Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Akademiska sjukhusets PTSD-studie och den nyinrättade Veteranmottagningen

Fredag den 15 januari öppnades Sveriges första veteranmottagning på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Mottagningen är öppen för veteraner från hela Sverige. SVF samarbetar med Akademiska och ger ekonomiskt stöd för resor och övernattningar i de fall det behövs.
Den nya mottagningen är en så kallad öppenvårdsmottagning inom psykiatrin på Akademiska. Oavsett bostadsort kan man söka hit för utredning, antingen genom att skriva en egen vårdbegäran (tidigare kallad egenremiss) eller via remiss/specialistvårdsremiss från behandlande läkare. Förbundet kan också hjälpa till att förmedla kontakten med mottagningen.

Sedan ett par år tillbaka har SVF ett samarbete med Akademiska sjukhuset där förbundet har varit behjälpliga under den PTSD-studie som genomfördes 2014-2015. Till den studien har SVF skickat runt 15 veteraner och i vissa fall deras närmaste anhörig. De har fått resor – och för dem som behövt – övernattningar betalda av förbundet via Kamrathjälpen.

För de flesta som ingått i studien har ett nytt, bättre liv börjat. Inte så att de är botade men de har fått hjälp med ”verktygen” för att kunna fungera och leva ett bättre liv.

Vi kommer att följa upp studien och vårt samarbete kommer att fortsätta med Akademiska i Uppsala. Förbundet kommer att fortsätta att stötta med resor och övernattningar för ALLA veteraner och anhöriga som behöver det. Stöd ur Kamrathjälpen söker ni via förbundet.

Frågor rörande Veteranmottagningen hänvisas till Akademiska sjukhuset!
Uppdaterad: 2018-03-21
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå