FN-dagen 24 oktober firas i hela Sverige

Sveriges Veteranförbunds föreningar arrangerar lokala ceremonier på FN-dagen söndagen den 24 oktober.
Se föreningarnas FN-firanden här

BORÅS
Enkel ceremoni vid minnesstenen i Majorslunden med att tända ljus och lägga ned blommor. Ytterligare information om programmet presenteras på Facebook och via e-post till medlemmarna.

EKSJÖ
Lördag den 23 oktober:
13.30 - Föreläsning på Eksjö stadshotell om den svenska insatsen i Afghanistan av utlandsveteranen överstelöjtnant Jonas Larsson, chef för insatsen i Afghanistan 2019
16.00 - Konsert i Eksjö kyrka med Pernilla Fogelström på sång och Sören Gustafsson på piano, Brassensemblen New Embassy
17.00 - Fackeltåg till S:t Lars kyrkogård och garnisonens minnessten med kransnedläggning
Arrangemanget är ett samarbete mellan Eksjö fältarbetsgarnison och Svenska kyrkan.

ESKILSTUNA
Kl. 12.00 ceremoni vid Minnesstenen på Veteranholmen, Stadsparken i Eskilstuna.
Basker på. Efteråt kan den som vill ta en fika på Konditori Janeling, på andra sidan Strandgatan.

GOTLAND
17.00 Samling vid hotell Solhem, Solhemsgatan 3 i Visby.
17.10 Ordförande Joakim Martell.
17.45 Gemensam middag på Joda Bar&Kök, Hamnplan.
Anmälan senast 22 oktober till: gotland@sverigesveteranforbund.se eller
sms till Peter Enström 070 218 58 06.

GÖTEBORG
Kl 14.00 Korum av garnisionsprästen Jerker Schmidt vid Veteranmonumentet, Färjenäsparken.

HALMSTAD
Kl 14.45 Norre Katts park, samling vid parkeringen för marsch till minnesstenen, ceremoni med kransnedläggning.

HELSINGBORG
Santa Maria Kyrka, mer info kommer på sociala medier.

JÖNKÖPING
Kl 17.00 på John Bauer Hotell, Södra Strandgatan föreläsning och mat. För mer information, se Facebook eller ring Björn Claesson 070 - 515 02 84 eller Mats Ruderfors 073 - 941 09 86.

KARLSTAD

Kl 12.00 minnesstenen vid Brigadmuseet för kransnedläggning därefter går vi till Värmlands museum för att lyssna på Margot Wallström.

KARLSKRONA
16.00 Ceremoni utanför Amiralitetskyrkan, minnesplatsen Skeppet.
17.00 Konsert för FN i Amiralitetskyrkan.

LINKÖPING
Kl 14.00 Livgrenadjärernas Friluftskyrka Infanterivägen 6. Högtidstal av Jenny Knuthammar, Hemvärnets musikkår underhåller, korum och kransnedläggning.

LJUSDAL
INVIGNING MINNESMONUMENT
Kl 13.00. Löjtnansgatan 9-14, Kyrksjön invigning av monumentet i Ljusdal med underhållning av Berka.

NORRKÖPING
INVIGNING MINNESSTEN
Kl 14.00 Norrköpings Folkpark, Matteuskyrkan med invigning av minnessten. Traditionell FN-ceremoni med Pierre Schori och andra gäster.

NYKÖPING
Kl 10.00 enkel ceremoni med högmässa i Alla Helgons kyrka Nyköping.

PITEÅ
Kl 13.00 Invigning av minnessten i parken vid kommunhuset.

SKÖVDE
- 22/10 Soldathemmet i Skövde klockan 12.30 ceremoni och fika.
- 24/10 klockan 14.00 vid minnesstenen i Garpaparken. En enkel ceremoni med nedläggning av krans.

SOLLEFTEÅ

Kl 14.00 vid minnesstenen, FN-ceremoni med medaljering av Anders Spånglund och Lars Sundekvist.

STOCKHOLM
Kl. 16.30 traditionell ceremoni vid FN-minnesmärket på Djurgården, Sjöhistoriska.

UMEÅ
Kl 13.30 Ceremoni med medaljering av Johan Nygren samt tal, tyst minut och musik vid minnesstenen i Döbelns park, Umeå. Därefter föreläsning av Jonas Alberoth från kl 15.00 Umeå Folkets hus, BP-salen. Ett arrangemang tillsammans med Umeå FN-förening.

VARBERG
INVIGNING MINNESSTEN
Kl 12.00 invigning av minnessten, parken Pilhagen vid Fredsgatan Rosenfredsskolan. Medaljering av Tinna Nilsson och Johan Sundin.

VÄSTERVIK
Invigning av minnessten kl 14, Kulbackens museum. Info Göran Nilsson 070-31 57 684.

VÄXJÖ
Kl 17.00 ceremoni i Växjö Domkyrka.

ÖREBRO
Planering pågår tillsammans med BBMC inför FN-dagen för en gemensam aktivitet.
Mer info kommer på sociala medier, sms, mail samt på hemsidan.

ÖSTERSUND

Kl 13.00 ceremoni vid stenen i Badhusparken.

Försvarsminister Peter Hultqvist och SVFs ordförande Sverker Göranson.

SVERIGES REGERING TAR FRAM EN NATIONELL VETERANSTRATEGI.

Regeringen har beslutat att ta fram en nationell strategi för veteraner; svenskar som deltagit i internationella insatser för fred och säkerhet.
Det rör sig om cirka 70 000 svenska kvinnor och män som har tjänstgjort i militära insatser i ett 60-tal länder. Därtill berörs över en halv miljon nära anhöriga.
– Veteranpolitiken har varit viktig sedan dag ett för mig som försvarsminister. Med ett samlat grepp på totalförsvarsfrågorna, med ökade resurser och investeringar, med en ny inriktning på nationellt försvar och med återaktiveringen av värnplikten så har veteranpolitikern också prioriterats högre, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

-Att regeringen prioriterar att ta fram en nationell veteranstrategi är ett efterlängtat besked som vi verkligen välkomnar. Regeringen är skyldig att visa sina mål och prioriteringar för svensk veteranpolitik idag och in i framtiden, säger Sverker Göranson ordförande Sveriges Veteranförbund.

Regeringen reglerar Försvarsmaktens verksamhet inom veteranområdet, och gav år 2017 myndigheten i uppdrag att inrätta ett särskilt veterancentrum.
Ett system har etablerats där varje veteran följs upp i fem år efter en insats.
Sedan 2015 har också cirka 200 miljoner kronor avdelats för statsbidrag till frivilliga organisationer för verksamhet som stödjer Försvarsmaktens personal före, under och efter tjänstgöring i internationella militära insatser, samt anhöriga till sådan personal.

År 2018 beslutade regeringen att veterandagen den 29 maj ska bli en svensk flaggdag. Arbetet med en samlad veteranpolitik går nu vidare med utformandet av en veteranstrategi.
– Veteraner förtjänar samhällets uppskattning och stöd.
Veteranpolitiken syftar till att ge personal som tjänstgör i insatser samt deras anhöriga ett stöd som står i proportion till de risker och påfrestningar som de utsätts för samt de uppoffringar de måste göra, säger försvarsministern.

Arbetet med att utforma den nationella veteranstrategin påbörjas nu i Regeringskansliet.
– Självklart kommer vi att involvera veteranförbundet och landets veteranföreningar i arbetet, avslutar Peter Hultqvist.

- Vi är stolta över att försvarsministern bjuder in oss som förbund och våra lokala föreningar för att samarbeta med att ta fram en hållbar veteranstrategi för Sverige, en konkret plan för hur vi tar hand om våra utlandsveteraner före under och efter insats. En veteranstrategi där hela Sverige är delaktigt på kommunal, regional och riksnivå. Sveriges riksdag och regering är ytterst ansvariga för våra fredsbevarande utlandsinsatser under FN:s flagg och har ett stort ansvar gentemot de svenskar som skickas ut på uppdrag, ett uppdrag att vara stolt över och som nu får ett större erkännande genom försvarsministers initiativ säger Sverker Göranson ordförande Sveriges Veteranförbund.
PL

EN VETERANPOLITIK FÖR SVERIGE

SVF:s mål och prioriteringar för Sveriges veteranpolitik idag och in i framtiden.
Sveriges Veteranförbund presenterar stolt:

VETERANPOLITIK FÖR SVERIGE.
Ett politiskt idéprogram.


Detta är en sammanfattning av Sveriges Veteranförbunds (SVF) syn på vilka politiska frågor och mål som bör prioriteras inom den svenska veteranpolitiken och andra berörda politikområden från år 2020 och framåt. Idéprogrammet är framtaget av SVFs föreningar och förbundsstyrelsen under 2020.

Sveriges veteraner utgör idag lite av en folkrörelse eftersom cirka 100 000 svenskar har genomfört internationell tjänstgöring i olika former, och då dessa lågt räknat har uppemot 500 000 nära anhöriga som i hög grad har berörts av de ofta riskfyllda och påfrestande uppdragen.
De mål och prioriteringar som presenteras är välavvägda och realistiska och syftar till att förbättra situationen för landets veteraner och effektivisera en för Sverige viktig verksamhet.

SVF:s utgångspunkt är att en ansvarsfull veteranpolitik, med individen i centrum, är bra för Sverige!

Beslut om insatser med svensk personal fattas av Sveriges riksdag.
Det innebär att samtliga politiska partier är direkt delaktiga i och ansvariga för utformningen av vår veteranpolitik.

SVF politiska frågor har delats upp på 25 punkter.
Här är fem av dem:


Utveckla veteranpolitiken:
Alla politiska partier bör ha en grundläggande veteranpolitik med tydliga mål, prioriteringar och finansiering.

Utse politiska företrädare:
Alla politiska partier bör ha veteranpolitiska företrädare och kontaktpersoner. Detta är särskilt viktigt på nationell och kommunal nivå.

Håll samman politiken:
Veteranpolitik bör utgöra en sammanhållen politik som omfattar samtliga tre politiska nivåer, det vill säga nationell, regional och kommunal nivå.

Förankra politiken:
Veteranpolitik bör drivas, utvecklas, finansieras och kommuniceras precis på samma sätt som all annan politik.

Stöd våra veteraner:
Gula bandet, som säljs till förmån för Sveriges veteraner och deras anhöriga, kan med fördel och på lämpligt sätt lyftas fram av politiska företrädare på samtliga nivåer och allra helst i samband med Veterandagen den 29 maj.

Läs vårt politiska idéprogram i sin helhet här:
Journalisten Magda Gad stöttar Gula Bandet.

GULA BANDET + REKYL

I samarbete med designbyrån Rekyl.org har Gula Bandet en kollektion med t-shirts och kepsar.
Gör som journalisten Magda Gad, stöd våra utlandsveteraner genom att köpa en t-shirt eller keps i högsta kvalité.

Vill du beställa Nobelmedaljen eller övriga GULA BANDET produkter som reflex, väska, bildekal, klistermärke ring oss på 08- 25 50 30 då vår webshop är tillfälligt nedstängd.

Gör din beställning hos REKYL av GULA BANDET t-shirt eller keps här:Rekyl

REKYL är ÅRETS VETERAN!

I samband med firandet av Veterandagen utsågs företaget Rekyl från Västerås till Årets Veteran, av Sveriges Veteranförbund.
Årets Veteran är Sveriges Veteranförbunds finaste utmärkelse och delas ut årligen till någon som gjort en särskild insats för att uppmärksamma Sveriges civila och militära veteraner och ge dem den erkänsla och respekt som de förtjänar.
Utmärkelsen delades ut i samband med en coronasäker prisutdelning vid veteranmonumentet Restare i Stockholm under lördagens Veterandag.
Rekyl är ett e-handelsföretag som specialiserat sig på att producera profilkläder och produkter med veterantema.

Genom att skänka delar av överskottet till veteranstöd har de fått många lojala kunder genom åren, inte minst bland veteraner, anställda i Försvarsmakten och blåljuspersonal.

Sedan starten 2016 har Rekyl skänkt mer än en miljon kronor till bland annat Gula Bandets veteranstöd.
Bakom företaget Rekyl står Daniel Ingdahl, Jon Svärdhagen och Christian Wallenius.

De lärde känna varandra genom lumpen i början av 90-talet på Lapplands jägarregemente I 22.
Jon Svärdhagen är också själv veteran genom sin utlandstjänstgöring i den svenska Bosnienbataljonen 1994.
Drygt 20 år senare startade de Rekyl, med målsättningen att bygga ett starkare samhälle med kraften av entreprenörskap. Den första kollektionen gjordes åt Kamratföreningen Lapplands jägare, och företaget har efter det även gjort kollektioner åt Hemvärnet, VRR och Gula Bandet.

– Den här utmärkelsen är verkligen ett erkännande för det vi alla känner, samhörighet och stolthet.
Vår företagsfilosofi är att hylla veteraner för alla förtjänstfulla insatser utomlands, säger Daniel Ingdahl, en av grundarna av Rekyl.

– Rekyl har valt att bygga ett starkare samhälle genom att stötta våra utlandsveteraner och våra kvinnor och män som skyddar det viktigaste vi har; vår fred, frihet och demokrati.

Som företag är de en förebild i att verka för samhällsbygget som något vi gör alla tillsammans, säger Sverker Göranson, förbundsordförande för Sveriges veteranförbund.

Sveriges Veteranförbunds öppna brev till SVT

Prinsen invigde utställning om utlandsveteraner.

BASKER BLÅ – PÅ MODIGT ALLVAR
En personlig utställning om mod, rädsla och risktagande.
Veteraner från de fyra FN-missionerna Suez, Kongo, Bosnien och Mali berättar om tankar och upplevelser innan-, under- och efter mission.
Om att göra skillnad och om att komma tillbaka från något omvälvande.
Prins Carl-Philip är Sveriges Veteranförbunds höge beskyddare. Foto: H.K.H. Prinsessan Sofia.
Sexton veteraner och anhöriga berättar om tankar inför och under respektive mission och om begreppet ”mod”.
Samtliga berättelser avlutas också med livet efter, vem var det som kom hem egentligen?
Många blev kvar i sina minnen och många vittnar om hur svårt det är att få utomstående att förstå.

Många har sett nöd och förtvivlan som inte går att sätta ord på och några berättar om de som inte orkade leva med minnena.
Just nu finns fler konflikthärdar än på länge så frågor om mod och livsval är högst aktuella.
Utställningen ger en inblick i svenska fredsbevarande insatser i FN:s regi.

I invigningstalet sade Prins Carl Philip bland annat:

"Fram till i dag har drygt 100 000 svenska män och kvinnor, både militära och civila, deltagit i Sveriges internationella insatser.
De har bidragit till att fler människor kunnat leva i trygghet. Att fler länder utvecklats i fredlig och demokratisk riktning.
Så, det finns verkligen all anledning att hylla dessa veteraner. Och att lyssna till vad de har att berätta."

Utställningen är skapad av Armémuseum i samarbete med bland annat Sveriges Veteranförbund, som Prins Carl Philip är höge beskyddare av.
Se den digitala utställningen här: https://www.baskerbla.se/sv/
PL

Mats Fogelmark ny chef för Veterancentrum.

Kommendör Mats Fogelmark är ny chef för Försvarsmaktens Veterancentrum efter överste Torbjörn
Larsson. Veterancentrum är Försvarsmaktens kompetenscentrum för utlandsveteran- och
anhörigverksamhet beläget på Militärhögskolan Karlberg.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå