OBS NYTT DATUM!!!
Kallelse - Årsmöte 28/3 2023 18:00

2023-03-28
Kallelse - Årsmöte 28/3 2023 18:00 | OBS NYTT DATUM!!!
Plats: Hertzöga BK, Odalvägen 50, 653 50 Karlstad

KALLELSE: VETERANERNA VÄRMLANDS ÅRSMÖTE 2023-03-28 | OBS NYTT DATUM!!!


Platsen är: Hertzöga klubbhus, Odalvägen 50 653 50 Karlstad (Skåre)
Tid: 1800
Motioner skall vara skickade senast 2023-02-28 till varmland@sverigesveteranforbund.se
Anmälan behövs så vi har smörgåsar till alla, antingen på FB sidan eller på vår mail varmland@sverigesveteranforbund.se
Efter mötet bjuder vi kaffe & smörgås.

Du som önskar delta via webben anmäler dig till vår kassör Björn Dahlström på epost: bjorn.dahlström@gmail.com
Under helgen vecka 12 kommer de som anmält sig att få en länk via webbverktyget Zoom.
Agenda Veteranerna Värmlands Årsmöte 2023-03-28


1 Öppnande med tyst minut.
2 Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
3 Fastställande av dagordning.
4 Val av ordförande för mötet.
5 Val av sekreterare för mötet.
6 Fastställande av röstlängd samt val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
7 Verksamhetsberättelse.
8 Ekonomisk berättelse.
9 Revisorns berättelse/och ansvarsfrihet.
10 Behandling av motioner.
11 Fastställande av budget.
12 Fastställande av verksamhetsplan.
13 Val av ordförande på 1 år.
14 Val av 3 ledamöter på 2 år.
15 Val av två revisorer för ett år, varav en sammankallande.
16 Val av 2 webmaster 1 år.
17 Val av valberedning för ett år.
18 Sveriges Veteranförbund INFO.
19 Mötet avslutas.


Verksamhetsberättelse Veteranerna Värmland


För verksamhetsåret 2022 har styrelsen för Veteranerna Värmland bestått av:
Ordförande: Steve Fogderud
Sekreterare: Jan Rosén
Kassör: Björn Dahlström
Ledamot: Marita Stavgren
Ledamot: Wolfgang Michel
Ledamot: Per Kindberg
Ledamot: Monica Andersson
Övriga uppdrag för Veteranerna Värmland:
Webbmaster: Anders Westlund & Charlie Nyström
Revisor: Leif Nilsson & Mats Kåreskog
Valberedning: Raimon Strömberg


Under våren hade vi en utomhusträff på Generalens äng där ca: 20 veteraner träffades där vi grillade korv.
Andra måndagen varje månad har Veteranerna Värmland haft träffplats på Lion bar.
Under sommaren flyttade vi våra träffar till Bishop bar, mera för solens skull.
Under åren har det även fortsatts med ärtsoppa träffar tredje torsdagen varje månad på brigadmuseet. Det kommer alltid några veteraner för dessa träffar.

Vid 2022 års veterandag den 29 maj hade Veteranerna ett högtidligt firande vid vår minnessten tillsammans med Polisen som avslutades med kaffe och FN kaka med liten FN flagga på.
Vid vårt lokala firande var vi något färre då många Cypernveteraner firade i Stockholm då årets jubileum högtidlighöll Cypernveteranerna.

Under maj månad genomfördes ett föredrag på MSB om minhanteringen av Conny Åkerblom samt information om vad MSB gör.

Ordförande Steve Fogderud och kassör Björn Dahlström deltog på förbundsrådet i Stockholm.

Under hösten genomförde vi en middag med respektive för Libanon veteraner där det bjöds på Libanesisk mat och Beriut öl, vilket var mycket uppskattat av dom drygt 20 deltagarna.

På vår högtidsdag FN-dagen har vi samlats för kransnedläggning vid Värmlands minnessten vid brigadmuseet där vi avslutade på Scandic Klarälven där vi bjöd på kaffe och god smörgås.

Under året har styrelsen haft 7 antal möten.

Veteranerna Värmland har fått en ny kontaktperson från förbundet som är Överste Michael Ginér.

Den ekonomiska rapporten redovisas separat av kassören.

Under året har vi minskat antal medlemmar i Veteranerna Värmland till 126 stycken.
Antagligen har många som tidigare varit gratismedlemmar under 2 år inte förlängt sitt
medlemskap, samt att flera inta klarat av nya betalsystemet. Förbundet har inga indikationer på skälen till alla avhopp.

Vi måste fortsatt få fler medlemmar både lokalt och i förbundet vilket gör att mycket arbete återstår.
För att sprida information om vad veteranerna är och vad vi står för, åker vi runt och lämnar vår tidning till Polisen, HV-gården, Ambulansen, Brandkåren och biblioteket,

Karlstad 2023-03-01
Steve Fogderud Monica Andersson
Jan Rosén Marita Stavgren
Björn Dahlström Wolfgang Michel
Per Kindberg


Dokument för den som vill skriva ut:
Kallelse - Agenda samt Verksamhetsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023


Kalender

  Juni 2023  
MånTisOnsTorFreLörSön
       
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå