Hundförare med sin hund i Afghanistan

Hundar och förare till insatsförbanden från Hundtjänstenheten

Hundar i Försvaret och Polisen, det är Försvarsmaktens Hundtjänstenhets, FHTE:s, område. Och nej, inga hundförare är placerade på Hundtjänstenheten. De finns vid insatsförbanden. På Hundtjänstenheten i Märsta står vanligtvis 35 hundar i dressyr. De utbildas av civilanställda dressörer för leverans till insatsförbanden.
I Försvarsmakten finns i storleksordningen 200 hundförare. Alla dessa har krav på att vid behov göra internationell tjänst. I Hemvärnet finns ungefär 700 hundförare, utan krav på att tjänstgöra utomlands.

För insatsförbanden
Hundtjänstenhetens hundavdelning driver centraliserad hundförarutbildning för Försvarsmaktens insatsförbands behov, både för patrullhundar och sökhundar.

- Utöver det finns det ett kursutbud på kurser som dressyrfördjupning för hundförare. Det finns instruktörskurser för officerare och personal i hundtjänst, säger major Thomas Goder som arbetat på Försvarsmaktens Hundtjänstenhet sedan 2004 och var enhetschef där under åren 2007 till 2018.
Inom det nordiska försvarssamarbetet, NORDEFCO, genomförs också en gemensam årlig hundförarkurs som är öppen för behörighetsprövade hundekipage.

Behörighetsprövade
Certifiering för internationell insats?
- Alla hundekipage, förare med hund, ska vara tillgängliga för internationell insats förutsatt att ekipaget är behörighetsprövat med godkänt resultat. Behörighetsproven utgör certifiering.

De länder svenska Försvarsmakten skickat hundar till för insats är lång: Gaza, Sinai, Cypern, Kongo, Libanon, Bosnien, Väst Sahara, Kuwait, Kambodja, Laos, Kosovo och Afghanistan. Senast Mali.

Internationella insatser
Vad gör hundföraren på en internationell insats?
- Att vara soldat och hundförare är den primära uppgiften, det vill säga att genomföra olika uppdrag med sin hund, vidmakthålla och utveckla dressyren, det vill säga träna med sin hund över tiden, skötsel och motion. Hundförarna kan ingå som en del i en förbandsenhet men det är heller inte ovanligt att hundekipagen är en gemensam resurs som avdelad efter behov, säger Thomas Goder.

Kyla eller värme
Hur kan miljön vara på en sådan insats?
- Med tanke på var insatsen genomförs varierar det avsevärt, från kyla till extrem värme om det är det du menar med miljö. När det gäller dessa miljöaspekter måste hunden precis som människan acklimatisera sig till rådande omständigheter.

Det är både utomlands och hemma hundens nos det hänger på. Den gör hunden till en ypperlig sensor.
- Om vi jämför med människans luktsinne, så är det som ett frimärke om hundens är som en fotbollsplan, säger Thomas Goder.


Foto: Henrik Klingberg
Per Lunqe

Ledare: De som stridit för oss.

Robert Sundberg, ledarskribent på MittMedia:
"Vårt land är trots allt ganska rikt och har en modern militär med bra utrustning.
Det kan därför vara rimligt att Sverige deltar i militära sammanhang runt om i världen, men med urskillning och förnuft."
Om man skriver "De som stridit för oss" är det inte bara i bildlig bemärkelse. För i bokstavlig bemärkelse finns sådana som stridit på riktigt.

Många svenskar har nämligen gjort det vid det här laget. Sverige har i nuläget militära enheter på flera ställen runt om i världen. Mest i centrum nu är de som är i Mali.

De senaste årtiondena har militärer från Sverige varit i bland annat Afghanistan och Kosovo. Den svenska utlandsstyrkan har de kallats. Över 100 000 svenskar, främst män, har tjänstgjort utomlands i olika sammanhang, främst för Förenta Nationerna.

Cypern, Gaza och Sinai, Libanon är bara några områden där trupp från Sverige varit. Oftast har det varit fråga om fredsbevarande verksamheter. Eller så har det gällt underrättelser. Att delta i fredsframtvingande syften har varit farligare.

Den svenska militära FN-operationen i Kongo i början av 60-talet var antagligen den farligaste, med ibland strider för de svenskar som var där.

Humorprogrammet i Sveriges television, Svenska nyheter, tog upp ämnet svenska militära insatser och veteraner 14 februari.

Där nämndes att 82 procent av de som deltagit i militära verksamheter utomlands fått negativa kommentarer när de har kommit hem.

Som det också sades i programmet är det konstigt eftersom de soldaterna, veteranerna, varit på de utländska militära operationerna på uppdrag av svenska folket via de valda företrädarna i riksdag och regering. Det är ju de som beslutat om medverkan för svensk del i de operationerna.

Det brukar sägas att Sverige stått utanför krig i 200 år, sedan kriget då Finland förlorades till Ryssland 1809.Sverige har alltså haft fred länge och varit utanför första, och särskilt andra, världskriget.

Det senare gav ett bra utgångsläge för den goda ekonomiska utveckling Sverige hade årtiondena efter det krigets slut 1945.
Sverige var både alliansfritt och neutralt under det kalla kriget, som kan sägas ha varat till 1989. Vår neutralitet var dock inte så tydlig som den Schweiz hade och har.

Men likt några andra länder i Europa, som Irland, Österrike och Finland, var Sverige utanför kalla krigets motsättning mellan de USA- och Sovjetledda grupperingarna av länder. Reellt hörde dock de alliansfria europeiska länderna, utom Jugoslavien, till de västliga demokratiska länderna och var USA närstående.

Fram till 70-talet hade Sverige ekonomiska muskler att klara alliansfriheten och neutraliteten med trovärdighet.
Senare urgröptes det allt mer. 1989 föll Berlinmuren. Men en mental mur hos svenskarna bestod om att Sverige stod militärt utanför konflikter i världen.

Det skedde trots att Sverige under kalla kriget var i krigs- och oroshärdar med trupper, vanligen i fredsbevarande uppdrag i FN-regi.

USA är ett land som är i krig ofta. I USA uttalas därmed orden "Thank You for Your Service". Det är ett tack som uttalas till de som tjänstgjort i landets militär. I Sverige sitter det långt inne att uttala något liknande.

På ett sätt kan det vara bra, eftersom det visar att närvaro i konflikt- eller krigsområden inte är vanligt eller en del av en vardag. Och i grund och botten något som inte borde vara att eftersträva om det går att undvika. Att ha fred, inte motsättningar, mellan länder är att föredra.

Förenta nationerna kan behöva hjälp av medlemsländernas militär i en värld som inte är fredlig på alla håll.
Men Sverige deltar med militär utomlands i områden med oro, konflikt, våld, strid, krig. EU bygger upp en militär dimension, som sades inte skulle finnas för 25 år sedan. Och en del av de operationer Sverige deltagit i, som i Afghanistan, har haft ett amerikanskt högsta befäl.

Så Sverige deltar militärt utomlands i olika sammanhang. "Tack för din insats" kan därmed vara bra att säga även i Sverige.

Vårt land är trots allt ganska rikt och har en modern militär med bra utrustning. Det kan därför vara rimligt att Sverige deltar i militära sammanhang runt om i världen, men med urskillning och förnuft.

Störst uppslutning kring, och legitimitet för, finns det för operationer i FN-regi och som är fredsbevarande. De som deltagit i dem förtjänar ett tack för de risker de utsatt sig för på uppdrag för Sverige.

Förenta nationerna kan behöva hjälp av medlemsländernas militär i en värld som inte är fredlig på alla håll.

Arbetarbladet.se/ MittMedia

Nätverket Kvinnliga Veteraner konferens 21 mars 2020

Inbjudan till konferens med
KVINNLIGA VETERANER
21 mars på Sjöfartshotellet i Stockholm.
Från hela Sverige inbjudes veterankvinnor till den första konferensen anordnad av Nätverket Kvinnliga Veteraner i samarbete med Fredsbaskrarna Stockholm och Soldathemsförbundet.

Vi kommer bjudas på fyra mycket intressanta föreläsningar som tar oss med på en resa till Afghanistan, Vitryssland, Somalia och Mali.

Program
12:00 Registrering
12:15 Öppningsanförande av Annicka Engblom, riksdagsledamot och Årets Veteran 2018, MariAnne Boström generalsekreterare Sveriges Veteranförbund och AnnaZara Näslund Soldathemsförbundet

Föreläsningar:
• Helena Hoffman (KS07, FS19): Att arbeta med genus och jämställdhet under insats
• Gunilla Runberg (SO03): Somalia – Sveriges uppgift och bakgrund till konflikten
• Jeanette Widén (militärhistoriker Försvarshögskolan): Vitryssland – tröstlöst demokratistöd till Europas sista diktatur eller viss oppositionell framgång
• Lisa Mobrand (Mali05, Mali07, Mali09): Präst/Civil/Kvinna/Soldat? Militärpastor med svenskt förband i Mali


17:00 Hur ska vi arbeta vidare med Nätverket?
18:30 Samling i baren på Sjöfartshotellet
19:00 Middag

Välkommen!

Anmälan: Du anmäler dig genom att maila till kvinnligaveteraner@gmail.com Uppge ditt namn och dina missioner. Uppge även ev matallergier. Sista anmälningsdag är den 28 februari. Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

Betalning: Konferensen kostar 450 kr. Du betalar till SEB 5385 10 397 77 (Fredsbaskrarna Stockholm). I meddelanderutan skriver du KV samt första bokstaven i ditt förnamn och hela efternamnet utan mellanslag (t ex KVIHemström). Betala samma dag som du mailar din anmälan. När vi har fått din anmälan + betalning får du en bekräftelse via mail.

I avgiften ingår konferensen, go-fika på eftermiddagen och middag. Dryck till maten ingår ej.

Avbokning: Konferensavgiften återbetalas ej men du kan överlåta din plats till annan kvinnlig veteran. Meddela oss via mail om det blir aktuellt.

Frågor: Alla frågor om konferensen mailas till kvinnligaveteraner@gmail.com

PL

Ett intensivt år väntar enligt ÖB.

Om 2019 var hektiskt kommer 2020 att vara ännu intensivare, det konstaterade överbefälhavaren Micael Bydén när han under nyårsaftonen besökte personal i tjänst.
– Vill man jobba någonstans där det inte bara är ”lagom” med verksamhet då ska man välja Försvarsmakten, säger ÖB.
För att visa tacksamhet och respekt för de som var i tjänst under nyårshelgen gjorde ÖB på nyårsaftonen en kortare rundresa i Stockholmsområdet. Dagen inleddes på Muskö vid marinens radio, sjöbevakningscentralen och undervattenscentralen:

– Det är mitt första besök i de här centralerna och jag blev oerhört imponerad över den verksamhet som bedrivs här – dygnet runt, året om, konstaterade ÖB samtidigt som han bjöd operatören Izabell Sjödin på en bit hembakad saffranskaka.

I bilen på väg till nästa stopp – Kungliga slottet och högvakten – blickar ÖB tillbaka på året som gått:
–Vi har bedrivit omfattande övningsverksamhet parallellt med skarp verksamhet och beredskapsuppgifter. Vi har utbildat den första omgången värnpliktiga, vi har tagit stora steg i utvecklingen av försvarsgrenarna och tagit emot personal från Försvarets materielverk. Vi utvecklas helt enkelt som organisation dag för dag och det kommer vi att fortsätta med under nästa år.

På slottet har turister samlats och kameror och telefoner kommer snabbt upp när ÖB passerar förbi för att besöka några av vaktposterna från Livgardet. De ryckte in i september och förefaller vara nöjda med att fira nyår i kunglig miljö. Från slottet beger sig ÖB till Radiohuset för att medverka i programmet P 4 Extra innan han rundar av dagen med att hälsa på den personal som är i tjänst inne på Högkvarteret.

– Man blir alldeles varm i hjärtat av att få träffa alla fantastiska medarbetare. Tillsammans kommer vi nu att gå in i ett nytt intensivt år som bland annat kommer att innehålla försvarsmaktsövning Aurora 20, totalförsvarsövning, fortsatta internationella insatser och ett nytt försvarsbeslut. Det blir både utmanade och spännande.

Text & bild: Försvarsmakten
Uppdaterad: 2020-01-06, av Pia Lagergren
Ingrid Hemström Nordgren & Laila Johansson

Kvinnligt nätverk inom SVF.

På initiativ av Ingrid Hemström Nordgren och Laila Johansson bildades i december "Nätverket för kvinnliga Veteraner".
Nätverket planerar som första aktivitet en konferens i Stockholm våren 2020 för kvinnliga veteraner med föreläsningar av kvinnliga veteraner och som avslutning en trevlig middag.
Mer information kommer på SVF förbundets facebooksida och hemsida inom kort.
Vill du komma i kontakt med gruppen når du dem på: kvinnligaveteraner@gmail.com.

Varmt välkomna hälsar Ingrid Hemström Nordgren & Laila Johansson
Uppdaterad: 2020-01-06, av Pia Lagergren

Det kom ett brev från Sydkorea.


Denna flicka heter Asia. Hon är hedersmedlem i Sverige Korea Veteraner, SKV, och var speciellt inbjuden till det officiella besök som Stefan Löfven är på i Sydkorea.
I Seoul möttes de igår.

Asia har jag hjälpt till att hitta rätt uniform som sytts upp för tillfället.
Jag skickade ner märken från SKV's ordförande han burit på en av sina uniformer, nationalbeteckningen har suttit på min fars uniform och gradbeteckningen är den min mor hade.
Asia skulle både hålla tal och läsa Örjans fina dikt på svenska men nervositeten tog över, trots att vi tränat mycket tidiga morgnar och eftermiddagar, då sena kvällar i Korea, men som Asias pappa sa, jag trodde koreanska var svårt men detta är oerhört svårt.
Asia valde att hålla sitt tal och läsa på engelska men avslutade med "Tack så mycket!"
Denna flicka har de senaste åren hängivet mött veteraner från alla de länder som deltog under kriget i Korea,ibland mycket svåra möten med anhöriga till stupade, varit med vid överlämnande av nu identifierade saknade, varit med vid begravningar av de som vill vila i jorden bland sina stupade kollegor. Hon är alltid med på ”Revisit Korea” och det var vid min resa jag mötte Asia och hennes mor.
Vi har hållit kontakten sedan dess. Asia besitter en kunskap och respekt för sitt land jag avundas och känner stolthet för. Att förstå hur viktigt det är att värna om sitt land, sin demokrati och fred är mäktigt att se hos någon så ung.
Koreakriget kallas ”The forgotten war” över hela världen, de flesta förstår inte vidden av det, många var de som miste sina liv, många är de som ännu saknas.
Jag känner ett driv och får oerhört mycket inspiration av Asia, att hitta än levande veteraner från den tiden,att lyssna till och skriva ned deras historia och upplevelser. Att aldrig låta det falla i glömska. Deras anhöriga är minst lika viktiga och vi samlar dem alla i vår förening och delar våra känslor och tankar runt en lunch eller fika. Jag har funnit ett uppdämt behov att få dela historier och jag är själv en av dem.
Förra året på Veterandagen hittade jag er diktsamling och köpte den.
Har läst den från pärm till pärm och återkommer ofta till den. Alla era texter berör mig oerhört mycket.
Ni är alla veteraner och förstår när jag säger att Veteraners historier måste sättas på pränt och visas upp, låta alla ta del av och få vetskap om era uppoffringar ni gör.
Det är lätt att ha åsikter vid köksbordet eller i TV-soffan men få är det som har modet, viljan och styrkan att gå från ord till handling.
Ni är hjältar i det tysta!
Tack för era insatser så vi andra kan leva i trygghet!


Mvh Pia Blomberg/
Sverige-Korea Vännerna
Uppdaterad: 2020-01-06, av Pia Lagergren
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå