Akademiska sjukhusets Veteranmottagningen

Sedan 2015 har SVF samarbetat med Akademiska och genom Gula Bandet gett ekonomiskt stöd för resor och övernattningar i de fall det behövs. Veteranmottagning på Akademiska sjukhuset i Uppsala är öppen för veteraner från hela Sverige.
Mottagningen är en så kallad öppenvårdsmottagning inom psykiatrin på Akademiska. Oavsett bostadsort kan man söka hit för utredning, antingen genom att skriva en egen vårdbegäran (tidigare kallad egenremiss) eller via remiss/specialistvårdsremiss från behandlande läkare. Förbundet kan också hjälpa till att förmedla kontakten med mottagningen.

För de flesta som fått/får hjälp via mottagningen har ett nytt, bättre liv börjat. Inte så att de är botade men de har fått hjälp med ”verktygen” för att kunna fungera och leva ett bättre liv.

SVF/Gula Bandet kommer att fortsätta att stötta med resor och övernattningar för ALLA veteraner och anhöriga som behöver det. Stöd söks ifrån Gula Bandet

Läs mer om Veteranmottagningen vid Akademiska Sjukhuset
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå