Inbjudan till att uppmärksamma FN-dagen den 24 oktober vid FN-minnesmärket i Stockholm

Den 24 oktober inbjuder Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Kongo Veteranerna in veteraner, anhöriga, samarbetsorganisationer och myndigheter för att högtidlighålla FN-dagen.
Samtliga organisationer som har en fana är välkomna att ta med den.

Tid: 16.30 - ca: 18.00
Plats: FN-minnesmärket vid Sjöhistoriska på Djurgården, Stockholm

Program
Utdrag ur programmet

Kl. 16.30 Ceremonin inleds Ceremonimästare Tor Cavalli Björkman leder ceremonin

Korum Officiant Lisa Mobrand, Regementspastor Livgardet läser FN:s Bön för FredTal av: SVF Förbundsordförande Sverker Göranson

Kongoveteranerna 1:e vice ordf. Bengt Wicksén

Öv Torbjörn Larsson, C FM VeterancentrumMedaljering SVF Guldmedaljör: Jeanette Widen

BNVF Brons: Magda Gad

Kransnedläggning

Korumofficiant Lisa Mobrand läser välsignelsen och påannonserar en tyst minut

Ljusceremoni

Musik, Stockholm Pipe Band

Dikten ”Döden betyder ingenting” läses av Annicka Engblom.

Kl. 18.00 (ca) Ceremonin avslutas


VARMT VÄLKOMNA
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Uppdaterad: 2019-10-18, av Christine Buschmann Sirafi

Vi finns här för dig

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna finns till för dig och alla andra veteraner och anhöriga. Vi vill hjälpa dig med det som bekymrar dig som veteran. Därför svarar vi alltid på frågor du ställer till oss via någon av de sociala kanaler som vi bevakar, som Facebook-sidorna Fredsbaskrarna Sverige, Gula Bundet eller Veteranmarschen. Du kan också skriva dina frågor och funderingar till kansliet@sverigesveteranforbund.se, till kansliet via post eller ringa till oss, så hjälper vi dig.

Däremot har vi tyvärr inte möjlighet att följa upp allting som skrivs i olika sociala medier, som Facebook med flera. Vi bedriver ingen verksamhet där vi scannar av nätet för att gå in i diskussioner gällande förbundet, föreningar eller veteraner. Det skulle kosta oss mycket stora resurser, och det är resurser som vi hellre använder till att hjälpa er veteraner.

Vi sprider inte information från okända källor eller sådana källor som kan uppfattas som främlingsfientliga eller olagliga på något sätt. Vi önskar en öppenhet gällande veteranfrågan men tyvärr ser vi individer som inte gör det bättre för veterankollektivet.

Det är lätt att dras med i olika diskussioner på sociala media som många gånger inte har något slut. Man bör i de fall inläggen är missvisande påpeka detta och gärna hänvisa till fakta. I många fall bör man överväga innan man ens ska gå in i en diskussion.

Då det skrivs och diskuteras om veteraner, anhöriga och förbundet i andra forum och Facebook-grupper ber vi ALLA att ALLTID ställa sig frågan om sanningshalten i de ev. påståenden som framkommer. Vad har den som skriver för syfte och mål med det han eller hon skriver? Vilka fakta och källor baserar personen sitt/sina inlägg på? Var noggrann med källkritik och sprid inte vidare om du känner dig osäker.

Vi kommenterar inte enskilda ärenden eller hänger ut våra kamrater. Smutskastning bakom ryggen av andra veteraner eller organisationer kommer ALDRIG att ge oss veteraner en positiv framtid. Det är tillsammans som vi kan fortsätta att påverka och vara till stöd för varandra. Vem skulle annars göra det?

Ett bra sätt att påverka och vara med i förändringsarbetet är att vara medlem och engagera sig i en organisation eller förening som aktivt arbetar för att göra veteranens och dess anhörigas vardag bättre. Det är det vi på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna vill.
Uppdaterad: 2018-03-21

Årets höjdpunkt - Veterandagen!

För sjätte året i rad var det den 29 maj äntligen dags för ännu en dag i veteranernas ära. Stora mängder människor hade slutit upp för att visa sitt stöd och ge veteranerna den erkänsla och respekt som de förtjänar. Firandet tog plats vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm där såväl veteraner som anhöriga och allmänheten hade samlats för att ta del av utställning, uppvisningar och en högtidlig ceremoni med medaljering, kransnedläggning och musik.

På plats fanns bland andra kung Carl XVI Gustaf, ÖB Micael Bydén och försvarsminister Peter Hultqvist. Att sedan Sven-Eric Söder, generaldirektör Folke Bernadotteakademin, fick hålla tal visade att veterandagen går från klarhet till klarhet. Dagen är till för att hylla Sveriges alla veteraner, civila, militära och dess anhöriga och det gjordes med bravur.


Foto: Kim Svensson

För första gången någonsin var statsminister Stefan Löfven med på Veterandagen och höll ett mycket bra tal där han betonade ”Veteranstödet är inte en fråga om vänster eller höger. Det är en fråga om anständighet”. Frågan är vad det kommer att betyda för oss veteraner och våra anhöriga?

SVF genomförde precis som förra året en parad (Veteranmarsch) genom Stockholm för att på detta sätt uppmärksamma Veterandagen, som annars genomförs lite ouppmärksammad för allmänheten ute på Gärdet. I år var det närmare 170 veteraner och anhöriga med en trumkår i täten och en poliseskort (med bl.a hästar) som gick från Kungsbron via Stureplan till Djurgården.


Foto: Kim Svensson

Efter ceremonin på Djurgården var det mingel i mässtältet. SVF tillkännagav årets veteran som 2016 är Callis Amid, en utmärkelse han fått för sina insatser för de Afganska tolkarna. Stefan Olsson som också varit en motor i detta arbete blev också medaljerad för sitt arbete. Förutom dessa två blev Johan Landgren, som är projektansvarig för Folke Bernadottesamlingarna medaljerad. Medaljörerna fick Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i silver. Nomineringarna finns att läsa nedan. Framåt kvällen spelade Charlie 4 Tango i mässtältet där många fick höra Sven Assarsson och Patric Anderssons låtar för första gången. Samtidigt hölls det en veterankonsert i Berwaldhallen. Den krocken kändes lite onödig. Men båda konserterna var mycket uppskattade och värdiga.


Foto: Caroline Lindeberg

Tack alla som besökte oss i våra tält och köpte Gula Bandet-produkter till stöd för våra veteraner och anhöriga. Men också tack till BBMC, Ballongprinsessan Marie Byqvist, Invidzonen, SMKR, Soldathemsförbundet, Fredsbaskrarna Stockholm m.fl. för bra samarbete och stöd.

Nomineringarna medaljörer:

Callis Amid – Årets Veteran 2016
Callis Amid har med stort hjärta och med stor målmedvetenhet startat och drivit kampanjen för stöd till de av Sverige lokalanställda Afghantolkar som riskerat livet och i något fall t.o.m. dött för att tjäna svenska intressen. Han har även dessförinnan under en längre tid kämpat för tolkarnas rättigheter.

Att se en veterankamrat med en sådan kämpaglöd, oförtröttligt driva en oerhört viktig fråga för sina forna arbetskamrater och kollegor är inspirerande för alla oss andra.

Callis har på flera sätt försökt påverka svenska myndigheter att agera för att anpassa lagstiftning och att skapa lagutrymme för Migrationsverket att erbjuda denna grupp av utsatta människor, tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd vare sig det rör sig om tolkar från Afghanistan eller andra insatsområden.

Callis har gjort betydande insatser för tolkarna och deras rätt till en rättssäker hantering. Allt under förbundets värdegrund, kamratskap, omtanke och medmänsklighet.
Callis är en riktig fredsbevarare!

Stefan Olsson
Stefan Olsson tilldelas SVF’s silvermedalj för sina betydande insatser för stöd till de av Sverige lokalanställda Afghantolkarna och deras rätt till en rättssäker hantering. Stefan har tillsammans med Callis Amid startat och drivit kampanjen och har för oförtröttligt, med stort hjärta, och med stor målmedvetenhet kämpat för tolkarnas rättigheter.

Allt under förbundets värdegrund, kamratskap, omtanke och medmänsklighet.

Johan Landgren
Hundratusentals svenskar har deltagit i internationella fredsinsatser sedan år 1948. Deras brev, foton och dagböcker finns numera tillgängliga i det digitala arkivet Folke Bernadottesamlingarna (FBS).

Genom att samla handlingarna digitalt underlättas forskning radikalt. Svenska myndigheter och beslutsfattare får tillgång till ett rikt material för utvärdering av tidigare insatser.

Även allmänheten får via FBS möjlighet att bekanta sig med ett tidigare svårtillgängligt material. En del av de historier och bilder som samlats in har publicerats på en särskild webbplats (veteranarkiv.fba.se), där man på ett enkelt sätt kan ta del av utvalda berättelser från utlandsveteranerna.
Ansvarig projektledare för detta arbete är Johan Landgren. Som ett stort tack och ett bevis på vår uppskattning för detta viktiga arbete som utgör en del av ett större erkännande från Sveriges sida av veteranernas arbete för fred, tilldelas Johan Landgren Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i silver.
Per Lennartsson
Uppdaterad: 2018-03-21

Medaljörer 2016 på FN-dagen

Ray Lindahl, Anneli Liljekvist, Anders Halldén och Karianne Esseveld medaljerades under Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Kongoveteranernas traditionsenliga firande av FN-dagen, 24 oktober.
Från vänster: Karianne Esseveld, Ray Lindahl, Anneli Liljekvist och Anders Halldén - Foto: Kim Svensson - www.purpleninja.se
Enligt traditionen genomförde SVF tillsammans med Kongoveteranerna en ceremoni vid FN-minnesmärket, Sjöhistoriska på Djurgården i Stockholm. Ett stort antal veteraner, anhöriga samt därtill samarbetsorganisationer och myndigheter hade samlats. Tal hölls av Tor Cavalli Björkman, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, Bengt Wicksén, Kongoveteranerna och konteramiral Anders Grenstad, chef för Försvarsmaktens veteranenhet. Talen följdes av medaljering, kransnedläggning, korum och en tyst minut.

Efter ceremonin bjöds det på kaffe och kanelbullar i Sjöhistoriskas lokaler. Tack alla som deltog och gjorde ceremonin minnesvärd.

Vid 17-tiden genomförde Fredsbaskrarna Stockholm en vacker ljusceremoni vid FN-minnesmärket.

Nedan kan ni läsa medaljmotiveringarna.

Ray Lindahl har erhållit SVF Silver
Motivering:

Ray har under ett stort antal år med gott humör, stor portion av humor och med en gränslös tjänstvillighet stöttat veteraner inför och efter utlandstjänst. Detta skedde främst under Rays fleråriga tjänstgöring vid SWEDINT under Almnästiden, men även på nuvarande position vid Ledningsregementet har han fortsatt stödja veteraner enligt bästa förmåga något som inte minst Kongoveteranerna upplevt.

Ray Lindahls mångåriga arbete med och för veteraner gör honom till en värdig mottagare av SVF's förtjänstmedalj i silver.


Anneli Liljekvist har erhållit SVF Silver
Motivering:

Anneli Liljekvist blev veteran 1998 (BA09) och har sedan, direkt och indirekt, varit en ambassadör för Sveriges veteraner. Hon syns ofta där hon står och går med fanor i ur och skur. Hon finns även med bakom kulisserna och drar ett stort lass för att sprida information om vad fredsbaskrarna sysslar med och inbjuder till olika aktiviteter som anordnas. En bättre "veteran" får man leta efter.

Som tack för genomförda uppdrag och som uppmuntran till kommande.


Anders Halldén har erhållit SVF Silver.
Motivering:

Vi är väldigt många fredsbröder och fredssystrar som mer än gärna skulle vilja återse medlemmarna i våra bataljoner från gångna tider.

Anders Halldén från Eskilstuna skapade den inledande idén, gav idén struktur och mål samt i minst, förverkligade sin idé. Anders tog kommandot och lyckades genom en obruten vilja nå genom hela BA04-bataljonens hierarki från ställföreträdande gruppchefer till bataljonens översta topp, företrädd av överste Göran Arlefalk. Detta tjugo år efter FN-bataljonens avvecklande. Anders lyckades gott och väl återsamla nästan 500 veteraner ur BA04 på P7 i Revinge.
Uthållig, osjälvisk, storstilad i kamratskap och ett utomordentligt föredöme, är Anders Halldén i ett nötskal.

Karianne Esseveld har erhållit BNBB Brons
Motivering:

Karianne Esseveld har på ett sätt som få personer, i sin uppsats vid Socialhögskolan i Lund belyst utlandsveteraners tjänstgöring, identitet och relationer till varandra. Avhandlingen baserar sig inte enbart på litteraturstudier utan Karianne har genom flera möten med utlandsveteraner under deras kamratträffar samlat ytterligare material. Karianne har därigenom tagit stor del av berättelser,samtal och erfarenheter vilket starkt fördjupat hennes kunskaper. Hon har vidare ökat sin och vår förståelse för våra internationella insatsers påverkan av våra liv efter avslutad tjänstgöring. Detta är ett viktigt inslag i hela veteranpolitiken och spridandet av kunskap och förståelse för veteranernas erfarenhet och deras bidragande av kunskap till samhället.


Medaljstatuter 
Bestämmelser för förtjänstmedalj.
Förtjänstmedaljen instiftades 1996 i syfte att utdelas som erkänsla för synnerligen förtjänstfulla insatser till förbundets fromma. Medaljen är komponerad av Jan Sirkiä och Walter Meijer och utgörs av en 35 mm rund medalj. Den präglas i förgyllt oxiderat kontrollerat sterling silver respektive oxiderat kontrollerat silver. Framsidan visar förbundets logotyp. Baksidan är försedd med rundad ytterkant och plats för gravyr i mitten. Medaljens band utgörs av ett vitt vattrat sidenband med en gul rand i mitten omgivet av en blå rand på vardera sidan och 35 mm brett (proportionerna 7,5 -‐ 7,5 -‐ 5,0 -‐ 7,5 -‐ 7,5).

-‐ Guldmedaljen numreras och utdelas normalt efter minst 10 års förtjänstfullt arbete och förutsätter att mottagaren tidigare erhållit förbundets förtjänstmedalj i silver. Förbundsstyrelsen kan dock i speciella fall besluta om undantag. 
-‐ Silvermedaljen utdelas normalt efter minst 5 års förtjänstfullt arbete. Förbundsstyrelsen kan
dock i speciella fall besluta om undantag. Vid utdelning av förtjänstmedaljen graveras mottagarens namn och utdelnings år på baksidan. Bestämmelser för BNBB förtjänstmedalj.
Board of Nordic Blue Beretts (BNBB) delar ut förtjänstmedaljer (guld, silver och brons) som
erkänsla för synnerligen förtjänstfulla insatser för internationellt och nordiskt veteranarbete. 
-‐ BNBB förtjänstmedalj i guld och silver utdelas efter förslag från varje nationell organisation enligt BNBB medaljstatuter. 
-‐ BNBB förtjänstmedalj i brons delas ut som erkänsla för insatser för internationellt och nordiskt veteranarbete efter förslag från förbundets föreningar alternativt förbundsstyrelsen. 
Vad som i övrigt gäller för förbundets förtjänstmedaljer gäller också för BNBB förtjänstmedaljer. 
   
Övrigt
Medaljkommittén kan för Förbundsstyrelsen föreslå kandidater för medaljering. Förslag
skall ha inkommit till medaljkommittén senast sista februari. Förbundsstyrelsen fattar
beslut om tilldelning. En av medaljkommitténs ledamöter skall alltid vara ur Förbundsstyrelsen medan övriga väljs på kongressen. Register över utdelade medaljer skall föras av Förbundets medaljkommitté. 
  
Uppdaterad: 2018-03-21

Kajsa Ljungberg, Luleå är en av förbundets kamratstödjare

Kajsa Ljungberg i Afghanistan 2012. Nu är hon kamratstödjare.
Kajsa Ljungberg har varit på insatser i Afghanistan mellan 2009 och 2013. Erfarenheterna därifrån tar hon med sig som kamratstödjare. Kajsa bor i Luleå och jobbar också där, på F21. I jobbet träffar hon kollegor som ibland behöver ett samtal och då finns hon där.
– Det viktiga är att kunna lyssna, säger hon. Det andra som hon tycker är viktigt är att hon kan leva sig in i det som den andre pratar om.
Då är det en fördel för henne att hon själv varit på insats.

Som kamratstödjare får hon också samtal på sin mobil. Då har det gått genom hennes ordförande i Fredsbaskrarna Norr.
– Det är både anhöriga och veteraner som ringer. Då lyssnar Kajsa. Hon ger den som ringer sin tid, och ett samtal får gärna ta tid. Veteranen som
ringer kan ha levt med konstant stresspåslag under lång tid på insatsen. Nu, hemma, ska detta bearbetas.
– Jag försöker få veteranen att själv komma till insikt om vad som kan göras för att det ska bli bättre.
Kajsa jobbar också med Invidzonen och är då med på deras anhörigchat.
– Det kan vara så att den anhörige tycker att hans eller hennes partner inte låter som vanligt. Jag försöker då säga att situationen inte är vanlig i det civila livet. Det kan vara helt naturligt att skärma av sig, säger hon.

Ett känsligt område som kan dyka upp är alkohol och droger.
– Tyvärr är det lätt att ta till alkohol för att döva jobbiga minnen. Det enda jag kan säga är att ruset är en kortvarig glädje och att minnena inte är
mindre jobbiga dagen efter.
Kajsa har gått en ettårig utbildning som norska veteranförbundet ordnat. Där fick hon nya insikter om krisstöd. Hon har också utbildats av
Fredsbaskrarna och Björn Eggeblad. Det är utbildningar som hon är tacksam för.
– Min erfarenhet och det jag lärt mig på utbildningarna gör att jag ofta kan hjälpa veteranen eller den anhörige.
Känner du att du gör nytta?
– Ja. Annars skulle jag sluta.
Driv?
– När jag märker att den jag pratar med mår bättre, då har jag lyckats. Det är en skön känsla också för mig, säger Kajsa.

Pia är en av förbundets kamratstödjare

Pia Edström
Foto: Pia Lagergren
Kamratstödjare? ”Javisst är jag det!”

Att bli kamratstödjare är bland det bästa jag har gjort det går nog inte att sluta. Pia Edström som har förtjänsttecken från tre insatser; två i Libanon och en Jugoslavien blev kamratstödjare för fyra år sedan och har svarat i stödtelefonen på helger, jul- och nyårsaftnar. Tar jag på mig min blåa kamratstödsjacka och kliver på bussen, är jag beredd på att en utlandsveteran kan dyka upp och vilja prata.

En av delarna inom stödet är telefonlinjen som har öppet kl. 18-21 alla kvällar om året och bemannas av oss kamratstödjare. Dit ringer personer som varit på utlandstjänst och behöver prata av sig. Det kan vara allt från något jobbigt som har hänt när man varit på insats, till att det är något man är bekymrad över på hemmaplan. – Då finns vi som ett första steg. Vi är både kamrater, mentorer och medmänniskor. När det ringer är vår främsta uppgift att lyssna, ge råd och lotsa vidare till professionella instanser där det behövs.

Förbundets kamratstöd är otroligt viktigt menar Pia som själv har varit ute på tre utlandsuppdrag och har under dessa upplevt mycket och vet vad det handlar om. När man kommer hem från en insats är det som att man pratar ett annat språk. Det är ofta svårt att förklara för vänner och familj vad man har varit med om, och det är väldigt svårt för anhöriga att förstå. När man kommer hem tillbaka till sitt vanliga, gamla liv förträngs kanske det man upplevt, men efter några år kommer det upp till ytan och minnen har blivit mardrömmar och man behöver få en hjälpande hand för att bearbeta sina upplevelser. Då finns vi. Den kamratskap och trygghet med kollegorna man får på en insats går inte att jämföra med någonting annat, berättar Pia. Vi råkade ut för fruktansvärda saker i när jag var på insats i Sarajevo, vår camp blev beskjuten flera gånger och det är många som fortfarande lider av PTSD från den tiden.

Samtalet kan vara ett viktigt första steg. Veteranen som ringer har tagit sig samman för att ringa. Då försöker jag säga, är det något jag kan hjälpa till med? Det tar kraft att erkänna att man behöver hjälp, att man inte mår bra. Om jag känner att jag inte kan hjälpa den som ringer då kan jag exempelvis berättar hur man kan komma i kontakt med Veteran-mottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är en livlina vi har. Det har jag gjort tre gånger. Oftast är det Veteranmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala som ger fortsatt kvalificerat stöd om det är traumatiska upplevelser i bagaget.

Förbundet handhar ju även Gula Bandet som man kan få bidrag från för resan till Veteranmottagningen och andra kringkostnader för besöket där när den egna ekonomin inte räcker till, t.ex. för övernattning, mediciner och ekonomiskt stöd att få fortsatt vård på sin hemort. Man kan även få stöttning från Gula Bandet om man råkar ut för ekonomiska bekymmer.
Uppföljning är viktigt. Det är så roligt att få återkoppling på att man gjort något bra! Att man varit delaktig i att hjälpa. Ingen ska behöva känna sig ensam eller att livet förändras till det negativa efter en insats. Det är en väldigt bra känsla att få känna att man är behövd. En gång kamratstödjare alltid kamratstödjare, avslutar Pia Edström
Text: Per Lunqe & Pia Lagergren
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå