Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Woxzia Myndighetslots

Få hjälp att navigera bland myndigheter
Det kan vara svårt att navigera bland myndigheter och blanketter. Ännu värre blir det i en upplevt utsatt situation där inte sällan ekonomiska, fysiska eller psykiska problem till följd av utlandstjänstgöring bidrar till komplexiteten.

Detta problem får nu sin lösning när SVF påbörjar samarbete med företaget Woxzia och tjänsten Myndighetslots.

Du når din kontaktperson på telefon 08-580 80 110.
Uppdaterad: 2015-12-09
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå