Nytt nummer av Fredsbaskern

Fredsbaskern nummer 4 2017 kommer under veckan att gå ut till alla medlemmar. Logga in och läs den redan nu!

I kölvattnet av #metoo

Uppropet #givaktochbitihop, som kvinnor från det svenska försvaret lagt fram, visar på skrämmande och oacceptabla beteenden inom Försvarsmakten. Detta har också visat sig i andra myndigheter.

Min förhoppning är att dessa upprop bidrar till att kränkningarna upphör. Jag stödjer alla dessa kvinnors modiga initiativ och tillsammans med Sveriges Veteranförbund vill jag ge uttryck för att vi till 100% stödjer Överbefälhavarens och Generaldirektörer vid rättsvårdande myndigheters tydliga uttalande att det måste upphöra nu!

Sverker Göranson
Förbundsordförande
Sveriges Veteranförbund

Milimoji - SOFF:s julgåva

Tack SOFF för er gåva! I december 2017 överlämnades närmare 10 000:- till förbundet för första årets nedladdningar av appen. Tack SOFF för ert stöd och tack alla ni som laddat ned appen.
Ditt bidrag har betydelse

Som samhälle förlitar vi oss mycket på den kunskap som skapas i dagliga samtal. Sociala medier har här blivit en viktig del av vår kultur om vad vi vill förmedla och hur vi vill interagera. Men även hur vi förstår och värderar vår omvärld.

Säkerhets- och försvarsföretagen har tillsammans med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) tagit fram ett tangentbord för iOS med emojis.

Betalversionen kostar 20 kr och intäkterna går till SVFs verksamhet. I gratisversionen återfinns ett begränsat utbud med smileys med klassiska M90 hjälm och basker.

”För oss som förening är det viktigt att stärka dialogen och gemenskapen inom försvarsfamiljen och utveckla de sätt vi uttrycker oss i våra nya kanaler. Vi ser gärna att våra medlemsföretag är en medpart i de samtal som förs om försvarsfrågor. Ett större deltagande i diskussionen om säkerhets- och försvarsfrågorna innebär fler infallsvinklar och en större, samlad erfarenhet. I grunden ökar det förståelsen och viljan om ett Sverige värt att försvara”, kommenterar Robert Limmergård generalsekreterare för Säkerhets- och försvarsföretagen. ”Att få samarbeta med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna med att sprida budskap och känslor i ett för oss relevant sammanhang är därför mycket glädjande.”

”Vi vill att veteranerna ska få ta plats i samhället och vad är då bättre än emojis som kan förmedla alla de där känslorna och upplevelserna – både traumatiska men framför allt också positiva – som kan vara så svåra att klä i ord. Vi jobbar ständigt med att synliggöra veteraner för att ge dem erkänsla och respekt, och vi tror att det här kan vara en hjälp på vägen i det arbetet”, säger Per Lennartsson, tf generalsekreterare på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Tangentbordet kommer succesivt att utvecklas, inte minst kompletteras med fler emojis.
Dessutom utser Säkerhets- och försvarsföretagen tillsammans med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) varje jul den bästa emoji-idéen. Vi illustrerar och lägger det bästa förslaget till tangentbordet.

Veteranfamiljehelg på High Chaparral

Planeringsgruppen består av Per Sjöberg, Victoria Lundgren, Anders Josefsson och Lars-Göran Nyholm
Sveriges Veteranförbund och Soldathemsförbundet håller på tillsammans med High Chaparral Nöjespark att planera för en familjehelg 2018. Ett första möte är genomfört och mer information kommer inom kort med program, övernattningsmöjligheter och priser.

Datum att lägga in i kalendern är 11-12 augusti 2018.

Uppdaterad: 2018-03-21

Genom väggen och tillbaka

Sveriges Veteranförbunds generalsekreterare Anders Ramnerup gick in och genom väggen. Nu är han tillbaka och har lärt sig mycket på vägen.
Anders Ramnerup har kommit tillbaka som generalsekreterare för Sveriges Veteranförbund. Det har gått många steg efter det att han gick in i den vägg som är ett bekant fenomen för många. Vid julen 2015 hade Anders hög arbetsbelastning, han hade under en längre tid jobbat mellan 60 och 80 timmar per vecka. Kroppen sa nej, vilket Anders borde ha sagt själv långt tidigare.

Fysisk träning
Vägen tillbaka gick liksom för förre ÖB Sverker Göranson när mål och medel inte matchade, via fysisk träning. Högt blodtryck och kolesterolvärde har gått ner som en bonus. Anders satsade också på nya hobbys, han köpte en motorcykel och gick med i Blue Berets MC-klubb och han gillar matlagning. Det är hobbys som blev viktiga för Anders. Stegvis började han jobba på Sveriges Veteranförbunds kansli. Det blev 25 procent i höstas och sedan ökade han sakta. Från i januari jobbar han heltid.

Fick du bra stöd?
– Ja. Jag hade en bra läkare och en bra kurator. Jag hade faktiskt också en bra handläggare på Försäkringskassan, säger Anders.

Våga säga nej
Anders hade ett samtal med ordföranden och han tycker att förbundet förstod den sits han satt i och liksom för andra arbetsgivare som vill ha tillbaka en bra medarbetare har de satsat på Anders. Han och de andra på kansliet jobbar nu på att få en bra arbetsmiljö och så att alla kommer ner i tid.
– Förut var jobbet både jobb och hobby, jag stängde inte av när jag gick hem. Nu har han lärt sig att också säga nej.
Många som själva är på väg in i väggen, de kanske undrar hur det känns att vara där?
– Det är svårt att förklara. Men rådet är att innan man hamnar där våga säga nej. Det var ett nytt ord för mig. Och när man går hem från jobbet då stänger man av.

Utmaningar nu?
– Att få en bra arbetsmiljö och jobba för våra föreningar och medlemmar. Vi har en ny styrelse som vi precis lärt känna, säger Anders.

Artikeln är publicerad i Fredsbaskern nr 3-2017
Text: Per Lunqe
Foto: Kim Svensson

Fakta:
PÅ VÄG IN I VÄGGEN
Utmattningssyndrom innebär ett eller flera fysiska och/eller psykiska symtom som ofta uppkommer efter långvarig stress. Det kan till exempel vara omställningar på arbetsplatsen eller händelser i privatlivet som gör att man blir sjuk. Själva insjuknandet kommer ofta smygande, men kan ibland vara dramatiskt då man upplever att man ”går in i väggen”.

Symtomen kan vara både kroppsliga och psykiska. Oftast har man haft ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre tid innan man blir sjuk. Ett vanligt symtom är stor trötthet som inte går att vila bort. Andra symtom är minnesstörningar, oro och ångest, sömnproblem och hjärtklappning.

Misstänker du utmattningssyndrom kontaktar du vårdcentralen eller företagshälsovården. Ring sjukvårdsrådgivningen för att få råd.
Källa: Vårdguiden
Uppdaterad: 2018-03-21

Möte i Danmark med Board of Nordic Veterans Federation (BNVF)

Den 21 till 23 augusti genomfördes på marinbasen Gniben i Danmark årets möte med BNVF. BNVF är den nordiska sammanslutningen av våra veteranförbund i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Sammanslutningen hette tidigare Board of Nordic Blue Berets, men bytte namn i fjol för att bättre överensstämma med förbundens nationella namn.
Den svenska delegationen bestod av förbundsordförande Sverker Göranson, vice ordförande Jerker Westdahl, kamratstödjare Peter Larsson och vår initiativtagare för veteranmarschen Lars-Göran Nyholm.
Syftet med mötet är att för varandra redovisa vad som skett i veteranfrågor under det senaste året, ge exempel på utvecklingsmöjligheter (aktiviteter, appar, namnfrågor etc), men också analysera hur vi kan bli bättre genom nordiskt samarbete. Detta år var det även dags att byta president för BNVF från norska Britt Tove Berg Brestrup till Paavo Kiljunen från Finland.
Programmet sträckte sig från måndag kväll till onsdag morgon. Innehållet var bland annat en genomgång av en PTSD-app som Danmark översatt från USA, innehållande en del för anhöriga och en del för drabbade. Vidare en information kring en särskild terapi med bruk av hästar. Båda dessa var intressanta och något vi tar med hem för vidare bearbetning.
Det ägnades särskild tid i en ”ordförandegrupp” och en ”kamratstödjargrupp” där bland annat rekrytering av yngre, civila och olika uppföljningsmetoder behandlades. Bra diskussioner där det beslutades att tillsätta en nordisk arbetsgrupp för att specifikt bearbeta rekrytering. Vidare att skapa en ”point of contact” i varje land för veteranmarschen 2018 och därmed möjliggöra ett utvecklat deltagande från övriga länder när vi rör oss upp i norra Sverige. Slutligen beslutade också presidenterna att de skulle mötas igen över en dag i februari för att öka trycket i samarbetsfrågorna och också förbereda sig inför möte 2018 med World Veterans Federation.
Sammantaget var detta ett effektivt och bra möte som vi tror ska bidra till att utveckla flera för oss viktiga frågor.
Uppdaterad: 2018-03-21
Mikael Bodell – tilldelades SVFs förtjänstmedalj i silver den 16 juli 2017 vid en ceremoni i Norre Katts park i Halmstad.

Mikael Bodell – SVF silver

För att ha varit den drivande kraften i att få föreningen Fredsbaskrarna Västkust i rullning och med ihärdigt arbete; likt Sisyfos ständigt hållit den i rullning. Tillsynes outtröttlig arbetar han vidare för att verka för och med veteraner. Hans starka vänskap, vilja att driva saker igenom och administrativa talang gör honom till en tillförlitlig grundpelare som Fredsbaskrarna Västkust inte hade klarat sig utan. Han förtjänar all vår erkänsla och respekt.

Mikael Bodell – tilldelades SVFs förtjänstmedalj i silver den 16 juli 2017 vid en ceremoni i Norre Katts park i Halmstad.

Grattis!

Uppdaterad: 2018-03-21

Akademiska sjukhusets Veteranmottagningen

Sedan 2015 har SVF samarbetat med Akademiska och genom Gula Bandet gett ekonomiskt stöd för resor och övernattningar i de fall det behövs. Veteranmottagning på Akademiska sjukhuset i Uppsala är öppen för veteraner från hela Sverige.
Mottagningen är en så kallad öppenvårdsmottagning inom psykiatrin på Akademiska. Oavsett bostadsort kan man söka hit för utredning, antingen genom att skriva en egen vårdbegäran (tidigare kallad egenremiss) eller via remiss/specialistvårdsremiss från behandlande läkare. Förbundet kan också hjälpa till att förmedla kontakten med mottagningen.

För de flesta som fått/får hjälp via mottagningen har ett nytt, bättre liv börjat. Inte så att de är botade men de har fått hjälp med ”verktygen” för att kunna fungera och leva ett bättre liv.

SVF/Gula Bandet kommer att fortsätta att stötta med resor och övernattningar för ALLA veteraner och anhöriga som behöver det. Stöd söks ifrån Gula Bandet

Läs mer om Veteranmottagningen vid Akademiska Sjukhuset

Veteranträffen ÖS 24

Var med och spräng besöksrekordet från i fjol på 800 besökare
Veteranträffen ÖS 24 genomförs den 13-16 juli 2017 på Ringenäs Skjutfält, Halmstad.
Checkpoint Charlie öppnar torsdag 13 juli kl 12.00 och stänger söndag 16 juli kl.17.00.
Utdrag ur helgens programmet: Läs allt på Veteranträffens hemsidan
Under fredagen blir det föredrag av Niklas "Slaktarn" Bengtsson och Joakim Bohm och Lemnells Kapell rockar loss på Truckers Inn, fredag och lördag. Lördag eftermiddag blir det föredrag av Stig-Inge Blennow.
Veteranmarschen kommer att som tidigare år att gå ut till Ringenäs efter avslutad ceremoni och parad inne i Halmstad. Bussar kommer att transportera in till Halmstad så att så många som möjligt kan delta, ca 13.00 går de tillbaka till Ringenäs.

Program för ceremoni och Veteranmarschen i Halmstad
10.00 - Bussarna rullar från Ringenäs.
10.30 - Samling på Stora torg-Köpmansgatan.
10.55 - Uppställning på torget
11.10 - Avmarsch mot Norre Katts Park och minnesstenen via Storgatan, Norra vägen. MARSCHVÄG
11.30 - Ceremoni i Norre Katts Park med hedersvakt, musikkår ur Hemvärnet, tal av Chefen Lv6, Anders Svensson, Tor Cavalli-Björkman SVF, Lars-Göran Nyholm, Veteranmarschen, korum samt medaljutdelning och kransnedläggning,
12.35 - Uppställning för avmarsch tillbaka till Stora Torg 12.45.
13.00 - Bussarna går åter till Ringenäs påstigning på Hamngatan där bussarna lämnade

Marsch mot Ringenäs avgår med de som vill följa med. Det är fin promenad på ca 12 km. >> Se färdväg och karta <<

Ändringar kan förekomma
Uppdaterad: 2018-03-21

Almedalen 2017

Förbundet deltar som förra året i Almedalen och i år med eget seminarium inom ramen för projektet Försvarspolitisk arena.
Försvarspolitisk Arena (FPA) är öppen för alla och syftar till att genom diskussioner och kunskapsöverföring skapa ett ökat medvetande hos allmänheten och politiker om försvars- och säkerhetspolitiska frågor samt frågor om samhällets krisberedskap.

I anslutning till seminarielokalen arrangerar projektgruppen Försvarspolitiskt café. Här kan alla försvars- och säkerhetspolitiskt intresserade mötas över en kopp kaffe. Caféet sponsras av DXC Technology. Pengarna går direkt till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas projekt gula bandet som stödjer våra veteraner och soldater i utlandstjänst.

Caféet är öppet måndag till torsdag 8.30 till sista seminariet. Du behöver alltså inte köpa frukost utan kom hit och stöd Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och träffa försvarspolitiskt intresserade redan på morgonen! Det finns också gott om tid före och efter seminarierna att fortsätta och fördjupa diskussionerna i vårt café.

Försvarspolitisk arena 2017 är öppen från den 2 juli till den 7 juli för seminarier och möten i en centralt placerad lokal på S:t Hansgatan11.


Förbundets seminarium 4/7 kl 11:45-12:30 "Bristande action efter Veteranutredningen diskuteras i Almedalen med Peter Hultqvist (s) och Karin Enström (m)"
>> Läs mer här <<
Uppdaterad: 2018-03-21

Veteranöl

Nu finns Veteranölet att beställas på Systembolaget
Veteranölet är ett samarbete mellan Limhamns Bryggeri och Sverige Veteranförbund Fredsbaskrarna. Ölet finns i vissa lokala systembolags butiker samt via beställningssortiment. För varje såld produkt stödjer du Gula Bandet och Sveriges Veteranförbund.
Ta gärna kontakt med era träffplatser (som är på restaurang/pub) för beställning av ölet till era träffar.

Ölet kommer att finnas till försäljning under veterandagen i Stockholm.

>> Beställ hos Systembolaget - Limhamns Veteranöl, Nr 31678


Dan Holmér veteran och bryggare står bakom ölets tillkomst.
Kontakt Limhamns bryggeri, Dan Holmér, dan@limhamnsbryggeri.se


Uppdaterad: 2018-03-21
Från vänster Ulrika Berg och Per Samuelsson BAE systems (Hägglunds) som överlämnade checken 5 juli i Örnsköldsvik till Per Lennartsson.
Tack BAE Systems Hägglunds AB med personal för ert engagemang och ovärdeliga stöd. Er check på 52.800:- kommer att vara till fantastisk hjälp till Kamrathjälpen/Gula Bandet.
Uppdaterad: 2018-03-21
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå