Vår medlemstidning

SVENSK VETERAN är förbundets medlemstidning som skickas till alla medlemmar i SVF fyra gånger/ år.

Tidningen hette tidigare Fredsbaskern (fram till nummer 2/ 2019) men från början var namnet Bataljonsbladet och startade 1984 som Kamratföreningen Bataljonens medlemstidskrift (de första åren i storlek motsvarande A5).
Efter kamratföreningens namnbyte till Fredsbaskrarna Sverige fortsatte tidningen under samma namn fram till årsmötesbeslutet 2008.
Från 2019 heter tidningen Svensk Veteran.
Alla medlemmar i SVF är välkomna med bidrag i form av text och bild (i mån av plats) till medlemstidningen Svensk Veteran, kontakta redaktionen.

ANNONSERA I SVENSK VETERAN.
I 36 år har vi hjälpt företag att nå ut till svenska utlandsveteraner.
Välkommen som annonsör du också!
KONTAKT:
Jonas Sternulf-Gleditsch/ annonsansvarig
Tel: 0793-133 439
Email: jonas@gleditsch.se

ANNONSPRISLISTA & INFO:
https://www.gleditsch.se/svensk-veteran

PRESSTOPPSDATUM 2021
Nummer 1
Manusstopp: 28/2
Utgivning: vecka 13

Nummer 2
Manusstopp: 30/5
Utgivning: vecka 26

Nummer 3
Manusstopp: 22/8
Utgivning: vecka 39

Nummer 4
Manusstopp: 7/11
Utgivning: vecka 49Redaktionen
Svensk Veterans redaktion når du på redaktion@sverigesveteranforbund.se

Chefredaktör:
Pia Lagergren, tele: 0708- 79 90 86
Redaktör:
Daniel Jansson
Ansvarig utgivare:
MariAnne Boström

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs gamla nummer (arkiv) av Bataljonsbladet, Fredsbaskern och Svensk Veteran nedan -- Kontakta kansliet om ni söker efter senaste numret!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs gärna våra nordiska veteranvänners medlemstidningar!

NVIO - Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner:
https://issuu.com/veteranbladet

Danmarks veteraner:
Baretten https://danmarksveteraner.dk/wordpress/?page_id=1575
Danmarks Veteraners magasin https://danmarksveteraner.dk/wordpress/?page_id=7840
Uppdaterad: 2021-02-22, av Pia Lagergren

Arkiv för Bataljonsbladet, Fredsbaskern och Svensk Veteran 2005-20202005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
2018 Fredsbaskern nr 2 2018

2019

2020

2021
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå