Vad är internationell tjänst?

Det första som dyker upp på näthinnan är kanske en blå basker/hjälm med vapen i hand i ett främmande land. Men det är så mycket mer om man även ser till den rent civila biten.

Det är ett sätt att visa på engagemang för människor som drabbats av konflikter eller katastrofer. Dela med sig av kunskaper och eller skydd som kan komma till nytta och bidra till utveckling.

Att arbeta internationellt är en personlig utmaning men det blir också en erfarenhet för livet och ger kunskaper utöver det vardagliga här hemma i Sverige.
Sverige har utöver Försvarsmakten 8 utsändande myndigheter när det gäller ”internationell fredsfrämjande verksamhet”:

Tullverket
Kriminalvården
Domstolsverket
Kustbevakningen
Polismyndigheten
Åklagarmyndigheten
Folke Bernadotteakademin
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Utöver dessa är SIDA värt att nämna då de deltar i det nationella samarbetet.
Det är fler myndigheter i landet som har personal ute på olika internationella uppdrag, men de tillhör andra politikområden och räknas inte som ”insats”-veteraner.

Internationellt finns det många organisationer men vi väljer att nämna 4 stora som sysslar med fredsfrämjande insatser, vilka är:

NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå