Bli medlem i Sveriges Veteranförbund

Delar du våra intressen är du välkommen till oss - veteran eller inte - spelar ingen roll!

Bli medlem

Medlem
Medlemskap beviljas den som uppfyller förutsättningarna i beskrivningen av Vem är Veteran och som betalt medlemsavgift.

Stödmedlem
Alla som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning kan beviljas stödmedlemskap. Stödmedlemskap inom SVF medger närvaro vid kongress men inte rösträtt. Du har också tillgång till de aktiviteter som förbundet eller föreningarna anordnar.

Avgifter
Medlemsavgiften är på 230 kr, desamma för medlem och stödmedlem. De är som följer;

Stödmedlemskap för företag, föreningar, organisationer
Föreningar, förbund och organisationer som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning kan ansöka om stödmedlemskap i SVF. Dessa föreningar, förbund och organisationer betalar en särskild medlemsavgift.

Årsavgift för företag, föreningar och förbund är 600 kr.

Medlemsärenden
Alla medlemsärenden hanteras via kansliet, kansliet@sverigesveteranforbund.se.
Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig.

Vi ser fram emot att ha Dig som medlem hos oss i Sveriges Veteranförbund!
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå