Vår medlemstidning

SVENSK VETERAN är förbundets medlemstidning som skickas till alla medlemmar i SVF fyra gånger per år.

Tidningen startades 1984 under namnet Bataljonsbladet av Kamratföreningen Bataljonen, de första åren utkom medlemstidskriften i A5 storlek.
Efter kamratföreningens namnbyte till Fredsbaskrarna Sverige fortsatte tidningen under samma namn fram till ett årsmötesbeslut 2008. Efter beslutet följde tidningen med i namnbytet och blev Fredsbaskern.
Under våren 2019 byte medlemstidningen namn ytterligare en gång. Det nya och nuvarande namnet är Svensk Veteran.
Detta skede i anslutning till förbundets namnbyte till Sveriges Veteranförbund.

Alla medlemmar i SVF är välkomna med bidrag i form av text och bild (i mån av plats) till medlemstidningen. Kontakta redaktionen om du vill bidra!

ANNONSERA I SVENSK VETERAN.
I 36 år har vi hjälpt företag att nå ut till svenska utlandsveteraner.
Välkommen som annonsör du också!
KONTAKT:
Jonas Sternulf-Gleditsch/ annonsansvarig
Tel: 0793-133 439
Email: jonas@gleditsch.se

ANNONSPRISLISTA & INFO:
https://www.gleditsch.se/svensk-veteran

PRESSTOPPSDATUM 2021

Nummer 4
Manusstopp 7/11
Utgivning: vecka 49

PRESSTOPPSDATUM 2022

Nummer 1
Manusstopp 27/2
Utgivning vecka 13

Nummer 2
Manusstopp 29/5
Utgivning vecka 26

Nummer 3
Manusstopp 21/8
Utgivning vecka 39Redaktionen
Svensk Veterans redaktion når du på redaktion@sverigesveteranforbund.se

Chefredaktör: Pia Lagergren, tele: 0708- 79 90 86
Redaktör: Daniel Jansson
Ansvarig utgivare: MariAnne Boström

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs gamla nummer av Bataljonsbladet, Fredsbaskern och Svensk Veteran i vårt arkiv --
Kontakta kansliet om ni söker efter senaste numret!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs gärna våra nordiska veteranvänners medlemstidningar!

NVIO - Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner:
https://issuu.com/veteranbladet

Danmarks veteraner:
Baretten https://danmarksveteraner.dk/wordpress/?page_id=1575
Danmarks Veteraners magasin https://danmarksveteraner.dk/wordpress/?page_id=7840
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå