Veteranlotsen i Uppsala

Vi hjälper veteraner som behöver stöd när de ska besöka Veteranmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi möter veteranen i Uppsala, visar vägen till hotell, ser till att veteranen hittar till Veteranmottagningen vid besökstillfället och kan assistera med annat vid behov.

Kontakta Veteranlotsen via e-post för stöd veteranlotsen@gulabandet.se

Mats Bergström
Veteranerna Uppland
veteranlotsen@gulabandet.se
Uppdaterad: 2020-09-17, av Christine Buschmann Sirafi
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå