Specialgjorda tennsoldater stöttar veteraner

Ancile Design jobbar med något så ovanligt som att göra tennsoldater. Nu har de gjort en specialutgåva med en FN-soldat i Kongo och en soldat i Afghanistan. Tennsoldaterna kommer säljas till förmån för Sveriges militära och civila veteraner genom Kamrathjälpen. Försäljningen startar 1 november.
Tennsoldats tillverkning
Att ta fram en tennfigur är ganska lång process. Det absolut första steget är att hitta en bild på någon som verkar intressant. Om inte vi tycker en ”gubbe” är spännande tycker nog ingen annan det heller. Det blir dessutom inte roligt att arbeta. Den första bilden kan finnas i Krigsarkivets stora samlingar av uniformsplanscher eller i en bok.

Just dessa två tennfigurer, där har vi fått de flesta referensbilderna från personer som har genomfört eller genomför utlandstjänst, de har dessutom rättat till våra figurer efter hand.De två första figurerna görs i en blandning av lera och vax. Dessa lerskulpturer kallar vi för ”masterfigur” Lermastern figuren är den figur som kommer att skapa den första gjutformen och ur den gjutformen får man en metallmaster. Metallmastern är en hård ”gubbe” och med hjälp av denna skapar man den (de) gjutformar som ska massproducera tennfigurerna.

För att få bästa gjutresultat så gjuter man ibland figuren i olika delar som man sedan sammanfogar med ett starkt lim.

Därefter är det dags för att måla figuren, först en tunn grundfärg och därefter målas figuren i de färger han är tänkt att ha.All tennsoldatstillverkning börjar med en bild på en verklig person och till specialutgåvan för Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har Ancile Design fått in bilder från många veteraner som själva gjort utlandstjänst.

Tennsoldat Afghanistan och Kongo är ca: 11,3 cm höga och väger 240g. De är handmålade med väldigt hög finish och detaljrikedom. Tillverkare är Ancile Design AB. Överskottet av försäljningen går till Kamrathjälpen

De helt unika och exklusiva tennsoldaterna finns här till försäljning 1 november.
Uppdaterad: 2018-03-21

”När det civila mörkret sluter sig runt mig, då står jag inte ut"

om sår i själen och vad andra borde säga

Foto: Foto: Pixhill.com

Soldater som skadats i krig, som fått sår i själen: Om det handlar fyra program i Sveriges Radio, Dokumentär och Tendens. Vi får lyssna till soldater, officerare, anhöriga och Försvarsmaktens chef för veteranenheten. Programmen sändes i början av mars, men går förstås att lyssna till på webben.

Inte de fysiska skadorna
När Kongo berättar sin historia lyssnar jag uppmärksamt. Dialekten är göteborgsk och han verkar förnuftig och rationell. Snart visar det sig att han bär på ett riktigt helvete. Han blev skadad i nacke och ben av en IED (improvised explosive device) 16 oktober 2010 under FS19. Men det är inte de fysiska skadorna som är problemet. Kompisen Kenneth Wallin omkom. ”Hade jag något ansvar?” frågar sig Kongo. Han satt vid ratten och Kenneth stod i luckan för att de skulle kunna navigera i beckmörkret. Det första Kenneths anhöriga sa till Kongo när han kom hem var: ”Det var inte ditt fel.” Då släppte en klump hos Kongo. Men i krig tar man risker. Hade fordonets mörkerutrustning fungerat bättre etc.

Fordonsförare behövs
Också Kongos mamma Daina är med i ett av programmen. När Kongo fått samtalet från Arméns jägarbataljon om att en fordonsförare behövdes tvekade han inte. Det gjorde Daina men visste att det var det Kongo ville. Nu, 2014 med facit i hand, är det lätt att säga vilket beslut som skulle ha fattats.

Kongo börjar få problem hemma i Göteborg. PTSD:n kommer krypande. Han håller sig hemma. Mamma Daina gör så gott hon kan för att hjälpa honom. Hon kramar om sin son. Efter två år får Kongo komma till psykolog. ”Då säger hon: Jag tror inte att försvaret gör såna här saker.” Kongo öppnar sig för psykologen, men ”hon har mage att säga att jag hittar på”, säger Kongo i programmet. Han har nu förstås fått en diagnos av psykiatrin: ”…uttrycker oro för bristande empati.”

Empati för själen
Oron för att andra inte ska fatta hur han mår, delar han med alla soldater som fått ett sår i själen. Det är lätt att ha empati med en person som brutit benet, men när själen är trasig, blir det svårare. År 2014 är vi inte förmögna att hantera en situation där vår kamrat säger: Jag har en sån fruktansvärd ångest, jag är heldeppig. Vi vet inte vad vi ska säga, för vi kan ju inte säga: Det går över ska du se, inget att hänga läpp för, kom igen nu, du är ju jägare…
Kongo är klar i tanken och säger saker som borde ramas in: ”Jag stod ut med brinnande krig i främmande land. Men när det civila mörkret sluter sig runt mig, då står jag inte ut. Och det är det kriget jag utkämpar i dag. Det tar inte slut.”

Risken mindre bland militärer
Temat för radioprogrammen är: Vad händer med soldaten när han kommer hem? Kongos berättelse är det svar många soldater har. PTSD är ett sjukdomstillstånd som drabbar både militärer och befolkningen. I Sverige är sannolikheten 4,6 procent att någon ska drabbas av PTSD under sin livstid (kapten David Bergman), bland militärer är risken mindre. Försvarsmakten har ett lagstadgat livslångt ansvar för sina soldater. Samtal genomförs före och efter mission.
Veteranenhetens chef Anders Stach säger i ett av radioprogrammen: ”…har man varit med om något ska man vara tydlig med det. Det finns inga tabun att prata om psykiska problem i Försvarsmakten.”

Hur mår du?
Johanne Hildebrandt menar att det är svårt att prata om sår i själen, hon har själv symptom efter sitt liv som krigskorrespondent. En officer, Mats, som tjänstgjort under BA01 berättar om det svåra att tala med sin 19-årige son Nico om vad han går igenom. Av vuxna har han väntat sig frågan: Hur mår du? Men aldrig fått den. Mats trauma är en skenavrättning i Bosnien 1993. Han minns till och med det metalliska ljudet när avtryckaren går, det flinande ansiktet hos innehavaren av Kalashnikoven, hur han bagatelliserat händelsen första veckorna, ”en kustjägare ska väl stå ut med sånt”.

Men oron kom, Mats pratade med bataljonspastorn, och det blev hemresa i förtid. I Kalmar visade sig symptomen allt oftare, han blev frånvarande i samtal, flashbacks kom. ”Nu dör jag, jag ser min hjärna tapetsera himlen”, säger han. Han var med om mycket elände i Bosnien, det var trasiga barn, nedbrända hus. Varför pratade han inte om sina upplevelser? ”Jag ville inte känna mig svag som officer, man ska vara chef, ett ideal.”

Fredsbaskermöten
Men hemma i Kalmar träffar han sina kamrater en gång i månaden på Fredsbaskrarnas möten. Där är det öppen stämning. Mellan de mötena upplever Mats tystnaden. Ett tag åkte han till en stökig Stockholmsförort på helgnätter. I det hotfulla kände han sig lugn där han gick omkring. Sonen Nico ger honom också en anledning att leva.

På Danderyds sjukhus har han fått behandling, s.k. EMDR-terapi. Den går ut på att koppla samman ett minne om något som hänt och känslan i den händelsen. EMDR har visat sig ha gynnsam effekt på personer som drabbats av PTSD.
Om Försvarsmaktens uppföljningsansvar säger BA01-chefen öv Ulf Henricsson: ”Om inte landstinget klarar sin uppgift, finns det privata läkare.” Han har gjort flera resor till Bosnien efter kriget och tagit med sig soldater och officerare som har trauman efter missionen. På plats har de tillsammans gått igenom vad som hänt. Då har knuten lösts upp.

Text: Per Lunqe
Uppdaterad: 2018-03-21

Bygg och Fastighetsbranscherna rekryterar Svenska Veteraner

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) och Isaksson Rekrytering har den 6 november 2014 ingått ett samarbete avseende rekrytering, karriärutveckling och personaluthyrning.
Ira Isaksson och Anders Ramnerup - Foto: Per Lennartsson
Uppdaterad: 2018-03-21

Veteranutredningen är överlämnad – nu är det dags för verkstad!

Onsdagen den 7 maj överlämnades Veteranutredningen till försvarsminister Karin Enström (M) av riksdagsmannen och utredaren Allan Widman (FP). Förra året överlämnades en delrapport. Det är en gedigen och väl utförd utredning som har haft som uppgift att belysa helheten för omhändertagande av veteraner och ta svensk veteranpolitik vidare. Nu är det dags för politikerna – oavsett färg – att sätta igång verkstaden.
Allan Widman överlämnar utredningen till Karin Enström. Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet
Bakgrunden till utredningen står att finna i vår egen närhistoria, från Kongo på sextiotalet till dagens internationella operationer. Sverige har skickat, skickar och kommer att skicka kvinnor och män på internationella uppdrag till kris- och konfliktområden över hela världen.
Det handlar om både militär personal och civil personal som under olika myndigheters ansvar markerar svenska intressen inom humanitära insatser, övervakande insatser och militära missioner. Kort sagt, de är den förlängda armen av vår utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik.

Sverige duktiga på att hjälpa andra
Vi har varit duktiga på att hjälpa utsatta i andra länder och mindre bra på att hjälpa våra egna när de kommer hem, i synnerhet om de har fått problem.
De senaste åren har mycket gjorts för att ändra på denna situation. En rad åtgärder har lett till att hemvändande tas om hand på ett bättre sätt. Men stora brister har kvarstått.

Bra utredning – nu kommer farorna
Den widmanska utredningen har på ett förtjänstfullt sätt identifierat kvarvarande brister och kommer med förslag. De viktigaste torde vara tydliggörandet av anställningsmyndigheternas ansvar för sin personal, fokus även på civila veteraner, fokus på forskning och kunskapsuppbyggnad samt förslaget om en ny veteranmyndighet samt ambitionen att i samverkan med våra nordiska grannar gå vidare med upprättande av veterancentrum.
Vi veteraner gläds åt att frågorna får ny skjuts framåt men vill samtidigt peka på några faror runt hörnet.

Myndighet ersätter inte veterancenter
Vissa ställer sig kritiska till om inrättandet av en ny myndighet är en vettig del av lösningen. De frågar sig om vi verkligen behöver fler myndigheter? Vi tror att den om den ges rätt mandat på ett kraftfullt sätt paradoxalt nog kan motverka den byråkrati som är veteranernas problem idag, nämligen att ”hamna mellan stolarna” när man behöver hjälp.

Men ett veterancenter behövs fortfarande. En myndighet kan inte ersätta detta. Myndigheten kan vara dörröppnare åt ett veterancenter, som sedan tar hand om operativa och praktiska saker, men får aldrig bli ett substitut.
Det finns enligt vår mening inte heller någon anledning att ytterligare vänta på ett veterancenter. Arbetet med att skapa detta måste börja nu.

Specialistsjukvården ska inte avgöras på bostadsort
En viktig utmaning är också att hitta en lösning för de veteraner som behöver tillgång till specialistvård för psykiska och/eller fysiska skador. Idag handlar det om var man bor huruvida man får kvalificerad vård eller inte.
Varje landsting gör sina egna prioriteringar och likabehandlingsprincipen är problematisk i detta avseende. Det är kanske här som den föreslagna Veteranmyndigheten kan fylla en viktig funktion att säkerställa den kvalificerade vården i samverkan med landstingen.

Tanken är klar – dags för handling!
I höst stundar det val. Oavsett vem som bildar regering i höst är vårt budskap följande: Nu är utredningen klar; agera och agera skyndsamt med att implementera utredningens förslag i verkligheten.

Oavsett politisk färg och syn på Sveriges internationella deltagande i civila och militära missioner borde alla kunna vara överens om en sak: att hedra och respektera veteranernas behov av erkännande, stöd och hjälp. De är alla människor som löst uppgifter för Sveriges räkning i svåra och utmanande situationer utomlands.

Anders Ramnerup
Generalsekreterare, SVF

Alf Ingesson Thor
Ordförande, Stiftelsen Jesper Lindbloms minne
Uppdaterad: 2018-03-21

Stort fokus på veteranfrågan

Under politikerveckan i Almedalen hamnade veteran- och anhörigfrågan högt upp på agendan, högre än någonsin tidigare, detta tack vare ett antal seminarier.
SVF genomförde ett eget seminarium ”Vem bryr sig om våra veteraner och deras anhöriga?” Medverkade gjorde riksdagsman Allan Widman, (FP); general Sverker Göranson, Försvarsmakten; generaldirektör Helena Lindberg, MSB; rikspolischef Bengt Svenson, RPS; generaldirektör Sven-Eric Söder, Folke Bernadotteakademin. Moderator: Stefan Ring, Allmänna Försvarsföreningen.

Allan Widman inledde och berättade lite kort om vad veteranutredningen har kommit fram till att bl.a. inkludera alla personer som skickas ut av svensk statlig myndighet. Utredningen ska skickas ut på remiss och en ny riksdag ska förhoppningsvis godkänna en ny lag. Myndighetscheferna var väldigt eniga i att ett bättre stöd var välkommet för utsänd personal och att resurserna behövs. Det de inte kunde enas kring var begreppet veteran där FBA och MSB reserverar sig, men som ÖB Sverker sa; definitioner bör vi inte lägga så mycket fokus på.
Se seminariet på YouTube

I anslutning till seminarielokalen arrangerade Fredsbaskrarna Gotland, Försvarspolitiskt café. Här mötes försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade i samtal över en kopp kaffe. Här fanns även möjlighet till att ladda mobiltelefoner.

Försvarspolitisk arenas mingel var ett mycket välbesökt evenemang med en bred massa av besökare som minglade och pratade försvarspolitiskaämnen under onsdagskvällen.
Läs mer om FPA - Försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

Fler seminarium under Almedalsveckan (kommer inom kort)
Uppdaterad: 2018-03-21

Folke Bernadottesamlingarna

Det vi gör i dag är morgondagens historia
Om man knappar in sig i veteranarkivet och söker på Kongo, dyker flera intressanta dokument upp. Det var ett blodigt krig men mellan varven var det också lugnt och de svenska soldaterna levde ett normalt liv. Så här står det i ett brev:

”Elisabethville den 8/7 -61, Hejsan! Hur har ni det därhemma nu? Har sommaren kommit på allvar? Här nere är det fint väder som vanligt men lite kallt på nätterna… Vad beträffar nöjen så är de sällsynta, här finns inga dansställen som hemma men här finns flotta restauranger som vi brukar gå till… Ps. Hälsa grabbarna" – Lasse

2,5 miljoner
På FBS som har två rum i Försvarshögskolans lokaler, jobbar tre personer med att fylla samlingarna och veteranarkivet. Det är Johan Landgren, Carl Norman och Fredrik Öberg. I samlingarna finns två och en halv miljoner handlingar. Nu kraftsamlar FBS för att bygga på veteranernas minnen.
– I veteranarkivet har vi i dag dokument från 17 personer och ytterligare åtta är under inskanning, säger Carl.
Med 100000 veteraner som varit ute finns det också mycket material för FBS att få in.
– Det blir som ett pussel med hundra tusen bitar, säger Johan.
Ibland får han frågan, det här kan väl inte vara av intresse?
– Allt är intressant, säger han. Även små delar är delar av en helhet.
För vem är det intressant?
– I första hand för forskare och journalister, förstås också för alla veteraner, men också för allmänheten, säger Johan.

PUL inget hinder
FBS är ett litet projekt vid myndigheten Folke Bernadotteakademin. Ett problem 2006 när insamlingen drogs igång var PUL, personuppgiftslagen. En myndighet får inte lagra uppgifter om personer på det sätt som FBS ville.
– Vi hade kontakt med Datainspektionen och fick 2007 en ändring i förordningen, vilket innebär att vi får publicera uppgifterna i FBS, säger Johan.

När Fredsbaskern besöker FBS är det en vanlig dag för Johan, Carl och Fredrik. Carl skannar in dokument från Korea 1956. Fredrik jobbar med bilder från Kongo. Han skriver också ett FBS-inlägg på Twitter, 117 tecken och en länkad bild från Sveriges första fredsinsats, Saarbataljonen 1935.
– Twitter är en bra kanal för att vi ska synas, säger Fredrik.

FBS besöker också möten där de berättar om sin verksamhet, bland andra på Kongoveteranernas årsmöte.
– Vi vill synas mer, säger Carl.
Om FBS syns mer, blir det också fler veteraner som delar med sig av sina minnen. Men det finns begränsningar, personalen räknas till tre.
– Vi vill verkligen ta hand om de dokument vi får in. Därför är det en förtroendefråga att vi inte tar på oss mer än vi kan hantera, säger Johan.

Användarkonto
FBS ligger nu inne med en ansökan hos Riksbankens jubileumsfond om medel för två tjänster under tre år.
– Vi är med i andra ansökningsomgången och vid positivt besked kan vi lägga alla resurser på att samla in veteranminnen efter nyår, säger Johan.

Hur gör man för att komma åt samlingarna, veteranarkivet?
– Man kan besöka FBS-anslutna universit, högskolor, museer och bibliotek. Man kan också ansöka om ett tidsbegränsat personligt användarkonto hos oss, säger Johan.
Alla veteraner som skickar sina brev, bilder och filmer får inloggning om de önskar. Och deras dokument är av stort värde för FBS.
– Myndighetshandlingar om missioner ger ett makroperspektiv. Veteranerna står för mikroperspektivet, säger Johan.
FBS får också dokument från Krigsarkivet. De omvandlas till digitala filer.
– Det underlättar förstås för den som vill veta mer om en speciell insats. Man kan ju sitta vid en dator och snabbt gå igenom det som finns, säger Johan.
Men all information, alla dokument publiceras inte på FBS.
– Vi tar inte med läkarjournaler, disciplinprotokoll eller bilder på döda. Vi måste handla i enlighet med god sed säger Johan.

Text: Per Lunqe


Om Folke Bernadottesamlingarna, FBS
Folke Bernadotteakademin har sedan 2006 drivit ett projekt för att dokumentera svenska fredsinsatser. Folke Bernadottesamlingarna, FBS, underlättar forskning, studier, utvärdering och erfarenhetsinsamling.

Johan Landgren, Fredrik Öberg och Carl Norman jobbar för att bevara dina minnen.
Foto: Per Lunqe

Historiska dokument sparas på ett sätt så att de inte förslits. Hundratals hyllmeter dokument är eller ska bli digitalt sparade: brev, bilder, filmer, rapporter, krigsdagböcker och lägesorienteringar. Dokumenten visar förberedelser, insatsförlopp och avveckling av insatser.

Det är ett stort arkiv för veteraner – Folke Bernadottesamlingarna, FBS. Du kanske har brev eller bilder på
vinden? Tveka inte att skicka dom till FBS, där omvandlas de från gulnat papper till digitala dokument,
originalen får du sedan tillbaka.

Det går bra att kontakta oss på:
fbs@folkebernadotteacademy.se

Johan Landgren – Projektledare, Tel: 073-832 68 53
E-post: johan.landgren@folkebernadotteacademy.se

Fredrik Öberg – Arkivarie, Tel: 072-215 47 60
E-post: fredrik.oberg@folkebernadotteacademy.se

Carl Norman – Arkivarie, Tel: 072-2194530
E-post: carl.norman@folkebernadotteacademy.se
Uppdaterad: 2018-03-21

En succé i Växjö!

Första träffen på många år i Kronoberg genomfördes den 10 september på Mässen, Storgatan 63 i Växjö. Det blev en succé med 36 deltagare som har stor spridning och bred erfarenhet från alla tänkbara missionsområden. Nästa träff är den 28/10 kl. 18.00 på samma plats och då ska riktlinjerna dras upp för framtiden.

Kontaktperson: Urban Ahlm urban.ahlm@hotmail.com tel 0470-61878 och 0703-904234


Uppdaterad: 2015-06-03

När vinden vänder - ”De tysta” berättar på Kongoseminarium

Det som kan sägas, men ändå inte kan sägas för den som hör lyssnar inte, om det handlade ett seminarium om på Folke Bernadotteakademin. De svenska Kongoveteranernas insatser gavs utrymme 17 september i Sverigesalen på Försvarshögskolan. Där var många veteraner som lyssnade och tre, Bror Svärd, Kalle Fransson och Bengt Wicksén berättade som sina erfarenheter.

Bror Svärd (tv), Kalle Fransson och Bengt Wicksén berättade.

Filmaren Marika Griehsel som snart får premiär, 23 oktober på SvT, för sin film om Kongoveteranerna, var där.
- Det är inte bara en film om veteraner, det är en film om svenska värderingar, sa hon.

Marika Griehsel, filmare som ger Kongoveteranerna ett ansikte.

Och värderingarna om svensk FN-insats i Kongo, de har lett till att de obehagligheter som mötte Kongosvenskarna städas undan.
- Det handlar inte om tystnad, hur många har lyssnat? sa historikern Andreas Tullberg.

Hur många lyssnar? frågar historikerna Andreas Tullberg.

När Kongoveteranen Stig von Bayer berättade om det som var vardag på missionen låg det långt från svensk vardag. Nu kan det sägas, 50 år senare.

Stig von Bayer gav seminariet en bild av en annorlunda verklighet.
Uppdaterad: 2015-06-03

FN-dagen i Uppsala

Restaurangen Sjuhelvetes gluggar i Uppsala inbjuder till en kväll för alla som gjort utlandstjänst i FN.
Erik Bennbom som deltog i SA01 (Saudi Arabien 1991) är ägare av restaurangen och vill ge möjlighet att veteraner träffas på FN-dagen.

Kl. 1900 öppnar de dörrarna och denna kväll serverar de bland annat (utöver a la Carte): Meze, Ärtsoppa och varm punsch, pannkakor, Grillad haloumi och grillad karré

Hotellrum för er som behöver finns på Grand Hotell Hörnan
Enkelrum: 695:-/natt
Dubbelrum: 995:-/natt

för mer info: facebook: sjuhelvetesgluggar
alt www.sjuhelvetesgluggar.se

Välkomna önskar
Erik Bennbom
Uppdaterad: 2015-06-03

FN-dagen i Gävle

FN-dag firas på Sjömanskyrkan/Musikhuset, vid järnvägsstationen och eventet med en marschall-manifestation utomhus börjar kl. 17.00.
Deltagare får gärna ta med sig egna marschaller, för att bygga på vårt PEACE-tecken, på torget framför Sjömanskyrkan.

Alla är hjärtlig välkomna att delta vid evenemanget som hyllar FN-dagen, FN:s mänskliga rättigheter, FN-barnkonventionen samt FN:s fredsbevarande arbete.

Johan Löfström
johans.nya@gmail.com
Uppdaterad: 2015-06-03

UNFICYP 50 år

Den 12 november uppmärksammar H.K.H. Prins Carl-Philip, Statssekreterare Jan Salestrand samt Cyperns ambassadör Andreas Kakouris UNFICYP 50 år med en kransnedläggning och invigning av en fotoutställning på Armémuseum.
Foto: Kim Svensson - Veteranmonumentet vid Veterandagen 2013
Kransnedläggning kommer att genomföras av H.K.H. Prins Carl-Philip, Statssekreterare Jan Salestrand samt Cyperns ambassadör Andreas Kakouris vid Veteranmonumentet den 12 november kl 1500. Detta sker med anledning av Sveriges 50 år med FN:s fredsstyrka på Cypern (UNFICYP).
Alla veteraner, anhöriga och övriga intresserade är varmt välkomna!

Mellan den 13-26 november pågår en fotoutställning på Armémuseum med anledning av UNFICYP 50 år.


Uppdaterad: 2015-06-03

Forum för anhöriga till omkomna i försvarets flygtjänst

Gruppen ”Forum för anhöriga till omkomna i försvarets flygtjänst”, som bildades för drygt ett år sedan, hade ett första möte fredagen den 12 till söndagen den 14 september, 2014 på F 7, Såtenäs. Flygvapenchefen general Micael Bydén och C F 7 överste Michael Cherinet hedrade mötet genom att delta på fredagen och huvuddelen av lördagen. Mötet hade samlat ett femtiotal anhöriga samt stödpersoner. Sveriges Veteranförbund bidrog ekonomiskt till mötet och deltog med generalsekreteraren Anders Ramnerup.
Foto: Marianne Reuterdahl Hernblad
Initiativtagare till gruppen är Marianne Reuterdahl Hernblad, Linda Wahlund och Catharina Theisen. Dessa tre, liksom flera andra, har efter det att deras make, sambo omkom i flygtjänst, levt i ett trauma genom att de saknat kunnigt stöd och ansvarstagande från Flygvapnet. Gruppen har idag ett hundratal anhöriga och stödmedlemmar.

Livsöden skiftar! Att 20 år gammal genom flyghaveri mista sin make två dagar efter bröllopet! En make som inte återfinns! En oljefläck på vattnet vittnar om haveriet. Att inte få delta i letandet. Att inte få svar på frågor om haveriet. Att efter flera år av frågor få ett begränsat svar om haveriet och om att ärendet är avslutat för Flygvapnets del! Att ”ständigt” inbilla sig och tro att ”han kanske sköt ut sig och överlevde och kommer tillbaka en dag”! Att inte ha en grav att gå till! Att först nu, under mötet på F 7 få läsa hela haveriutredningen tillsammans med sakkunniga stödpersoner. Att först nu, 54 år efter haveriet få veta, läsa att flera och noggranna eftersökningar genomförts av Flygvapnet. Att först nu få se en fullständig och bra haveriutredning. Men varför först nu?

Här följer några citat av deltagarnas många uttalanden i samband med mötets avslutning på söndagseftermiddagen: ”Många frågetecken uträtades denna helg”, ”har fått lufta sådant som gjort ont så länge”, ”i vänskapens och minnenas tecken”, ” vi är hedrade av att Flygvapenchefen och C F 7 ställde upp för oss”, ”nu kanske jag kan sluta att hoppas”, ”nu känns det som om cirkeln är sluten”!

Det är många och gripande öden som berättas av änkor, barn, barnbarn och andra anhöriga till de kamrater som har omkommit i försvarets flygtjänst.

Sammankomsten ”för anhöriga till omkomna i försvarets flygtjänst” började på fredag kväll med kontakter och middag. Själva mötet startade under lördag förmiddag och genomfördes i Gripencentrum.

Flygvapenchefen Micael Bydén inledde mötet med en kort redovisning av Flygvapnet, FV idag. Det kändes relevant mot bakgrund av att de flesta närvarande förlorade sina anhöriga då FV var betydligt större än idag.

Tyngdpunkten av Flygvapenchefens, FVC presentation ägnades åt hans erfarenheter från Rydhaveriet den 11 september 2007 samt från bärgningen av Furir Stig Carlssons kvarlevor tidigare i år. FVC inledde dock med sina personliga reflektioner kring förlusten av en anhörig, med reservationen, ”så långt det nu är möjligt för mig som personligen varit förskonad från denna upplevelse”. Att leda i kris och att hantera människor i kris, vilka förlorat en anhörig, belyste FVC. Han framhöll också att det är uppenbart att vi idag, 2014 vet mer om vad människor i kris behöver och att vi har helt andra verktyg och resurser än vad som var fallet tidigare. Han betonade dock att kamrater och kollegor har genom alla tider gjort sitt bästa för att hjälpa och stödja. Han fortsatte med att ”det är en naturlig del av kamratskapet i FV och dess själ, det är uppenbart att alla de som offrat sitt liv i flygtjänsten, alla de vars namn finns återgivet på väggen i FV Minneshall, har präglat vår verksamhet och vår anda mer än vad vi kanske förstår”.

Flygvapenchefen Micael Bydén informerade också om Göran Jacobssons nya bok. Förordet av Flygvapenchefen.

Göran Jacobssons nya bok med berättelser av anhöriga
Boken baseras på en rad berättelser från anhöriga till de vi förlorat. Titeln på boken är ”Minnen av dem som aldrig kan glömmas”. Göran Jacobsson, som är mycket intresserad av flyg i allmänhet och människorna i de flygande systemen i synnerhet, har skrivit flera böcker bland annat boken ”Fältflygare”. Berättelserna i den nya boken är personliga och mycket gripande.

Flygvapenchefen uttryckte sin tacksamhet för initiativet till ”Forum för anhöriga till omkomna i försvarets flygtjänst”. Det stod klart för honom att det fanns ett behov av detta redan då han hörde talas om detta förra året. Han betonade att mötet nu bekräftar intrycket. Flygvapenchefen uttryckte en förhoppning om att detta var ett första möte som kommer att följas av flera. Om det blir så kommer han att verka för att FM ger fortsatt stöd för ett genomförande, gärna tillsammans med Veteranförbundet likt denna gång. Flygvapenchefen slutade med ett tack till alla inblandade för ett viktigt och trevligt evenemang.

Eftermiddagen inleddes med att jag, Bert Stenfeldt tidigare chef för Flygstaben och för Första Flygeskadern, berättade om mina tidiga kontakter med ”Forum för anhöriga till omkomna i försvarets flygtjänst”. Att jag då beklagat och bett om ursäkt för att vi chefer i Flygvapnet på olika nivåer, inte observerat behovet av stöd för anhöriga till omkomna i flygtjänsten. Detta upprepade jag nu inför de anhöriga. Initiativet att bilda gruppen ”Anhöriga till omkomna i försvarets flygtjänst” är bra och borde ha gjorts för 50 år sedan, anser jag.

För att ge en ”bild” av hur vi arbetade i Flygvapnet och kanske få de anhöriga att minnas hur det var då deras omkomna anhöriga var i flygtjänst berättade jag om vad det var som fick oss unga pojkar/män, i tusental att söka till Flygvapnet under 40-, 50- och i början av 60-talet. Vidare hur det var att verka i Flygvapnet – krav på disciplin, kunskap, skicklighet, professionalism. Hur vi kände ansvar och betydelse av våra insatser, präglade av flygvapenandan, förtroende och engagemang, idrott och glädje, det starka kamratskapet, att lita på varandra inom besättningen och besättningar emellan. Därefter berättade jag, knutet till de närvarande anhöriga, om helikopterförbanden, våra mest erfarna och skickliga besättningsmän som genom sina insatser räddade i snitt 100 nödställda personer per år. Jag berättade om spaningsflygförbanden med exempel från företag i södra Östersjön som krävde största skicklighet, mod och moral och som gav ovärderliga underrättelser, om jaktflygförbanden som nådde synnerligen goda resultat i incidentberedskapen, om attackflygförbanden som genom sina övningar visade på kompetens och kapacitet. Sammanfattat så skapade våra flygförband respekt i omvärlden och var därigenom fredsbevarande samt bistod det civila samhället i nödlägen genom humanitära insatser. Jag berörde även övriga funktioner i FV.

Avslutningsvis kommenterade jag de artiklar som förekommit i kvällspressen med rubriker som ”Pilotdöden …” och ”600 piloter döda …”. En analys visar på hur utvecklingen i vår omvärld, andra världskriget och Kalla Kriget, ställde krav på en snabb och gigantisk uppbyggnad av Flygvapnet, bl.a. utbildning av nya piloter, och i kombination med skarp verksamhet, hindra kränkningar. Tillräckligt med kompetent personel saknades varför flygsäkerheten inte fick nödvändig prioritet. 1946 påbörjades emellertid successivt åtgärder för en bättre flygsäkerhet - organisatoriska, verksamhetsanknutna och ledarskapsutbildning. En tung och långsam process. Det tog 15 år att halvera antalet omkomna per 100 000 flygtimmar. Under 70- och 80- talen sjönk antalet omkomna snabbt och har därefter hållit sig omkring en (1), eller mindre, per 100 000 flygtimmar. Det finns således viss förklaring till de många haverierna och det vidtogs successivt åtgärder som ledde till väsentliga förbättringar.

Göran Jacobsson berättade att han tillsammans med Alf Ingesson Thoor och Roland Lux skriver på en bok om haverierna i Flygvapnet under Kalla Kriget. I det arbetet har samtliga haverirapporter skannats och används som material till den kommande boken. Som information berättade Göran om hur många piloter och besättningsmän som omkommit samt lite om Flygvapnets flygsäkerhetsarbete genom åren.

Alf Ingesson Thoor, FV-pilot, officer, flygpsykolog och krishanterare, berättade om krishjälp och långsiktigt stöd till anhöriga för levnad – inte endast överlevnad. Han talade om det psykiska traumats process. Alf Ingesson Thoor berättade även om sitt arbete i Thailand efter tsunamin.

Flygläkaren Ulf Nylöf berättade om sin tid som läkare, pilot och helikopterförare. Ett spirituellt och lättsamt föredrag.

Dagen avslutades med gemensam middag då allvarliga samtal blandades med lättsamma.

Dag tre ägnades åt enskilda/gruppvis samtal där de anhöriga tillsammans med stödpersonerna gick igenom respektive anhörigs haveri/haverirapport i detalj. Dessa samtal var en unik behållning av mötet. Parallellt med detta informerade piloterna Micael Nilsson och Bosse Ulriksson om JAS 39 och visade dess simulatorer.

Efter lunchen genomfördes besök i Swedish Air Force Historic Flight hangarer med möjlighet att se de flygplantyper som fanns i Flygvapnet under Kalla Kriget.

I samband med avskedet från F 7 framfördes tack från anhöriga som ansåg att mötet hade nått upp till förväntningarna och mer än det – ”att det skulle bli så bra blev ändå en överraskning. Det var värdefullt för oss alla att få träffa varandra och utbyta tankar, erfarenheter och minnen”. För oss stödpersoner som varit verksamma i Flygvapnet var det känslosamt att möta alla dessa anhöriga, till våra omkomna kamrater, som utan förskyllan har burit en mycket ”tung ryggsäck” under en stor del av sina liv.

De som önskar delta i gruppen ”Forum för anhöriga till omkomna i försvarets flygtjänst” kan kontakta Marianne Reuterdahl Hernblad. De som önskar Göran Jacobssons bok ”Minnen av dem som aldrig kan glömmas” kan beställa den genom hernblad@tyfonmail.se
Boken innehåller gripande berättelser från tiden i Flygvapnet. Det är väldigt starkt av dem som skrivit om sina innersta tankar. Det är märkbart hur varje berättelse, mitt i sorg och saknad, ”talar” om glädjen över jobbet och flygningen. Det är något att ta till vara.

För stödpersonerna

Text: Bert Stenfeldt
Foto: Marianne Reuterdahl Hernblad
Uppdaterad: 2015-06-03

Lilla Veteranmarschen 2014 - Rasmus på luffen

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, ABF i Örebro län och Invidzon planerade och genomförde ett sommarkollo för veteraners barn under 5 dagar i början av augusti. Intresset för att anmäla sig var stort och efter 20 anmälningar var deltagarlistan full.
Det var ett förhoppningsfullt gäng av barn i olika åldrar, från 4 år till 14 år som anlände till Örebro Centralstation. Efter diverse kramar och pussar från föräldrarna så gick färden i minibussar till Järle station där såsmåningom ett veterantåg från Nora anlände . Nu var äventyret igång och solen sken när tåget sakta började rulla mot Nora.I Nora checkade alla in på Nora tåghem, ett vandrarhem skapat av gamla tågvagnar med sovkupéer. Därefter vandrade alla gemensamt till pizzeria Fontana där alla fick beställa sin favoritpizza. På Nora bibliotek fanns ett projekt för barn där de kunde rita och klippa djur till en djurparad som hängde i biblioteksfönstret. Tid för studiebesök var beställd på Nora glassfabrik och alla fick se hur glassen tillverkades och även smaka på den nygjorda glassen. Nu var alla mätta och belåtna och det beslöts att alla skulle ta ett dopp i Norasjön.Med budget under kontroll gjordes på kvällen ett besök på Nora stadshotell där alla barn som kunde läsa själva fick en meny att beställa ifrån. Alla skötte sig exemplariskt på egen hand och mätta och belåtna var det så dags att krypa till kojs.Dag två var tänkt att ägna åt sol och bad men då det regnade gjorde man ett besök på Alfred Nobels museum i Karlskoga. Det slutade regna på förmiddagen och då kunde den planerade båtresan ut till Alntorps ö, med bad, genomföras. Efter badet började så den ”riktiga” luffen som var två km och slutade i Pershyttan med dess gamla kulturlämningar med hytta och gruvor. Det var ett förvånat gäng barn som upptäckte de tre luffarna som spelade och sjöng. Efter hamburgerkalaset som en av ledarna fixade till var det dags att sova i det stora tält som ABF/Grön Famn hade ordnat. Nästa dag skulle bli en lång promenad och mycket uppför så det var bäst att alla var utvilade.Dag tre, efter sex kilometer, med lite pausar och skavsårskontroll var alla framme vid nästa aktivitet, ett dopp i den vackra Ramsjön. Lunchen anlände och alla mumsade på köttfärssås och pasta som levererades från en restaurang i Örebro. När alla var badtillfredställda gick marschen vidare till den södra delen av sjön där tältet åter var rest. Under kvällen anlände kvällsmaten, köttbullar och sås, lingon och potatis. Alla blev riktigt mätta och njöt av en kvällstur med motordriven brygga på en stilla och vacker sjö med skogar och höjder runt de vackra stränderna. Några metade medan andra tog en liten slummer. Kvällen var sen när trötta barn fick en grillad korv med bröd och så var det god natt.

Dag fyra startade som de andra med en god frukost och strålande solsken. Nu gick marschen till Lockhyttan där två ekipage med häst och vagn väntade. Alla barn fick vila sina trötta ben och åka häst och vagn till en gammal kolmileplats där en av ledarna berättade om varför man hade kolmilor och gjorde kolbullar till alla. Så gick färden till Klockhammar där alla på luffarvis skulle sova på logen, men först ett bad! Den sista kvällen på luffen så bjöds det på lasagne och på kvällen tittade alla på filmen Rasmus på luffen och åt chips och popcorn.Dag fem hämtades luffarna av minibussar och åkte till Örebro och Gustavsviksbadet för att skrubba sig och byta kläder. Mätta och belåtna väntade nu alla luffare på de stora luffarna som gick i den stora veteranmarschen från Hindås till Örebro. Med häst och vagn följdes så de små och stora luffarna åt genom staden till Stadsparken där alla små luffare fick komma upp på scenen och bli belönade med ett diplom under rungande applåder.
Luffen var slut och allt hade gått som planerat, barnen var nöjda och föräldrarna var glada att de fick tillbaka sina barn som säkert vuxit mentalt under lilla veteranmarschen.

Då årets Lilla Veteranmarsch blev så lyckad, tittar vi på att kunna arrangera det även 2015, så håll koll!

Text: Alf Mellberg, ABF i Örebro län/Grön Famn.
Uppdaterad: 2015-06-03

En civil veteran förening – en milstolpe!

Vi kan med stor glädje meddela att vi nu har den första civila föreningen som medlem i SVF.
Sveriges Civila Veteraner (SCV) har haft sina första möten och nu bildat en förening. Det är ett initiativ från personal som arbetar vid Folke Bernadotteakademin. SCV har idag beviljats inträde som en förening i SVF. Varmt välkomna!

Sveriges Civila Veteraner Styrelsen:
Mika Sörensen (ordf), 0702-248975, mika.sorensen@fredsbaskrarna.se
Malin Reinhold (sekr)
Olof Ersgård (kassör)
John Rosén (ledamot)
Michaela Friberg-Storey (ledamot)
Bodil Israelsson (ledamot)
Uppdaterad: 2014-09-29
Veterankortet kommer att ge veteranen olika typer av förmåner och även innehålla erbjudanden från Försvarsmaktens ideella samarbetesorganisationer. Respektive organisationsenhets veteransamordnare kommer att administrera korten.
De som kan ta del av förmånerna är:
• Alla tidigare medarbetare i Försvarsmakten oavsett militär eller civil befattning.
• Alla tidigare medarbetare i utlandsstyrkan eller jämställd internationell militär tjänstgöring.

Läs mer på: www.forsvarsmakten.se/veteran eller hör av dig till e-post: veteran@mil.se

För de veteraner som saknar möjlighet att ansöka om kortet via internet görs detta per telefon med den lokala veteransamordnaren. Denna nås via Försvarsmaktens växel: 0505-45 10 00.

De som inte kan beställa kortet är tidigare värnpliktiga. Från den 1 januari 2014 kommer samtliga medarbetare som slutar i Försvarsmakten att erbjudas ett kort under det så kallade avgångssamtalet.
Uppdaterad: 2014-09-29

Partierna och veteranpolitiken

Vad vill partierna göra för veteraner? Fredsbaskern ställde tre snabba frågor inför valet:
1. Är ditt parti för ett nationellt veterancenter?
2. Var kan väljarna läsa om er veteranpolitik?
3. Ska ersättning i utlandstjänst för Försvarsmakten vara skattefri?


Moderaterna
1. Veteranutredningen föreslår i sitt slutbetänkande bland annat inrättandet av en nationell veteranmyndighet. Det är en viktig fråga som nu bereds på regeringskansliet.
2. Alliansregeringen har gjort ett omfattande arbete för att skapa en sammanhållen veteranpolitik. Man kan läsa om vad vi gjort och vill göra på regeringens hemsida.
3. Samma beskattningsregler gäller för all svensk utlandsstationerad myndighetspersonal. Moderaterna vill i dagsläget inte ändra på den ordningen.

Folkpartiet
1. Ja.
2. Utredaren, Allan Widman, är också Folkpartiets talesperson i försvarsfrågor. Han har presenterat en utförlig bild av vår veteranpolitik i flera artiklar
3.Tyvärr orealistiskt att få igenom detta. Det finns dock flera andra sätt att förbättra de ekonomiska villkoren, genom att se över flera av de ersättningar som finns.

Centerpartiet
1. Sveriges insatser för sina veteraner inom försvaret har förbättrats på olika sätt under alliansens regeringstid, vilket Centerpartiet bejakat och drivit på. Ett veterancenter är ett intressant förslag.
2. Centerpartiet står bakom de åtgärder som regering och riksdag vidtagit för att förbättra för veteranerna, och som framgår av propositioner och riksdagsbeslut.
3. Nej, vi har inga förslag i den riktningen.

Kristdemokraterna
1. Ja. Trots att Försvarsmakten nu getts ett livslångt uppföljningsansvar bollas många veteraner mellan Försvarsmakten, landstingen och Försäkringskassan.
2. På vår hemsida under Media och Nyhetsarkiv finns texten: Försvarets veteraner bör få en bonus.
3. Vi har noterat detta förslag från olika aktörer och tycker absolut att man bör titta närmare på frågan.

Sverigedemokraterna
1. Sverigedemokraterna är för ett nationellt veterancenter. Respekten för de som tagit risker utomlands för andra människors skull måste hållas högt.
2. Vår veteranpolitik är skriven i vår budgetmotion i riksdagen.
3. Vi arbetar på ett förslag om höjda ersättningar och ser hellre höjda ersättningar som exempelvis vid utlandstjänst som ett bättre förslag än skattefrihet.

Socialdemokraterna
1. Ja, vi tror att det är lämpligt att samla kompetens för att stödja veteranerna på ett ställe.
2. Vi tar upp veteranfrågan i vår kommittémotion och har under den gångna mandatperioden även deltagit i träffar med företrädare för veteranerna.
3. Skattesystemet och skatteinkomsterna mår bäst av en likformig beskattning med så få undantag och särregler som möjligt.

Miljöpartiet
1. Vi är positiva till ett nationellt veterancenter. Vi menar att staten behöver ta ett större ansvar för de soldater som vi skickar ut i internationell tjänst.
2. Vi håller just nu på att se över vår veteranpolitik. Vi räknar med att det kommer en motion till nästa års kongress.
3. Frågan om skattefrihet har vi inte tagit ställning till. Däremot anser vi att ersättningen vid utlandstjänst ska vara bra i förhållande till det viktiga uppdrag som utförs.

Vänsterpartiet
1. Ja.
2. Vi har inget speciellt dokument om veteranpolitik. Däremot behandlar vi frågan i några av våra motioner som handlar om utlandsuppdrag eller insatser.
3. Nej. Däremot ska ersättningen vara så hög att det även efter skatteuttag ska vara en god ersättning för de risker som soldaterna tar.
Uppdaterad: 2014-09-29

Almedalen 2014

Vi deltar som förra året i Almedalen och i år också med eget seminarium inom ramen för projektet Försvarspolitisk arena. Fredsbaskrarna Gotland står precis som förra året för Försvarspolitiskt café.
Veteranfrågan i Almedalen – två viktiga seminarier
Den 1 juli kl. 13.00 – 13.45 arrangerar SVF inom ramen för samarbetsprojektet Försvarspolitisk arena ett seminarium med rubriken ”Vem bryr sig om våra veteraner och deras anhöriga?”


Flera myndigheter utöver Försvarsmakten sänder ut personal i fredsfrämjande och humanitära insatser runt om i världen. Försvarsmakten har ett lagstiftat ansvar för att följa upp personalen efter en insats, men inte de övriga myndigheterna. Vad anser man om Veteranutredningens förslag?

Medverkande: riksdagsman Allan Widman, (FP); general Sverker Göranson, Försvarsmakten; generaldirektör Helena Lindberg, MSB; rikspolischef Bengt Svenson, RPS; generaldirektör Sven-Eric Söder, Folke Bernadotteakademin. Moderator: Stefan Ring, Allmänna Försvarsföreningen.

I anslutning till seminarielokalen arrangerar Fredsbaskrarna Gotland Försvarspolitiskt café. Här kan alla försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade mötas över en kopp kaffe. Pengarna går direkt till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Vi håller till på S:t Hansgatan 11 i Visby under Almedalsveckan.

Säkerhetspolitiskt sommartorg håller den 30 juni kl 14.00 – 15.00 ett seminarium med rubriken ”Efter hemkomsten - livet efter en internationell insats”.

Medverkande: Allan Widman (FP), ordförande Veteranutredningen; Anders Stach, chef Försvarsmaktens veteranenhet; Kjell Rörström, säkerhetsskyddschef på Folke Bernadotteakademin; Matti Ek, psykolog Ersta diakoni. Moderator: Marika Griehsel
Platsen för seminariet är Antons, Hamnplan 3D
Uppdaterad: 2014-09-29

Veterandagen 29 maj - 2014

Välkommen att hedra Sveriges veteraner den 29 maj.

09.00-18.00
Myndigheter och ideella organisationer förevisar verksamhet ur ett veteran- och anhörigperspektiv.
Exempelvis stridsbåt 90, polishelikopter samt helikopter 16 Black Hawk, stridsfordon 90,
”vita bussar”, sjöövervakningsfartyg.
(Uppehåll under ceremonin.)

14.30-15.45
Veteranceremoni inklusive kransnedläggning och medaljceremoni.
Kung Carl XVI Gustaf, Prins Carl Philip, försvarsminister Karin Enström, ÖB Sverker Göranson med flera närvarar.

15.45
Enklare måltid och mingel i mässtältet.

18.30
Veterankonsert, Berwaldhallen. Anmäl dig här för din gratisbiljett.
Uppdaterad: 2014-09-29

Svensk veteranpolitik - Ett ansvar för hela samhället!

All personal vid statliga myndigheter som tjänstgör i internationella insatser ska omfattas av en sammanhållen och utvecklad veteranpolitik. Det föreslår regeringens särskilda utredare, Allan Widman, som i dag (7 maj) överlämnar slutbetänkandet. De föreslår också att en ny myndighet inrättas - Veteranmyndigheten!
Läs hela utredningen >>

Svenska FN-soldater återvänder till missionområdet

Runt 125 st svenska veteraner kommer i maj att återse sitt forma missionsområde på Cypern. Detta uppmärksammas på olika sätt i media.
Cyprus Mail & Famagusta Gazette
Läs Blue Beret - UNFICYP

Se vad partierna svarar på våra frågor inför valet

Militärhistorisk helg

Upplev de allierade truppernas lägermiljö med autentiska fordon och vapen. Men du kan också besöka de tyska försvararna i sina ställningar. Det är nu 70 år sedan D-dagen, invasionen i Normandie. Men du finner också den svenska beredskapen med både soldater, stridsvagnar och pansarbilar!

Läs mer på Beredskapsmuseets hemsida >>
Uppdaterad: 2014-06-17

Veterandagen Halmstad

Den 29 maj högtidlighålls Veterandagen – en dag för veteraner från Försvarsmakten och andra organisationer som genomför internationella insatser. I Halmstad finns sedan 2012 ett veteranmonument, i form av en minnessten, i Norre Katts park. Den har blivit en naturlig samlingspunkt för den årliga ceremonin.
Försvarsmakten i Halmstad bjuder in veteraner att fira veterandagen med en ceremoni vid minnesstenen. Samma dag hålls en ceremoni i Stockholm, vid veteranmonumentet på Djurgården.

Program i Halmstad:
17:00 Samling utanför rådhuset, Stora torg, i Halmstad.
17:30 Veteranparad till Norre Katts park, ceremoni med musik och kransnedläggning.
18:30 Ceremonin avslutas.
19:00 Pyttipanna på soldathemmet.
21:00 Avslutning.

Anmälan
Veteraner som önskar delta i måltiden efter ceremonin, kostnad 75 kr, anmäler sig till Soldathemmet, senast 20 maj: halmstad@soldathem.org
Skriv ”Veterandag” i ämnes-raden. I meddelandetexten anges namn.
Uppdaterad: 2014-06-17

Veterandagen - Umeå

Foto: Kim Svensson
Vår nystartade förening har äran att på veterandagen på scenen presentera sång och musik av alla utlandsveteraner så väl kände Thomas "Berkan" Bergqvist. Skapare av de så väl kända "Hemåt det bär".

Information:
Plats: Mässen SkyddC Umeå Garnison
För vägbeskrivning sök följande på Google map Restaurang Vildmannen Umestan, Umeå, Sverige
Köranvisning: Genom gamla vakten I 20.
Tid: Torsdag 29/5 KL 19:00- ca.23:00
Inträde: 50kr (vänligen ta med kontanter)
Uppdaterad: 2014-06-17

Behövs ett svenskt veterancenter?

Hur ska ett sådant i så fall se ut? För vilka ska det vara till för? I vilken form skall det drivas och av vem? Vem ska betala?
Idag tjänstgör svenska läkare, poliser, soldater, sjuksystrar och räddningsmän vid konflikter över hela världen, och antalet veteraner stiger. Stödfunktionerna för hemkomna veteraner – liksom kunskaperna kring relaterade diagnoser – varierar kraftigt beroende på vilken organisation som har varit arbetsgivare.

Syftet är att samla myndigheter som idag skickar ut anställda på utlandstjänst och berörda organisationer till en debatt. Representant för det norska veterancentret kommer att delta och beskriva hur det fungerar.

Medverkande: Bl a Försvarsminister Karin Enström, Allan Widman, Försvarsutskottet (FP), Peter Hultqvist, Försvarsutskottet (S), Helena Prochazka,Flygmedicincentrum, John Petter Bachke, Veterancenter Norge, representanter från Kriminalvården, Försäkringskassan, Socialdepartmentet m fl.

Tid och plats: Samlingssalen, Gymnastikhallen, Karlberg, Stockholm
Onsdag 23 april 2014 kl 09.00-13.00

Moderator: Ulf Wickbom

För anmälan och mer information, kontakta: kansliet@fredsbaskrarna.se
Anmälan senast 2014-04-10.

Program finns nedan!

Ett arrangemang i samarbete mellan Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne och SVF.

Uppdaterad: 2014-05-19

Behövs ett svenskt veterancenter? - dokument och länkar

Nedan finner ni presentationer, program, inbjudan och länk till vår sändning från seminariet från Karlberg, Stockholm, onsdag 23 april 2014.
Uppdaterad: 2014-05-19

Dokumentärfilm om utlandsveteraner

Vi är tre studenter vid Högskolan Dalarnas program i Film- och TV-produktion som just nu har en kurs där vi ska göra en dokumentärfilm om utlandsveteraner som har varit på uppdrag i Afghanistan.
Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Vi anser att just soldaternas upplevelse är inget som lyfts fram tillräckligt mycket och vi vill därför genom denna dokumentärfilm ge en bild av hur man påverkas av en sådan tjänst. Vi vill höra om både positiva och negativa upplevelser så har du något du vill berätta om från ditt uppdrag så är vi oerhört tacksamma.

Vi kommer främst att lägga fokus på hur man har påverkats av sitt uppdrag, hur man mår efteråt, hur ens liv ser ut när man är tillbaka i Sverige och generellt om upplevelsen. Vill man så får man självklart vara anonym och om det är något specifikt man inte vill prata om så respekterar vi så klart det.

Filmen kommer bli ungefär 12-20 minuter lång och kommer i första hand visas inför vår klass samt lärare men vi har även planer på att skicka in den till lite olika filmfestivaler för att sprida den vidare.

Då vi har en tajt tidsplan då inspelningsperioden är redan den 24 mars – 6 april så skulle vi uppskatta ett snabbt svar.

Vi hoppas på att få höra mer från er.
Med vänliga hälsningar
Elin Högberg (h13ehogb@du.se 0727191018)
Erik Sjöstrand ( h13erisj@du.s e 0735-078601)
Robin Olofsson (h13roolo@du.se 0765-503185)


Uppdaterad: 2014-04-25

Hedersvakt

En liten skara utlandsveteraner som åtagit sig att bära hjälmar, bära och vakta dem vid de ceremonier som anordnas för att hedra veteraner.
Foto: Kim Svensson - Hedersvakten vid högtidlighållande av FN-dagen 24 oktober 2013.
Sveriges Veteranförbunds Hedersvakt är en grupp frivilliga veteraner som åtagit sig förbundets önskan om att närvara och hedra olika ceremonier och högtider med anknytning till Veteranverksamhet.

Hjälmar som genom sin färg eller årgång får symbolisera samtliga svenska kvinnor och män som har betalat det yttersta priset för att framtvinga eller upprätthålla fred. Genom den FN-blå M/37 för de tidiga missionerna och de under FN mandat samt den kamouflerade M/90 för nutida missioner och de under EU/NATO mandat innefattar vi alla utlandssoldater.

Någon av dessa hjälmar i någon av dessa färger har vi alla burit.

Hedersvakten kan också stå på var sida om en Veteran och övervaka hans eller hennes färd mot den sista vilan.

Det är inte alltid lätt, det är sällan roligt, Men de vi Hedrar har förtjänat det!

Hedersvakten startades 2013 som ett initiativ av Lars-Göran Nyholm och har sedan dess vuxit till att finnas över hela landet.
I början av 2018 överlämnade Lars-Göran ansvaret som sammanhållande för Hedersvakten till Magnus Kardin som på uppdrag av Veteranförbundet har att sköta och fördela Hedersvaktens uppdrag.

Tanken är att vi skall finnas och kunna representera i hela Sverige.
Hedersvakten tar sina uppdrag helt ideellt varvid den geografiska spridningen är viktig för att kunna närvara där vi är efterfrågade. Vi svara direkt under Generalsekreteraren som beslutar över vår verksamhet.
Idag har vi med undantag för en person alla en bakgrund i det militära men vi jobbar för att få med personal från samtliga myndigheter som har uppdrag i kris eller krigsområden.
Intresserade av att ingå i Hedersvakten får gärna kontakta förbundet för att få mer information.
Genom åren har vi utifrån erfarenheter från uppdrag skapat oss ett eget reglemente för hur vi agerar i olika situationer.
Detta gäller även den utrustning som vi använder varvid vi är måna om att de Hedersvakter som arrangeras i förbundets namn skall vara sanktionerade av Generalsekreteraren och gå via oss.
I det fall vi har svårt att bistå med personal till en ceremoni kan vi efter samråd med arrangörer bistå med ett symboliskt arrangemang där vi tillser att hjälmar och cylindern samt en text som beskriver detta arrangemang medföljer för uppläsning under ceremonin.


Om hedersvaktens närvaro önskas skickar man en förfrågan till Generalsekreterare för Sveriges Veteranförbund där man förklarar varför man vill att vi skall närvara samt lämnar kontaktuppgifter så vi kan komma i kontakt med er.
Telefonnummer: 08-25 50 30/ växel.

Magnus Kardin
Uppdaterad: 2020-09-25, av Pia Lagergren

Undersökning om veteraners kompetens

Foto: www.flickr.com/photos/mikecogh
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har inlett ett arbete för att bättre kunna lyfta veteraners unika kompetenser och erfarenheter i olika delar av samhället. Därför vill vi nu veta vad du som veteran tycker om den kompetens och de erfarenheter du tagit med dig ifrån din utlandstjänstgöring, och hur du tycker att den bemöts och tas till vara i arbetssammanhang.

Undersökningen tar cirka 10 minuter att besvara och du kan vara helt anonym.

Svara här: http://svf.veteran-kompetens-int.sgizmo.com/s3/

Tack för ditt deltagande!
Uppdaterad: 2014-04-25

Extra öppet - kamratstöd och chat

Under perioden 2 mars till onsdag 5 mars kommer vi att finnas med i Invidzonens anhörigchatt. Vi bemannar den mellan kl 20.00-21.00 varje dag. Vi kommer också att under denna period att ha kamratstödstelefonen, 020-666 333, öppen extra.
Söndag 2 marsDokumentären Krigaren, om Kongo som mår psykiskt dåligt efter sitt uppdrag i Afghanistan. (P1 Dokumentär, tid 15.03)

Kamratstödstelefonen: från 15.00-21.00
Invidzonens chatt: 20.00-21.00 bemannas av anhöriga och veteraner.


Måndag 3 marsStriden efter kriget, om Mats som gjorde FN-tjänst i Bosnien 1993 och som var med om en upplevelse som fortfarande plågar honom. (Tendens, tid 11.03)

Invidzonens chatt: 20.00-21.00 bemannas av anhöriga och veteraner.


Tisdag 4 mars Min son blev en krigare, Kongos mamma berättar om hur det är att vara anhörig till en son som blir förändrad efter sin utlandstjänst i Afghanistan. (Tendens, tid 11.03)

Invidzonens chatt: 20.00-21.00 bemannas av anhöriga och veteraner.


Onsdag 5 marsVem tar hand om soldaten? Vilket ansvar har försvarsmakten att ta hand om sina soldater? Och hur påverkar samhällets syn på soldaterna och deras hemkomst? (Tendens, tid 11.03)

Invidzonens chatt: 20.00-21.00 bemannas av anhöriga och veteraner.


Chattbemanningen 2-5 mars, ett samarbete mellan SVF och Invidzonen.
Uppdaterad: 2014-04-02

Utveckla stödet till Sveriges veteraner

Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
De närmsta dagarna kommer veteraner ur Bosnienbataljonen BA02 att få ett brev från FOI gällande en studie om deras insats för 20 år sedan.
Mer information om studien BA02:
FOI - pressmeddelande
FOI - Rapport del 1

Veteranutredningen
FOI genomför också en undersökning för den statliga utredningen angående veteraner, Veteranutredningen. Brevet till ca 2500 st veteraner kommer att skickas ut inom två veckor.
Läs mer om Veteranutredningen.

Vi anser att det är oerhört värdefullt för utredningen och BA02 studien att så många som möjligt ställer upp och svarar, viktigt för det framtida stödet till veteraner och anhöriga.
Uppdaterad: 2014-02-21

Träffplats Karlstad

Den 30 januari träffas vi kl.18.30 på Bishops Arms i Karlstad för att bilda träffplats Karlstad (Värmland). Kom med glada idéer hur och vad vi kan hitta på tillsammans. Vi träffas, pratar och äter en bit mat. Förbundet står för mat.

Syftet med träffen är att få igång en träffplats, där veteraner kan träffas och umgås. På träffplatsen kan man hålla olika typer av aktiviteter, t.ex. föreläsningar, middagar osv, men framförallt få möjligheten att träffa kollegor och kamrater, gamla som nya!

Hör gärna av er om ni tänker komma så jag inte blir stående där själv.
Varmt välkomna!

Steve Fogderud
070-515 82 49
fogderud@hotmail.com
Uppdaterad: 2014-02-21
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå