JK01, i skuggan av BA01

Man tenderar kanske ibland att först bara tänka på FN-bataljon BA01 och år 1993/1994 när insatsen i Bosnien-Hercegovina förs på tal och dess legendomspunne chef, överste Ulf Henricsson. Ingens insats i någon annan mission är att förringa i något som helst avseende men tjugo år efter att krisen kulminerade i det forna Jugoslavien är det dags med en kort reflektion och tillbakablick på den svenska FN-insatsen JK01.
En FN-insats som delvis kan ha glömts bort bland många andra missioner utom av de personer som tillhörde JK01 och som aldrig någonsin kommer att glömma denna tid. Man kan kanske fråga sig varför denna första svenska insats i det forna Jugoslavien inte har blivit mer omskriven. Vissa tankar fanns under planeringsstadiet att JK01 skulle till omfattningen kunna uppgå till en bataljons storlek, eventuellt i samarbete med andra nationaliteter där den svenske översten Jan-Gunnar Isberg, numera brigadgeneral, skulle vara chef för bataljonen, men politiker och övriga höga beslutsfattare ville annorlunda. Styrkan kom slutligen att omfatta ett renodlat svenskt kompani istället, som nu leddes av major Jan Söderberg.
Läs mer i bilagan nedan som är ett utdrag ur Fredsbaskern Nr 4 2011.
Författare och text, bilagan: Lars Andersson och Claus Dehlin
Uppdaterad: 2018-07-10

UNIKOM En FN-missions början och slut

Etablerandet av UNIKOM skedde efter Gulfkrigets slut.
Vad minns vi av 1991 - 15 år senare?
I början av maj månad anlände en del av den svenska underhållsbataljonen L108 till Kuwait som stannade under fyra veckor innan återgång skulle ske till Libanon. I slutet av maj månad flög 30 personer från Sverige till Kuwait som kom att utgöra resten av den styrka som nu gavs namnet KW01. Dessa avlöste nu styrkan från Libanon. Läs mer om KW01 nedan:
Uppdaterad: 2014-01-22
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå