Veteranceremoni på F 21

Program i stort:
09.00 Vi börjar med visning av Soldathemmet, och efter det bjuder Soldathemmet på ”Veteranfika” (kaffe och bulle) från sin ”Markabil” vid Filmsalen
10.00 Föreläsning av Lars Gyllenhaal (och utlottning av hans alldeles nyutgivna bok: ”Svenskar i strid mot Hitler: i amerikansk krigstjänst 1941-45”, Filmsalen
11.00 Veteranceremoni med musikkår startar, utanför Skogsmässen
- Överflygning Jas 39 Gripen
- Tal av Flottiljchefen Öv Claes Isoz
- Kransnedläggningar
- Flottiljpastor Staffan Klingert genomför korum
- Förbandsfanan avmarscherar
11.45 Ceremoni slut
0 kommentarer
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå