Flytt av kansliet

Från måndag 9 september finns kansliet i Stockholm. Ny adress är Riddargatan 29, 114 57 Stockholm och telefonnummer som tidigare 08-25 50 30. Har ni vägarna förbi är ni välkomna in på en kopp kaffe.

Uppdaterad: 2019-09-10

Ny generalsekreterare

MariAnne Boström är förbundets nya generalsekreterare och hon är 59 år. Hon är gift och har ett barn och bor i Stockholm. MariAnne är veteran med två missioner bakom sig, 15L (Libanon) och BA12 (Bosnien). Hon har sin största yrkesbakgrund inom SAS men är också reservofficer inom flygvapnet. MariAnne började den 1 september och ett närmare porträtt av henne kommer i nästa nummer av Fredsbaskern.
Uppdaterad: 2019-09-06

Möte med BNVF (Board of Nordic Veterans Federations) i Karlskrona

Den 16 – 18 augusti genomfördes det årliga mötet mellan de nordiska ledningarna för respektive Veteranförbund, dvs Board of Nordic Veterans Federations (BNVF) och kamratstödjare från respektive land. I år var det Sveriges tur att stå för värdskapet och platsen var Karlskrona och där vi höll till på Marinbasens läger i Skönstavik. Från oss deltog Sverker Göranson, Jerker Westdahl, Anders Ramnerup, P-G Dolk och Peter Garpenbeck samt del av tiden vår nya Generalsekreterare MariAnne Boström. Deltagarna anlände under fredagens eftermiddag/kväll och f.d. Team Culinar, under Conny Anderssons ledning, fixade en perfekt ”Mixed Grill” för oss.

För att utnyttja tiden optimalt startade de två täterna, Ledning respektive Kamratstöd var för sig. Respektive President redovisade vad som hade genomförts sedan förra årets möte samt vad som var på gång kommande år. Vi diskuterade sedan bland annat olika möjligheter att påverka beslutsfattare inom politiken och försvarsledningarna inom respektive land. Ett mål är att kunna påverka agendorna för de regelbundna Försvarschefsmötena (CHOD-mötena) och förhoppningsvis även få möjligheten att delta med någon representant från varje nordiskt veteranförbund vid mötena.

Respektive land hade kamratstödjare på plats som under helgen diskuterade riktlinjerna för kommande samarbete över gränserna. Den stora programpunkten var en kommande veterankonferens där veteraner från de nordiska länderna ska bjudas in att delta. Allt i ”förbrödringens” tecken.

Lördagen avslutades med ett besök på Marinbasen där Stabschefen, kommendörkapten Peter Sörbring, informerade oss om verksamheten och visade bland annat upp den gamla Repslagarbanan som finns i norra Europas längsta träbyggnad, cirka 300 meter lång!

Den högtidliga middagen på lördagskvällen avnjöts på Kungsholms fort där f.d. Team Culinar återigen visade upp sina formidabla kunskaper till allas stora glädje. Som externa gäster på middagen hade vi riksdagsledamoten Annicka Engblom och Amiralitetspastorn Daniel Breimert.

Under middagen medaljerades den pågående Presidenten för Board of Nordic Veterans Federations Sverker Göranson, vår avgående Generalsekreterare Anders Ramnerup och den avgående finske Generalsekreteraren mm Tom Asplund med NVF medalj i guld.

På söndagen avslutades mötet med ett besök i Amiralitetskyrkan där Amiralitetspastorn Daniel Breimert berättade om kyrkan och Amiralitetsförsamlingen. Vi lade sedan ner blommor på minnes/veteranmonumentet ”Skeppet” utanför kyrkan till minne av våra kamrater. Avslutningsvis besökte vi det eminenta Marinmuseet i Karlskrona.Nästa års BNVF-möte genomförs i Norge i enlighet med vårt roterande schema.

Text och foto: Jerker Westdahl

Uppdaterad: 2019-09-06

Minnessten för veteraner invigd i Kalmar

Veteranförbundets ordförande Sverker Göranson avtäcker minnesstenen
Den 11 augusti invigdes en veteranminnesplats i Kalmar. Veteranförbundets egen ordförande och före detta ÖB Sverker Göransson talade vid avtäckandet av den minnessten som är placerad i Kalmarsundsparken med vacker utsikt över Kalmar slott. Vid samma tillfälle gnomfördes ett korum av Karlskronas amiralitetspastor.

Avtäckningen av stenen skedde som en del i avslutningsceremonin av Nordiskt kadettmöte som genomfördes i Kalmar den 7 – 11 augusti.
Omkring 350 kadetter från Sverige, Norge, Finland och Danmark träffas varje år för att knyta kontakter, genomföra gemensamma seminarier och grupparbeten samt tävla mot varandra i ett antal idrottsgrenar. Detta år stod Sverige och Sjöstridsskolan som värd och hade valt Kalmar som plats för genomförandet. Kadetter från Sverige, Finland och Danmark, samt ett hundratal både inbjudna veteraner, gäster och nyfikna turister fanns på plats vid avtäckningen.

Som en sista punkt efter invigningen av minnesstenen höll Amiralitetspastor Daniel Breimert ett korum i parken och avslutade sin predikan med samma ord som finns inristade i stenen, ”Minns de stupade, hedra de levande”

Text/Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Uppdaterad: 2019-09-06
Foto: Peter Glader

Invigning av Veteranminnessten i Kalmar

Den 11 augusti är det äntligen dags att inviga en minnessten för stadens veteraner. Stenen är placerad i Kalmars stadspark nära slottet.

Program:

09.30 avslutningsceremoni för det nordiska kadettmötet NOCA på Stortorget.
Efter avslutningsceremonin blir det marsch med musikkår till stadsparken där stenen är placerad.

10.30 Invigningsceremoni vid minnesstenen, pågår ca: 40 minuter.

Vid ceremonin deltar bla. Kalmars borgmästare Johan Persson, kommendör Magnus Jönsson skolchef Sjöstridskolan, Sverker Göranson förbundsordförande SVF och Daniel Breimert, amiralitetspastor.

Varmt välkommen och glöm inte att ta med dig dina anhöriga och vänner.


Läs mer om NOCA www.sssutb.se/noca/


SVFs seminarium i Almedalen 2019 - Svenska utlandsveteraner – en resurs för samhället!

Ny, spännande forskning ger viktig kunskap om utlandsveteraners hälsa och förmåga. Vilka slutsatser kan dras av studien? Vilka behov har veteraner jämfört med andra? Hur påverkas veteranpolitiken och vilka frågor bör prioriteras? Hur kan veteraner bli en ännu större tillgång för samhället? Frågorna diskuteras ur ett politiskt, praktiskt och vetenskapligt perspektiv.
Professor Martin Neovius utnämndes av SVF till Årets veteran i samband med Veterandagen den 29 maj 2019. Foto: Kim Svensson
Tid: Onsdag, 3 juli, kl. 13:15-14:00
Plats: M/S Sigrid (ombord på fartyget i hamnen)

Medverkande:
Martin Neovius, professor, Karolinska Institutet; Årets veteran 2019
Peter Hultqvist (S), försvarsminister
Beatrice Ask (M), ordförande, Riksdagens försvarsutskott
Sverker Göranson (moderator), ordförande, Sveriges Veteranförbund

Kontaktperson: Jonas Alberoth, ledamot, SVF:s styrelse, 070-337 23 02

Bakgrund
Professor Martin Neovius utnämndes av SVF till Årets veteran i samband med Veterandagen den 29 maj 2019. Han har genom sina innovativa studier inom psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och sociala konsekvenser visat att veteraner som grupp inte är mer utsatta än övriga jämförbara individer. Tvärtom utmärker sig veteranerna positivt. Studien omfattar samtliga svenskar som varit på militär utlandstjänstgöring från 1990 och framåt och väcker frågor om hur utlandsveteraners erfarenheter och förmågor kan tillvaratas och ges erkänsla i samhället.

Seminariet ingår i ett nytt samarbete som lanseras under namnet ”Säkerhet och Försvar: Arena för öppen debatt”. Målet är att återetablera en bred plattform i Almedalen för samtal och debatt rörande viktiga frågor om säkerhet, försvar och krisberedskap och därmed få ett ökat genomslag för dessa i det stora utbudet av aktiviteter. Arenan är ett samarbete mellan Folk och Försvar, Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté, Försvarshögskolan, Kungliga Krigsvetenskapsakademien, Officersförbundet och Sveriges Veteranförbund.

I år genomförs ytterligare några profilhöjande veteranaktiviteter under Almedalsveckan. På tisdagen anländer den så kallade Veteranmarschen till Visby och flera av deltagarna kommer att vara på plats under den efterföljande seminariedagen. SVF kommer också att ha en träffpunkt och ett tält på kajen i anslutning till M/S Sigrid.
Uppdaterad: 2019-07-03

Sveriges Veteranförbund, P-G Dolk gör hembesök hos Eva Lindström.

PG Dolk överlämnar en hemlig låda till Eva Lindström som tack hennes arbete med veteraner
Eva Lindström som är en av grundarna till Veteranmottagningen på Uppsala Akademiska Sjukhus har nu välförtjänt gått i pension. Med anledning av detta så har Sveriges Veteranförbund lämnat över en hemlig låda till henne att öppna vid lämpligt tillfälle. Hon säger själv att hon inte kan förstå all denna uppmärksamhet. Hon har ju ”bara” jobbat med något som hon tyckt varit jätteroligt och intressant.

Eva vill också ta tillfället i akt att framföra ett stort tack till alla veteraner samt andra som har haft något med verksamheten att göra.

Sveriges Veteranförbund vill framföra vårt stora tack till Eva för att det nu finns en fungerande Veteranmottagning dit veteraner och deras anhöriga kan söka sig.
Uppdaterad: 2019-06-04

Alla ska med!

Till årets Veterandag i Stockholm så kan vi nu erbjuda ett begränsat antal rullstolar med ledsagare för dem som känner att det behövs för att kunna delta.
Intresseanmälan skall vara inlämnad senast söndagen den 26 maj.
Först till kvarn är det som gäller!

Anmälan: Johan Iwarsson kvällstid mellan kl.18:00-21:00.
Telefonnummer: 070-211 77 61


BIld av klimkin från Pixabay
Uppdaterad: 2019-04-25

Du är väl med och stöttar Gula Bandet?

I maj firar vi Gula Bandet–månaden för tredje året i rad. I år kommer förbundet även att arrangera en insamlingsutmaning för alla medlemmar och föreningar. Vem klarar av att skapa den största insamlingen till Gula Bandet i år? Tack vare Gula Bandet kommer vi alla bli vinnare, och de föreningar som samlar in mest kommer att få extra erkännande för sin insats. Firandet avslutas med Veterandagen och utnämnandet av Årets veteran 2019 den 29 maj. Tillsammans sprider vi kunskap om Sveriges veteraner.
Under hela maj månad pågår Gula Bandet-kampanjen till förmån för Sveriges veteraner och deras anhöriga. Gula Bandet har funnits i Sverige sedan 2009 och 2017 instiftades Gula Bandet- månaden. Under maj kommer det därför vara full aktivitet, allt med ett enda mål: att ge Sveriges alla veteraner den erkänsla och respekt som de förtjänar efter sin insats. För att få maximal effekt behöver vi även din och din förenings hjälp. Ni kan bidra på flera olika sätt.

VAR MED I INSAMLINGSUTMANINGEN
Under Gula Bandet-månaden kommer det att finnas möjlighet att ge gåvor eller starta egna insamlingar via Gula Bandets hemsida. Varför inte gå ihop i kompisgänget, föreningen eller på jobbet och starta en insamling, som ni sedan sprider i era nätverk? De insamlingar och föreningar som lyckas samla mest kommer vi lyfta upp både lokalt och nationellt, både för att ge erkännande för ert arbete och för att låta ännu fler inspireras av er.

VETERANDAGEN AVSLUTAR KAMPANJEN
Årets veteran 2019 utses 29 maj på Veterandagen, som även avslutar Gula Bandet-månaden. Förhoppningsvis kan vi då summera en riktigt framgångsrik månad av insamlingar och mycket synlighet, erkänsla och respekt för Sveriges militära och civila veteraner och anhöriga.
Uppdaterad: 2019-04-24

Nordic Veteran MC Tour 2019

Succén med Nordic Veteran (MC) Tour (NVT) som genomförts i Danmark och Norge fortsätter nu i Sverige. NVT samlar ett fyrtiotal nordiska utlandsveteraner, 10 från varje land, med gemensamt intresse att åka MC. Syftet med turen är att manifestera solidariteten mellan nordiska veteraner, men också visa upp oss för allmänheten.

Turen startar i Karlsborg den 25 maj och avslutas i Stockholm den 30 maj. Den blir ca 800km längs fina motorcykelvägar och besöker olika platser på vägen med koppling till försvaret bland annat P4, K3 och Karlsborgsfästning, markstridsskolan på Kvarn, Hemvärnets stridsskola och Livgardet. Höjdpunkten kommer att vara deltagandet i veterandagsfirandet på Gärdet i Stockholm.

En bra möjlighet att träffa oss i gruppen är under söndagen den 26 maj i Skövde vid soldathemmet runt lunchtid. En annan bra möjlighet är vid i veterandags firandet på Gärdet i Stockholm. Gruppen anländer kl.1100.och tas emot på evenemangsytan. Delar av gruppen kommer sedan att utgöra förpatrull till Veteranmarschen.
Efter firandet går turen vidare till Livgardet där NVT 2019 avslutas vid torsdag lunch.
Du kan följa turen från den 25/4 på SVFs sociala medier.
I samband med turen kommer också en insamling till Gula Bandet att starta, mer om information kommer.

Turen arrangeras av SVF är en del i Gula Bandet månaden och genomförs med stöd av Försvarsmakten.

Kontakt: Lars Svärdström epost: laran904@gmail.com
telefon: 070-677 17 39.

NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå