Vårdguiden

Om du känner behov ett mer omfattande stöd kan du vända dig till din vårdcentral.
Där kan du komma i kontakt med läkare, kurator, psykolog eller annan specialist.

Här hittar du länken till Vårdguiden. https://www.1177.se/

Här nedan hittar du information om;
Att vara orolig: https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/psykisk-halsa/att-vara-orolig/

Att hamna i kris: https://www.1177.se/Stockholm/liv--halsa/psykisk-halsa/att-hamna-i-kris/

Ångest, starka känslor av oro: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/angest--starka-kanslor-av-oro/

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar--besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/angest/posttraumatiskt-stressyndrom-ptsd/

Hitta din närmsta Vårdgivare: Vården.se
Uppdaterad: 2022-06-08, av Johan Mattsson
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå