maj är ett veritabelt skyltfönster för Försvarsmakten och andra myndigheter med uppgifter inom totalförsvaret. För att hålla veteranpolitiken uppdaterad krävs ett fortsatt engagemang i internationella insatser och ett synliggörande av veteransoldaterna och deras anhöriga.

2. Liberalerna har varit en av initiativtagarna till veteranpolitiken. Partiet arbetar aktivt för ett veterancentrum och står bakom de tillkännagivanden som gjorts mot regeringen när det gäller medaljer för utomordentliga internationella insatser, civila veteraner och andra förslag från den senaste veteranutredningen.

3. Partiet arbetar aktivt för att bredda veteranpolitiken. Insatser av civila myndigheter utomlands som ifråga om risker och slitage kan jämföras med militära internationella insatser ska omfattas av samma rätt till hjälp och stöd. Förslag på sådan lagstiftning finns framtagen och kan utan dröjsmål göras till proposition av regeringen. Vid ett regeringsskifte i höst finns det inom Alliansen stöd för ett direkt genomförande på denna punkt.

Här kommer Moderaternas svar:
1. Veteranpolitiken ska vara en integrerad del av försvarspolitiken. Vi ser den som en naturlig del av försvarets personalvårdande arbete. Det handlar om att försvaret och ytterst staten måste ta ansvar för dem som har gjort internationell insats för fred och säkerhet och även ge dem det erkännande de förtjänar.

Under alliansregeringen så togs de första stegen mot en sammanhållen veteranpolitik genom att veteranutredningen tillsattes och att flera åtgärder för att stärka stödet till veteranerna genomfördes. Det gäller till exempel ett utökat uppföljningsansvar för Försvarsmakten, veteransamordnare på förbanden och ett större erkännande för dem som gjort insats genom att veterandagen fick statsceremoniell status.

Nu måste vi gå vidare och utveckla veteranpolitiken ytterligare. Det handlar om att bland annat om bättre myndighetssamarbete för att stödja veteranerna, att utveckla det existerande veterancentrat och att ge Försvarsmakten ett mer aktivt uppföljningsansvar.

2. Moderaterna och Alliansen har varit pådrivande när det gäller att få ett svenskt veterancenter på plats. Vi vill dock se ett veterancenter med en högre ambition än det som nu är på plats. Ett intressant exempel att hämta inspiration från är det norska centrat veterancentrumet Bæreia som är inrymt i ett eget hus och erbjuder en bred palett av tjänster och aktiviteter för såväl veteraner som anhöriga. Det är även viktigt att ta tillvara på de frivilliga veteranorganisationernas engagemang och stöd till våra veteraner och deras anhöriga.

En annan viktig sak som kan utvecklas är att höja det civila meritvärdet av att ha gjort internationell insats. I Danmark så finns ju organisationen Interforce som syftar till att stärka bryggan mellan försvaret och de offentliga och privata sektorerna. En viktig uppgift för Interforce är att medvetandegöra det övriga samhället om den kompetens som utlandsveteranerna besitter.

3. Absolut, det är fullt rimligt att de civila deltagarna i internationella insatser har samma skydd och får samma erkännande som de militära veteranerna. Detta förslag lyfts ju också i veteranutredningen. Dessa personer utsätter sig ofta för samma risker som de militära och bör därför ha samma lagskydd. Vi har ju även drivit linjen att veterancentrat ska vara till för både militära och civila veteraner.

Socialdemokraterna svarar:
1.Personalen är Försvarsmaktens viktigaste resurs. Våra veteraner, kvinnor och män som osjälviskt offrat så mycket för att hjälpa människor de aldrig tidigare mött och för att bidra till fred och frihet i världen är värda vår största respekt. Veteranfrågorna är viktiga för socialdemokratin och för oss är det en självklarhet att dessa frågor är en integrerad del av försvarspolitiken. Försvars- och säkerhetspolitiken måste präglas av långsiktighet och kontinuitet, veteranpolitikern inkluderas självklart i detta. Vi kan konstatera att detta område inte alltid fått den uppmärksamhet som den förtjänar men
de åtgärder som regeringen vidtagit de senaste åren är positiva steg i rätt riktning.

Den 24 maj 2017 beslutade regeringen att göra Veterandagen till allmän flaggdag från och med den 29 maj 2018. Beslutet fattades i samarbete med oppositionen vilket vi socialdemokrater uppskattar. Veteranpolitiken bör präglas av samarbete och samsyn. På årets Veterandag vajade därför den svenska flaggan över hela vårt land för att hedra våra veteraner och det var verkligen på tiden. Att ta ett tydligt ansvar för våra veteraner är en fråga om moral och är också viktigt för försvarets folkliga förankring och stärker rekryteringskraften till Försvarsmakten.

På regeringens initiativ inrättades Försvarsmaktens Veterancentrum den 1 juli 2017 i Stockholm. Veterancentrum stöder bland annat myndigheten med framtagning, implementering, uppföljning samt utveckling av myndighetens veteranstrategi. Utgångspunkter för verksamheten är de uppgifter som angavs i 2016 års regleringsbrev till Försvarsmakten.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under den senaste mandatperioden vänt åratal av nedskärningar av försvaret till stora satsningar och en rad åtgärder för att stärka totalförsvaret. I detta arbete ser vi också att veteranpolitiken har förbättrats. Vi tänker fortsätta att målmedvetet arbeta för en än robustare veteranpolitik för att ge våra veteraner och deras anhöriga det stöd och den omtanke som de förtjänar och har rätt till. Det är i det målmedvetna, kontinuerliga arbetet som vi bygger ett starkare försvar, en bättre personalpolitik och ett robustare stöd för våra veteraner och deras anhöriga.

2. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har inrättat ett Veterancenter på högkvarteret. Detta är en viktig markering, vi anser att stödet för våra veteraner och deras anhöriga måste utvecklas. Cirka 100 000 svenskar har hittills tjänstgjort i utlandsstyrkan. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att vårt land och våra invånare ska känna djup tacksamhet inför våra veteraner men också för alla de som gör tjänstgöringen möjlig. Alla nära och kära som får dra tunga lass i vardagen samtidigt som oro och saknad ska hanteras. Alla barn som saknar sina föräldrar och inte i vardagen kan få det stöd som de behöver. Som inte kan krama mamma eller pappa godnatt på kvällen. Alla familjemedlemmar gör en stor insats för Sverige, för freden och demokratin. Dessa uppoffringar måste ges större uppmärksamhet och omsorgen om de anhöriga måste förbättras. Sverige har under de senaste åren förstärkt stödet för veteraner och fördjupat samarbetet med veteranförbund och anhörigorganisationer.

För oss socialdemokrater är det en självklarhet att detta är ett arbete som måste fortsätta och utvecklas. Det är när vi tar hand om och visar omsorg om varandra som vi blir ett starkare samhälle.

3. Den som utför uppdrag för Sverige och svenska intressen ska självklart ha ett starkt lagskydd, oavsett om de representerar Försvarsmakten, polisen eller annan myndighet. Exakt hur detta lagskydd bör utformas är föremål för diskussion och det tycker vi är bra. Personer som arbetar på uppdrag av nationen ska självklart känna att de har statens förtroende och skydd i den omfattning det är möjligt. Det ska aldrig råda någon tvekan om att Sverige stöttar dessa personer. Det är i omsorgen om varandra som vi blir starkare som nation.

Svar från Sverigedemokraterna:
1. Det är självklart viktigt att vi tar väl hand om de veteraner som har tagit stora risker för att i uniform arbeta för Sveriges intressen på olika håll i världen. Det är naturligtvis också en viktig del av försvarspolitiken i stort, inte enbart på grund av att det faktiskt är en moraliskt viktig fråga utan också för att den som överväger att ta steget att exempelvis resa iväg på en mission ska känna sig säker på att man blir omhändertagen när man återvänder. Det bästa sättet att få till en kontinuitet är sannolikt att utveckla politiken i samverkan med SVF och andra veteranorganisationer.

2. Ett utdrag ur vårt försvarspolitiska program:
Veteransoldatpolitiken ska ge stort stöd till dem som verkat i internationell tjänst. Stödet ska omfatta de anhöriga. Medaljer och utmärkelser ska symbolisera olika beundransvärda och viktiga bedrifter samt de stora offer som gjorts för världsfreden och för undvikandet av mänskliga katastrofer. Den sista söndagen i maj ska vara minnesdag för svenska veteraner; att välja en helgdag gör det lättare för veteraner och deras anhöriga att delta.
Ett veterancenter bör inrättas där ansvariga för veteranfrågor i försvarsmakten tjänstgör. Där skall finnas utbildad personal som kan hjälpa veteraner med administrativa frågor och kontakt med olika myndigheter, till exempel vid ersättning efter skada eller sjukdom i tjänsten. Där bör även finnas sjukvårdspersonal som kan ge stöd och en första bedömning av veteraner som är i behov av någon typ av vård - fysisk som psykisk - efter hemkomst, för att därefter remittera veteraner rätt.

Försvarsmakten ska ansvara för kontakt och remittering till psykologer/läkare samt även upprätta kontakter med eventuella arbetsgivare och ansvara för dialog med arbetsgivaren om soldaten medger detta, Försvarsmakten skall även arrangera återträffar med vissa valbara aktiviteter osv. Det bör även inrättas någon form av allmän positiv särbehandling i någon form för veteraner, till exempel viss skattebefrielse eller avgiftsfria kommunala resor. Även en tilläggspension bör inrättas i form av en veteranpension ämnad svenska medborgare som gjort utlandstjänst.

3. Det finns absolut ett värde i att sådan veteranverksamhet också anordnas och vi ser positivt på att Polisen och andra myndigheter anordnar sådana program. Inom ramen för försvarets verksamhet har vi dock valt att avgränsa oss till försvarsmaktspersonal. Det hindrar står inte i motsättning till att den typen av veteraner och deras familjer också ska ha stöd när de kommer hem.

Tack för era frågor till Kristdemokraterna. Här kommer våra svar:
1. De som arbetar i fredsbevarande insatser utomlands befinner sig också i de allra farligaste områdena.
De måste känna att de har samhällets stöd både när de befinner sig där liksom när de kommer tillbaka hem. Att vara utlandsposterad för Försvarsmakten innebär ett stort risktagande. Det kan, beroende på vad man utsätts för under sin tjänstgöring, leda till t.ex. posttraumatiskt stressymptom och andra psykologiska svårigheter. För att dessa individer ska känna att de har samhällets stöd när de kommer hem igen är en aktiv veteranpolitik nödvändig.

Kristdemokraterna har under lång tid arbetat för en mer aktiv veteranpolitik. Redan 2013 föreslog vi ett inrättande av ett veterancentrum. I och med det nyinrättade veterancentrat tror vi också att en kontinuitet kommer att uppnås och att veteraner och deras anhöriga kommer uppleva att de får mer aktiv hjälp efter avslutad tjänstgöring.

2. Kristdemokraterna har under lång tid velat se ett veterancentrum på plats. Detta har nu blivit regeringens politik och ett veterancentrum har öppnats. Vi föreslog att det skulle inrättas med uppgiften att stödja veteranerna, och deras anhöriga, som drabbats av olika problem kopplade till tjänstgöring utomlands. Vi vill också att veterancentrum bedriver forskning kring svårigheter som utlandsveteraner ofta drabbas av vid hemkomst från tjänstgöring i krig och krisdrabbade områden. Ytterligare en uppgift är att hjälpa försvarsmaktsanställda att efter avslutad tjänstgöring påbörja en civil karriär.

3. I grund och botten är det viktiga att de som tjänstgjort utomlands i landets tjänst ska få en god och välorganiserad hjälp efter avslutad insats om det behövs. Försvarsmakten är den myndighet som har lejonparten av de internationella insatserna och är också ofta den aktör som t.ex. Polisen ansluter till när deras kompetens behövs. För Kristdemokraterna är Veterancentrum en bra början på att ta hand om de som tjänstgjort utomlands. Men vi är inte främmande för att framgent utöka Veterancentrums uppdrag att även inkludera andra myndigheters personal.

Centern
1. Sverige ska ha en sammanhållen och kontinuerlig veteranpolitik oavsett om vi främst lägger fokus på det nationella försvaret eller internationella insatser. Idag är veteranpolitiken nära förknippad med att genomföra internationella insatser. Men nu när vi försvarsplanerar för det territoriella försvaret igen så bör vi ha en beredskap för att veteranbegreppet också kan behöva vidgas och omfatta fler. Att vi försvarsplanerar igen får inte heller innebära att vi vänder oss helt inåt. Sverige kommer behöva bidra till fred och säkerhet internationellt även i framtiden. Genom att se helheten kan kontinuitet skapas i veteranpolitiken.

2. Från Centerpartiet vill vi fortsätta utveckla Sveriges veteranpolitik. Vi anser inte att regeringen gjort tillräckligt för att utveckla den sammanhållna veteranpolitik som Alliansen påbörjade. Vi anser att mer behöver göras för att militära och civila veteraner och dess anhöriga ska få ett stöd som står i proportion till de risker och påfrestningar som de utsätts för. Vi vill därför att ett veterancenter i ordets rätta bemärkelse skapas. Det ska vara ett samlat veterancenter som har i uppdrag att arbeta med militära och civila veteraner som bidragit till fred och säkerhet i krig eller katastrofområden.

Veterancentret behöver få de resurser och den uppmärksamhet som krävs för att kunna erbjuda våra veteraner ett värdigt stöd på riktigt. Dels behöver vi lyfta de anhörigas roll och erbjuda även dem ett utökat stöd. Det är viktigt både för att uppmärksamma den tuffa period de får genomgå när deras närstående är utsänd på vad som kan vara ett livsfarligt uppdrag, men också för att det är en trygghet för våra veteraner att veta att deras nära och kära kan få stöd.

Veterancentret ska vara ett samordnings- och kunskapsnav som utsända och deras anhöriga kan vända sig till innan, under och efter en insats. Det är viktigt att det finns ett ordentligt omhändertagande under och efter en mission. Veterancentret ska vid behov därför också erbjuda psykologstöd och möjlighet till rekreation och återhämtning för de veteraner och anhöriga som behöver. Goda erfarenheter kan hämtas från det stöd som ges till försvarets veteraner i Norge, där ett likande center byggts upp med goda resultat.

3. Stödet som Sverige ger till de som varit i väg på internationella freds- och säkerhetsuppdrag i Sveriges namn måste vara värdigt insatsen. Civil och militär personal som tagit ett ansvar för det bör omfattas av samma lagskydd och regler, ha tillgång till stöd osv. efter behov. Arbetsgivaransvaret i förhållande till den anställde bör vara densamma oavsett myndighet som personen åker för.


Här kommer svar på er enkät om veteranpolitik från Vänsterpartiet:
1. Att svenska soldater får den hjälp och det stöd de behöver även efter avslutat utlandsuppdrag är en förutsättning för att människor ska välja en karriär inom Försvarsmakten. Det hänger därmed tätt samman med andra frågor som rör arbetsvillkor och personalförsörjning. Vi vill se en folkligt förankrad försvarsmakt där frågor som t.ex. rör personalförsörjningen blir en angelägenhet för fler än idag. Ett veterancenter som samlar olika typer av kompetens kan förhoppningsvis både bidra till en ökad kontinuitet och kunskapsbyggande, även politiskt.

2. Vänsterpartiet har tagit ställning för ett nationellt veterancenter. Återvändande soldater ska få ett fullgott omhändertagande som både inkluderar sjukvård och psykologiskt stöd när det behövs. Det inkluderar även civila befattningar inom Försvarsmakten. Det är också viktigt att anhöriga får det stöd som de behöver, både innan, under och efter pågående uppdrag.

3. Det är rimligt att alla som åker ut och representerar Sverige och svenska organisationer på myndighetsuppdrag omfattas av någon typ av skydd, men på vilket sätt ett sådant kan utformas har vi ännu inte tagit ställning till.


Uppdaterad: 2018-08-29

Veteranträffen ÖS i Halmstad

Veteranträffen ÖS genomförs den 12-15 juli 2018 på Ringenäs Skjutfält, Halmstad. Checkpoint Charlie öppnar torsdag 12 juli kl 12.00 och stänger söndag 15 juli kl.17.00.
I år firar träffen i Halmstad 25 år - kom och var med under jubileumshelgen!
Tony Petersson och Raul "Ralle" Leppälä genomförde träffen första gången sommaren 1994 på Hagöns Camping Östra Stranden i Halmstad. Deltagarna var 75 personer på ÖS01 men snabbt kom träffen att bli den största veteranträffen i norra Europa. Förra årets träff var det över 800 glada Veteraner och anhöriga som kom från när och fjärran. Sedan 2003 har träffen hållit till på Ringenäs skjutfält utanför Halmstad och som blev ett stort lyft för hela evenemanget.

Årets Veteran
2017 tilldelades Tony Petersson och Raul ”Ralle” Leppälä utmärkelsen Årets Veteran för sitt hängivna engagemang för veteraner, som sträcker sig under ett kvarts sekel.

Veteranparad och ceremoni
Veteranmarschen kommer att som tidigare år att gå ut till Ringenäs efter avslutad ceremoni och parad inne i Halmstad. Bussar kommer att transportera in till Halmstad så att så många som möjligt kan delta, ca 13.00 går de tillbaka till Ringenäs.

Program för ceremoni och Veteranmarschen i Halmstad
10.00 - Bussarna rullar från Ringenäs.
10.30 - Samling på Stora torg-Köpmansgatan.
10.55 - Uppställning på torget
11.10 - Avmarsch mot Norre Katts Park och minnesstenen via Storgatan, Norra vägen. MARSCHVÄG
11.30 - Ceremoni i Norre Katts Park med hedersvakt, musikkår ur Hemvärnet, tal och korum samt medaljutdelning och kransnedläggning,
12.35 - Uppställning för avmarsch tillbaka till Stora Torg 12.45.
13.00 - Bussarna går åter till Ringenäs påstigning på Hamngatan där bussarna lämnade

Marsch mot Ringenäs avgår med de som vill följa med. Det är fin promenad på ca 12 km. >> Se färdväg och karta <<

OBS! Ändringar kan förekomma
Uppdaterad: 2018-04-12

Du är väl med och stöttar Gula bandet?

I maj firar vi Gula Bandet-månaden för andra året i rad. Firandet kommer synas över hela landet och avslutas med Veterandagen och utnämnandet av Årets veteran 2018 den 29 maj. Tillsammans sprider vi kunskap om Sveriges veteraner. Hur engagerar du dig?
Under hela maj månad pågår Gula Bandet-kampanjen som Sveriges Veteranförbund driver till förmån för Sveriges veteraner och deras anhöriga. Gula Bandet har funnits i Sverige sedan 2009 men det var inte förrän förra året som SVF uppmärksammade Gula Bandet under en hel månad. Under maj kommer det därför hända en hel massa aktiviteter, alla med ett enda mål - att ge Sveriges alla veteraner den erkänsla och respekt som de förtjänar efter sin insats.

Insamlingssida online
Under Gula Bandet-månaden kommer det att finnas möjlighet att ge gåvor eller starta egna insamlingar via www.gulabandet.se. Funktioner som kommer finnas tillgängliga är bland annat kortbetalning online, minnesgåva (med gåvobevis), Swish-betalning och egen insamling.

Ge en gåva till Gula Bandet via Swish: 1231 814 482, Bankgiro: 706-7630.

Hjälp oss att sprida Gula Bandet i sociala medier
För att sprida information om Gula Bandet till så många som möjligt kommer vi även att starta en Thunderclap-kampanj. För dig som väljer att vara med innebär detta att du, genom att registrera dig, lånar ut ditt Twitter- eller Facebookkonto för att skicka ut ett gemensamt budskap på Veterandagen. Det är en enkel men betydelsefull insats. Förra året deltog 304 personer i SVF:s Thunderclap, vilket resulterade i att 122 620 personer nåddes av Gula Bandets budskap på Veterandagen. Hjälp oss gärna att sprida budskapet, som i sin tur hjälper många andra. Mer information kommer i våra sociala medier när Gula Bandet-månaden börjar närma sig.

Veterandagen avslutar kampanjen
Årets veteran 2018 utses 29 maj på Veterandagen, som även avslutar Gula Bandet-månaden. En summering av resultat av Gula Bandet-kampanjen kommer därför att presenteras på plats.

Tack för ditt stöd!

Uppdaterad: 2018-02-01

Viktigt! Uppdatera dina medlemsuppgifter

Det är viktigt att du som medlem ändrar dina uppgifter i medlemsregistret så att vi kan nå dig med medlemstidningen och annan medlemsinformation.
Uppgifter hanteras enklast på hemsidan och om du glömt dina inloggningsuppgifter kan du få dem skickade till dig via inloggningssidan, tryck på ”Glömt lösenord” och fyll i din e-postadress. Inloggningen ger dig också möjlighet att ändra föreningstillhörighet, se medlemsförmåner, erbjudanden, ta del av dokument och filer som är riktat till dig som medlem. Är du inloggad får du även tillgång till medlemsunika produkter och förmånliga medlemspriser i vår profilbutik.

Stöter du på problem med dina inloggningsuppgifter, kontakta oss på kansliet, telefon: 08-25 50 30
e-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se
Uppdaterad: 2018-01-31

Har du hjärtat på rätt ställe?

Nu kör vi åter en grundkurs i kamratstöd.
Är du intresserad att bli förbundets nya kamratstödjare?
Kontakta P-G Dolk på kansliet snarast!
Mobil: 070-876 90 89
e-post:pg.dolk@sverigesveteranforbund.se
Uppdaterad: 2018-04-10

Medlemsundersökning förbättrar vår verksamhet

Mars 2018 startar arbetet med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas stora medlemsundersökning. Undersökningen görs av undersökningsföretaget Sifo och de kommer att försöka nå samtliga medlemmar i förbundet, framförallt på e-post men också via post.
Undersökningen handlar främst om hur medlemmarna upplever sitt medlemskap i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, och vad medlemmarna tycker att förbundet ska göra mer (eller bättre) framöver.

Syftet med frågorna är att försöka förbättra verksamheten utifrån vad medlemmarna tycker. Svaren kommer sedan att vara ett viktigt underlag för förbundets fortsatta arbete.

Information om att undersökningen genomförs finns dels på Veteranförbundets hemsida, men också i sociala medier och i Fredsbaskern. Det är också viktigt att föreningarna går ut även i sina egna kanaler om detta.

SVF har skrivit sekretessavtal med Sifo vilket innehåller tydliga krav på varsam hantering av medlemsuppgifter och radering av all information direkt efter undersökningen.


Uppdatera dina medlemsuppgifter


Det är viktigt att du som medlem ändrar dina uppgifter i medlemsregistret så att vi kan nå dig med medlemstidningen och annan medlemsinformation. Uppgifter hanteras enklast på hemsidan och om du glömt dina inloggningsuppgifter kan du få dem skickade till dig via inloggningssidan, tryck på ”Glömt lösenord” och fyll i din e-postadress. Inloggningen ger dig också möjlighet att ändra föreningstillhörighet, se medlemsförmåner, erbjudanden, ta del av dokument och filer som är riktat till dig som medlem. Är du inloggad får du även tillgång till medlemsunika produkter och förmånliga medlemspriser i vår profilbutik.

Stöter du på problem med dina inloggningsuppgifter, kontakta oss på kansliet: telefon: 08-25 50 30, e-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se
Uppdaterad: 2018-01-11
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå