Kallelse till Extra årsmöte 2021

2021-09-07 00:19
Kallelse till Extra årsmöte 2021
På dagordningen fyllnadsval av funktionärfunktioner i föreningen samt
eventuellt namnbyte av föreningen.
Mötet sker på Teams eller för den som vill på plats på Frövihotell.
i behöver genomföra fyllnadsval och fatta beslut om eventuellt nytt namn på föreningen.
Du kallas därmed till ”Fredsbaskrarna Örebro’s” extra årsmöte den 7 sep kl 1900. Mötet genomförs på TEAM.
För dem som vill delta fysiskt kan göra detta vid Frövi Hotell.
För att kunna genomföra mötet på TEAM sänder du in din mailadress till orebro@sverigesveteranforbund.se
senast den 3 sep(om den som står inte stämmer)
Vill Du deltaga vid Frövi Hotell anmäl även detta till orebro@sverigesveteranforbund.se.
Har Du ej möjlighet att deltaga sänder du in fullmakt på mail till orebro@sverigesveteranforbund.se.

Kallelse och fullmakt finner du här

Anmälan om deltagande via Mina sidorFörslag på Dagordning vid extra årsmöte 7 sep kl 1900.

1. Öppnande
2. Mötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän
5. Fastställande av dagordning
6. Fullmakter (exempel på fullmakt bifogas).
7. Beslutsmässighet
8. Valberedningen förslag på revisor
9. Val av revisor
10. Valberedningens förslag på kassör
11. Val av kassör
12. Förslag på nytt namn på föreningen
13. Årsmötets yttrande angående namn på föreningen
14. Information
15. Avslutning

Kalender

  Januari 2022  
MånTisOnsTorFreLörSön
       
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå