Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Vårdguiden

Om du känner behov av ett mer omfattande stöd kan du vända dig till din vårdcentral. Där får du kontakt med kuratorer och psykologer eller annan speciallist. Nedan finns länkar till Vårdguiden, Stockholms läns landsting i samarbete med Stockholms läns kommuner samt andra landsting.
Uppdaterad: 2017-04-05, av Lottie Nordström
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
      

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå