Mats Fogelmark ny chef för Veterancentrum.

Kommendör Mats Fogelmark är ny chef för Försvarsmaktens Veterancentrum efter överste Torbjörn
Larsson. Veterancentrum är Försvarsmaktens kompetenscentrum för utlandsveteran- och
anhörigverksamhet beläget på Militärhögskolan Karlberg.
– Jag är själv utlandsveteran och ser den
här tjänsten som ett hedersuppdrag att
leda utvecklingen av Försvarsmaktens
utlandsveteran- och anhörigverksamhet,
säger kommendör Mats Fogelmark.

Mats Fogelmark har bland annat
tjänstgjort som FN observatör i forna
Jugoslavien (UNPROFOR) och även som
ställföreträdande delegationschef för den
svenska övervakningskommissionen i den
demilitariserade zonen mellan Nord- och
Sydkorea (NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission).
Närmast kommer Fogelmark från sitt arbete som försvarsattaché vid de svenska
ambassaderna i Oslo, Köpenhamn och
Reykjavik.
Innan dess som försvarsattaché på de svenska ambassaderna i
Peking och Pyongyang. Därutöver har
han också varit chef för 2. Helikopterbataljonen, verkat som militär senior representant på det amerikanska högkvarteret
USCENTCOM i Tampa, USA, samt varit
avdelningschef på Militära underrättelse
och säkerhetstjänsten.

– Jag har sett hur utlandsveteraner och
Försvarsmaktsanställda bidrar till samhället, med sina erfarenheter från sina
nationella och internationella insatser.
Som utlandsveteran har du övats och
prövats i att kunna hantera stress och
lyckas finna sätt att få samarbeten att
fungera i de mest ogynnsamma situationerna – färdigheter som vi ska vara stolta
över att ha.

Foto: Kim Svensson, FN-dagen 2020
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå