Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Medlemsinloggning stängd!

Bäste medlem,
Vi har stängt möjligheten att logga in på medlemssidorna då vi har flyttat över alla medlemmar i ett nytt medlemsregister. Vi håller på att utveckla nya medlemssidor som kommer att heta ”mina sidor”. Detta är ett projekt som kommer att pågå under 2019.

Är det något du behöver få tillgång till på hemsidan som du inte längre kan komma åt hjälper kansliet dig med det.

Medlemsförmåner
Medlemsförmånerna kommer att publiceras i tidningen Fredsbaskern och det gäller även rabattkoden som from 1 maj behövs i Profilshopen för att få medlemsrabatt. Information om medlemsförmåner och rabattkod kan ni få från kansliet.

Ändringar av uppgifter
Adressändringar skickas till kansliet@sverigesveteranforbund.se eller telefon 08-25 50 30. Du kan även prata med din förening om de uppgifter som behöver ändras i registret.

Övriga frågor
Kansliet hjälper dig med de frågor som du har rörande medlemsregistret.
Kansliet når du på:
Telefon 08-25 50 30
e-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se
Uppdaterad: 2019-05-17
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå