Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Nyheter

Har du hjärtat på rätt ställe?

Nu kör vi åter en grundkurs i kamratstöd.
Är du intresserad att bli förbundets nya kamratstödjare?
Kontakta P-G Dolk på kansliet snarast!
Mobil: 070-876 90 89
e-post:pg.dolk@sverigesveteranforbund.se
Uppdaterad: 2018-01-23, av Per Lennartsson
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
      

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå