Vårdguiden

Om du känner behov ett mer omfattande stöd kan du vända dig till din vårdcentral.
Där kan du komma i kontakt med läkare, kurator, psykolog eller annan specialist.

Här hittar du länken till Vårdguiden. https://www.1177.se/

Här nedan hittar du information om;
Att vara orolig: https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/psykisk-halsa/att-vara-orolig/

Att hamna i kris: https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/psykisk-halsa/att-hamna-i-kris/

Ångest, starka känslor av oro: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/angest--starka-kanslor-av-oro/

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/posttraumatiskt-stressyndrom-ptsd/
Uppdaterad: 2020-06-30, av Christine Buschmann Sirafi
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå