Veteranlotsen i Uppsala

Vi hjälper veteraner som behöver stöd när de ska besöka Veteranmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi möter veteranen i Uppsala, visar vägen till hotell, ser till att veteranen hittar till Veteranmottagningen vid besökstillfället och kan assistera med annat vid behov.

Kontakta Veteranlotsen via e-post för stöd veteranlotsen@gulabandet.se

Mats Bergström
Veteranerna Uppland
veteranlotsen@gulabandet.se
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå